37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Scutirea de TVA a bunurilor destinate rezervei de stat

Scutirea de TVA a bunurilor destinate rezervei de stat

05.07.2018842 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu 3 iulie curent, Ministerul Afacerilor Interne a propus spre consultări publice Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997”.

Una din problemele care a determinat MAI să înainteze proiectul numit, este situaţia critică privind împrospătarea bunurilor materiale în rezervele de stat, creată ca urmare a impozitării duble a agenţilor economici cu TVA, în procesul de înlocuire a bunurilor, iar impozitarea dublă - generează refuzul de a mai efectua asemenea operaţiuni în continuare.

În acest context, reieşind din faptul că, rezervele materiale ale statului constituie un fond special de bunuri materiale, creat în scopuri speciale necomerciale, iar beneficiarul și gestionarul acestora este Guvernul, precum şi în scopul optimizării regimului fiscal privind operaţiunile economice specifice activităţii cu bunurile materiale din rezervele statului, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

În nota informativă a proiectului se menționează că, deşi legislația națională fiscală tratează operațiunile economice ce țin de eliberarea bunurilor din rezervele materiale ale statului ca tranzacții scutite de TVA, operațiunile privind acumularea și returnarea bunurilor în rezervele statului, efectuate de către operatorii economici, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, sunt tratate ca livrări impozabile, cu aplicarea cotei respective de TVA, iar o asemenea tratare - generează prejudicii financiare enorme finanțelor publice.

Conform planului de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele de stat pentru anul 2018, de către agenții economici – prestatori ai serviciilor de păstrare a bunurilor materiale din rezervele statului, urmează a fi împrospătate bunuri în sumă de circa 194 mil. lei. Pentru înlocuirea acestora, agenții economici trebuie să achite în bugetul statului circa 32,3 mil. lei TVA (pierderi financiare, suportate de ei ca plătitori de TVA), din care cauză agenţii economici refuză de a mai efectua împrospătarea bunurilor.

În condițiile existente, Agenția Rezerve Materiale, fiind impusă de situație, urmează să efectueze de sine stătător împrospătarea, prin comercializare, fără TVA, a bunurilor, iar ulterior - procurarea altora, proaspete, dar cu TVA. Datorită cheltuielilor financiare suportate pentru împrospătarea bunurilor materiale cu TVA, volumul de bunuri împrospătate va diminua cu 20%.

În concluzie, în vederea soluționării problemei existente, se propune aprobarea modificărilor la Codul fiscal şi anume completarea alin. 2 din art. 95 cu o nouă literă – f) după cum urmează: livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare nr. 589/1995, precum şi substituirea sintagmei ,,art. 95 alin. (2) lit. c) şi d)” la articolul 102 alin. (5) prin sintagma ,,art. 95 alin.(2) lit. c), d) și f)”.

Aprobarea şi implementarea prevederilor proiectului înaintat, nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.

Persoane responsabile:
Nadejda Rotaru

Data limită pentru comentarii: 23.07.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...