37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Scutirea personală ar putea fi acordată pentru încă o categorie de persoane fizice

Scutirea personală ar putea fi acordată pentru încă o categorie de persoane fizice

25.01.20192.623 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări vor avea dreptul să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.

Prevederile enunțate, se conțin în proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborat de Ministerul Finanțelor și propus spre consultare publică.

Noua măsură ce va fi introdusă în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014, are drept scop simplificarea conformării fiscale contribuabililor și diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări.

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări va prezenta împreună cu cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul și confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal, conform anexei nr.71 la Regulament.

Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări, se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.

În proiectul enunțat sunt prevăzute de asemenea, modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr.294/1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Amendamentele înaintate au fost formulate ca urmare a necesității introducerii în circulație a unui document primar cu regim special de însoțire a mărfii, care conform practicilor europene poartă denumirea de aviz de însoțire a mărfii.

Formularul „avizul de însoțire a mărfii” se va întocmi de către entități în următoarele cazuri:

- la însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia;

- la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora.

Noile norme au drept scop modificarea legislației în vigoare în vederea îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri.

Concomitent, se propun un șir modificări de ordin redacțional la Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Persoane responsabile
Eremeeva Anastasia, Șef Secție, Secția Legislație Impozite Directe,
Tel. 022 26 27 87, email: anastasia.eremeeva@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.01.2019
Proiectul și nota informativă.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări vor avea dreptul să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.

Prevederile enunțate, se conțin în proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborat de Ministerul Finanțelor și propus spre consultare publică.

Noua măsură ce va fi introdusă în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014, are drept scop simplificarea conformării fiscale contribuabililor și diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări.

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări va prezenta împreună cu cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul și confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal, conform anexei nr.71 la Regulament.

Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări, se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.

În proiectul enunțat sunt prevăzute de asemenea, modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr.294/1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Amendamentele înaintate au fost formulate ca urmare a necesității introducerii în circulație a unui document primar cu regim special de însoțire a mărfii, care conform practicilor europene poartă denumirea de aviz de însoțire a mărfii.

Formularul „avizul de însoțire a mărfii” se va întocmi de către entități în următoarele cazuri:

- la însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia;

- la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora.

Noile norme au drept scop modificarea legislației în vigoare în vederea îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri.

Concomitent, se propun un șir modificări de ordin redacțional la Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Persoane responsabile
Eremeeva Anastasia, Șef Secție, Secția Legislație Impozite Directe,
Tel. 022 26 27 87, email: anastasia.eremeeva@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.01.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...