37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Se prevăd modificări în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Se prevăd modificări în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

22.09.2023366 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul pentru modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător).

Documentul face parte dintr-un proces amplu de evaluarea a modului de funcționare a sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător și are scopul de a dezvolta un sistem de control efectiv și eficient, de a reduce povara controlului și sancțiunilor inechitabile și de a dezvolta un sistem de control previzibil, neabuziv și cu abordare constructivă în raport cu agenții economici care va încuraja investițiile și nu va intimida inițiativa antreprenorială.

Astfel, prin acest proiect se propune instituirea dreptului suplimentar pentru agenți economici de a contesta direct în instanță actele sau rezultatele controlului în temeiul cărora se impun măsuri restrictive sau sancțiuni care au ca efect sistarea în tot sau în parte a activității de întreprinzător sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului.

În același timp, se prevede revizuirea temeiurilor pentru control inopinat și ca rezultat se propune excluderea temeiurilor de efectuare a controlului inopinat „dedicate” și includerea temeiului de control în raport cu „planul de criză” aprobat și publicat de Guvern, precum și un temei suplimentar de control inopinat pentru cazurile în care agenții economici s-au eschivat în mod intenționat de la un control planificat și vădit au împiedicat activitatea organului de control, pentru a nu admite ca agenții economici de rea credință să compromită procesul de control planificat, anunțat din timp.

Totodată, proiectul mai prevede implementare principiului controlului consultativ și promovarea conformării voluntare prin o delimitare mai clară între conținutul „recomandărilor” și „indicațiilor” ce se vor conține în prescripția emisă de inspectori, precum și obligația de a include în toate cazurile recomandări de conformare în procesul-verbal care vor facilita evitarea pe viitor a încălcărilor similar.

În scopul sporirii disciplinei și prevenirii practicilor abuzive se propune o componentă suplimentară de contravenție pentru abuzuri comise de inspectori la aplicarea măsurilor restrictive (ex. sistarea activității întreprinderii) și un rol sporit al Cancelariei de Stat (autoritatea de supraveghere) în verificarea și implementarea procesului de supraveghere internă în cadrul organelor de control, precum și dreptul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul controlului de stat

Autorii mai propun stabilirea expresă a dreptului pentru conducerea organului de control de a stopa din oficiu controlul care a fost inițiat sau se desfășoară cu încălcarea legii. Totodată, se prevede reglementarea posibilității de a suspenda termenul stabilit pentru durata controlului doar pe perioada obținerii unor expertize/teste de laborator, ceea ce va diminua tendința de a iniția controale repetate la obiective complexe.

Proiectul poate fi consultat până la data de 2 octombrie 2023.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul pentru modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător).

Documentul face parte dintr-un proces amplu de evaluarea a modului de funcționare a sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător și are scopul de a dezvolta un sistem de control efectiv și eficient, de a reduce povara controlului și sancțiunilor inechitabile și de a dezvolta un sistem de control previzibil, neabuziv și cu abordare constructivă în raport cu agenții economici care va încuraja investițiile și nu va intimida inițiativa antreprenorială.

Astfel, prin acest proiect se propune instituirea dreptului suplimentar pentru agenți economici de a contesta direct în instanță actele sau rezultatele controlului în temeiul cărora se impun măsuri restrictive sau sancțiuni care au ca efect sistarea în tot sau în parte a activității de întreprinzător sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului.

În același timp, se prevede revizuirea temeiurilor pentru control inopinat și ca rezultat se propune excluderea temeiurilor de efectuare a controlului inopinat „dedicate” și includerea temeiului de control în raport cu „planul de criză” aprobat și publicat de Guvern, precum și un temei suplimentar de control inopinat pentru cazurile în care agenții economici s-au eschivat în mod intenționat de la un control planificat și vădit au împiedicat activitatea organului de control, pentru a nu admite ca agenții economici de rea credință să compromită procesul de control planificat, anunțat din timp.

Totodată, proiectul mai prevede implementare principiului controlului consultativ și promovarea conformării voluntare prin o delimitare mai clară între conținutul „recomandărilor” și „indicațiilor” ce se vor conține în prescripția emisă de inspectori, precum și obligația de a include în toate cazurile recomandări de conformare în procesul-verbal care vor facilita evitarea pe viitor a încălcărilor similar.

În scopul sporirii disciplinei și prevenirii practicilor abuzive se propune o componentă suplimentară de contravenție pentru abuzuri comise de inspectori la aplicarea măsurilor restrictive (ex. sistarea activității întreprinderii) și un rol sporit al Cancelariei de Stat (autoritatea de supraveghere) în verificarea și implementarea procesului de supraveghere internă în cadrul organelor de control, precum și dreptul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul controlului de stat

Autorii mai propun stabilirea expresă a dreptului pentru conducerea organului de control de a stopa din oficiu controlul care a fost inițiat sau se desfășoară cu încălcarea legii. Totodată, se prevede reglementarea posibilității de a suspenda termenul stabilit pentru durata controlului doar pe perioada obținerii unor expertize/teste de laborator, ceea ce va diminua tendința de a iniția controale repetate la obiective complexe.

Proiectul poate fi consultat până la data de 2 octombrie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...