37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Se modifică Regulamentul privind declararea valorii în vama a marfurilor introduse

Se modifică Regulamentul privind declararea valorii în vama a marfurilor introduse

03.01.20201.135 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial din 31.12.2019 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 705  din  27.12.2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016.

Potrivit modificărilor, în cazul în care, până la locul de introducere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, au survenit situații care au dus la diminuarea cantității mărfurilor, fapt justificat documentar, valoarea în vamă se determină pentru mărfurile efectiv declarate.

În cazul în care organul vamal are suspiciuni întemeiate că valoarea de tranzacție declarată reprezintă cuantumul total plătit sau de plătit astfel cum se menționează în art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la tariful vamal, se solicit declarantului să furnizeze informații suplimentare, în conformitate cu pct.27 alin. 5 și pct.29 alin.2 al prezentului Regulament. În cazul în care după primirea informațiilor suplimentare sau în absența unui răspuns suspiciunile nu sînt eliminate, organul vamal poate decide că valoarea în vamă nu poate fi determinată.

A fost abrogat punctul 24 din Regulament, ce specifica că Organul administraţiei publice centrale în domeniul transportului şi/sau instituţiile specializate în domeniu prezintă semestrial Serviciului Vamal tarifele existente aplicate pentru diverse moduri de transport.

La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, organul vamal efectuează înscrieri în actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora.

Referitor la cheltuielile de transport, s-a adăugat un punct ce menționează că în cazul în care transportul este asigurat cu mijlocul propriu sau închiriat al cumpărătorului, cheltuielile de transport până la locul de introducere se declară potrivit tarifului usual, aplicat de regulă pentru aceleași moduri de transport. În cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, cheltuielile de transport se vor calcula și declara prin includerea următoarelor elemente:
a) costul combustibilului și al lubrifianților pentru parcursul tur și/sau retur (cu includerea TVA aferente);
b) costul autorizațiilor;
c) cheltuielile legate de amortizarea mijlocului de transport (cap tractor și semiremorcă), raportate la fiecare zi de transportare;
d) cheltuielile pentru salarizare și contribuții aferente;
e) diuna și cazarea (după caz), calculate potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2012; Și alte costuri/cheltuieli.

De asemenea, Regulamentul a mai fost completat cu un capitol nou, cap. XII, ce conține „Particularități privind procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a bunurilor introduse de persoanele fizice și persoanele fizice ce desfășoară activități independente”. Astfel, bunurile introduse pe teritoriul vamal al RM de către persoanele fizice sînt supuse declarării obligatorii în conformitate cu Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, cu Codul vamal și cu alte acte normative adoptate în corespundere cu acesta. Toate acțiunile organului vamal ce țin de procedura verificării valorii în vamă sînt asigurate prin efectuarea mențiunilor respective pe un formular tipizat, aprobat de Serviciul vamal. Totodată, bunurile introduse pe teritoriul vamal al RM de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente în conformitate cu prevederile capitolului 102 din Codul fiscal și art.5 alin.(6) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice sînt supuse declarării obligatorii în scris pe formularul tipizat aprobat de către Serviciul Vamal.

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 1 martie 2020.

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial din 31.12.2019 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 705  din  27.12.2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016.

Potrivit modificărilor, în cazul în care, până la locul de introducere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, au survenit situații care au dus la diminuarea cantității mărfurilor, fapt justificat documentar, valoarea în vamă se determină pentru mărfurile efectiv declarate.

În cazul în care organul vamal are suspiciuni întemeiate că valoarea de tranzacție declarată reprezintă cuantumul total plătit sau de plătit astfel cum se menționează în art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la tariful vamal, se solicit declarantului să furnizeze informații suplimentare, în conformitate cu pct.27 alin. 5 și pct.29 alin.2 al prezentului Regulament. În cazul în care după primirea informațiilor suplimentare sau în absența unui răspuns suspiciunile nu sînt eliminate, organul vamal poate decide că valoarea în vamă nu poate fi determinată.

A fost abrogat punctul 24 din Regulament, ce specifica că Organul administraţiei publice centrale în domeniul transportului şi/sau instituţiile specializate în domeniu prezintă semestrial Serviciului Vamal tarifele existente aplicate pentru diverse moduri de transport.

La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, organul vamal efectuează înscrieri în actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora.

Referitor la cheltuielile de transport, s-a adăugat un punct ce menționează că în cazul în care transportul este asigurat cu mijlocul propriu sau închiriat al cumpărătorului, cheltuielile de transport până la locul de introducere se declară potrivit tarifului usual, aplicat de regulă pentru aceleași moduri de transport. În cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, cheltuielile de transport se vor calcula și declara prin includerea următoarelor elemente:
a) costul combustibilului și al lubrifianților pentru parcursul tur și/sau retur (cu includerea TVA aferente);
b) costul autorizațiilor;
c) cheltuielile legate de amortizarea mijlocului de transport (cap tractor și semiremorcă), raportate la fiecare zi de transportare;
d) cheltuielile pentru salarizare și contribuții aferente;
e) diuna și cazarea (după caz), calculate potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2012; Și alte costuri/cheltuieli.

De asemenea, Regulamentul a mai fost completat cu un capitol nou, cap. XII, ce conține „Particularități privind procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă a bunurilor introduse de persoanele fizice și persoanele fizice ce desfășoară activități independente”. Astfel, bunurile introduse pe teritoriul vamal al RM de către persoanele fizice sînt supuse declarării obligatorii în conformitate cu Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, cu Codul vamal și cu alte acte normative adoptate în corespundere cu acesta. Toate acțiunile organului vamal ce țin de procedura verificării valorii în vamă sînt asigurate prin efectuarea mențiunilor respective pe un formular tipizat, aprobat de Serviciul vamal. Totodată, bunurile introduse pe teritoriul vamal al RM de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente în conformitate cu prevederile capitolului 102 din Codul fiscal și art.5 alin.(6) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice sînt supuse declarării obligatorii în scris pe formularul tipizat aprobat de către Serviciul Vamal.

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 1 martie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...