37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Se anulează Registrul general electronic al facturilor fiscale

Se anulează Registrul general electronic al facturilor fiscale

25.11.20194.859 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În proiectul pentru politica fiscală și vamală este propus ca din 2020 sa fie abrogat art. 1181 din Codul fiscal.

Conform acestui articol, este stabilit că factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF), în forma şi în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A., inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art.98, depăşeşte suma de 100000 lei.  Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în RGEFF în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

Confom notei la proiectul politicii fiscale și vamale 2020, se menționează că RGEFF este parte componentă a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, care este integrat în „Biroul virtual al contribuabilului” pe portalul www.servicii.fisc.md și asigură înregistrarea, anularea și vizualizarea de către Serviciul Fiscal de Stat a datelor aferente facturilor fiscale eliberate în regim real la momentul înregistrării lor.

Începând cu perioada fiscală ianuarie 2013, Declarația privind TVA, include în anexe totalitatea facturilor fiscale primite și eliberate.

În baza acestor date, Serviciul Fiscal de Stat efectuează monitorizarea activității agenților economici în vederea neadmiterii încălcării termenului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA, verificarea prin metode de contrapunere a datelor declarate de contribuabili (furnizor/cumpărător), verificarea plenitudinii declarării obligațiunilor privind TVA.

Începând cu anul 2014 a fost implementat Sistemul Informațional Automatizat (SIA) „e-Factura”, prin intermediul căruia sunt create, expediate și recepționate facturile fiscale generate în acest sistem, numărul utilizatorilor căruia este în permanentă creștere. Mai mult ca atât, pentru unii contribuabili legislația prevede  utilizarea obligatorie a SIA „e-Factura”, această categorie incluzând:

  • contribuabilii care prezintă risc pentru administrare fiscală, conform listei aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul țării (art. 117 alin. (1l) din Codul fiscal). Lista acestor contribuabili puteți consulta pe pagina SFS;
  • agenții economici care efectuează livrări impozabile în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul tării (art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, în vigoare începând cu 01.07.2020).

Astfel, utilizarea RGEFF dublează operațiunile efectuate prin intermediul instrumentelor electronice menționate și creează obligații suplimentare pentru contribuabili, pentru nerespectarea cărora sunt prevăzute sancțiuni în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată în RGEFF, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termen (art. 260 alin. (41) din Codul fiscal).

În acest sens, în vederea simplificării procesul de evidență fiscală și contabilă pentru agenții economic se propune abrogarea normelor de înregistrare a facturilor fiscale în registrul general electronic.

În proiectul pentru politica fiscală și vamală este propus ca din 2020 sa fie abrogat art. 1181 din Codul fiscal.

Conform acestui articol, este stabilit că factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF), în forma şi în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A., inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art.98, depăşeşte suma de 100000 lei.  Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în RGEFF în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

Confom notei la proiectul politicii fiscale și vamale 2020, se menționează că RGEFF este parte componentă a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, care este integrat în „Biroul virtual al contribuabilului” pe portalul www.servicii.fisc.md și asigură înregistrarea, anularea și vizualizarea de către Serviciul Fiscal de Stat a datelor aferente facturilor fiscale eliberate în regim real la momentul înregistrării lor.

Începând cu perioada fiscală ianuarie 2013, Declarația privind TVA, include în anexe totalitatea facturilor fiscale primite și eliberate.

În baza acestor date, Serviciul Fiscal de Stat efectuează monitorizarea activității agenților economici în vederea neadmiterii încălcării termenului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA, verificarea prin metode de contrapunere a datelor declarate de contribuabili (furnizor/cumpărător), verificarea plenitudinii declarării obligațiunilor privind TVA.

Începând cu anul 2014 a fost implementat Sistemul Informațional Automatizat (SIA) „e-Factura”, prin intermediul căruia sunt create, expediate și recepționate facturile fiscale generate în acest sistem, numărul utilizatorilor căruia este în permanentă creștere. Mai mult ca atât, pentru unii contribuabili legislația prevede  utilizarea obligatorie a SIA „e-Factura”, această categorie incluzând:

  • contribuabilii care prezintă risc pentru administrare fiscală, conform listei aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul țării (art. 117 alin. (1l) din Codul fiscal). Lista acestor contribuabili puteți consulta pe pagina SFS;
  • agenții economici care efectuează livrări impozabile în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul tării (art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, în vigoare începând cu 01.07.2020).

Astfel, utilizarea RGEFF dublează operațiunile efectuate prin intermediul instrumentelor electronice menționate și creează obligații suplimentare pentru contribuabili, pentru nerespectarea cărora sunt prevăzute sancțiuni în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată în RGEFF, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termen (art. 260 alin. (41) din Codul fiscal).

În acest sens, în vederea simplificării procesul de evidență fiscală și contabilă pentru agenții economic se propune abrogarea normelor de înregistrare a facturilor fiscale în registrul general electronic.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...