37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile. Vezi modificările propuse

Acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile. Vezi modificările propuse

22.06.20201.021 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Elaborarea proiectului de hotărîre este dictată de necesitatea de a aduce în concordanță noțiunile din Codul educației și Codul muncii cu noțiunile din Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile și întru aducerea în concordanță cu prevederile art. 17 alin. (7) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008.

Modificările Regulamentului cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile sunt de ordin tehnic.

Aceste modificări țin de aducerea în concordanță a noțiunilor de bază din domeniul sistemului de învățămînt specificate în Codul educației cu noțiunile din regulament.

De exemplu, potrivit Codului educației, în sistemul de învățămînt nu există învățămînt mediu de specialitate.

Colegiile care anterior făceau parte din învățămîntul mediu de specialitate, actualmente, de comun cu școlile profesionale, fac parte din învățămîntul profesional tehnic.

De asemenea, potrivit Codului avem o nouă structură a învățămîntului superior.

Respectiv, în proiectul de hotărîre se regăsesc toate aceste modificări.

Totodată, abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 624/1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor și lucrărilor cu condiții de muncă grele și nocive, proscrise femeilor și Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea și transportarea manuală a greutăților, este întru realizarea recomandărilor Comitetul în cel de-al șaselea raport periodic al Republicii Moldova (CEDAW/C/MDA/6) la cea de-a 1763-a și a 1764-a reuniune (a se vedea CEDAW/C/SR.1763 și 1764), care au avut loc la 20 februarie 2020.

În urma recomandărilor înaintate, Guvernul Republicii Moldova urmează să adopte măsuri speciale pentru accelerarea accesului egal la funcții publice, educație și angajare în câmpul muncii pentru femei.

Data limită pentru comentarii: 01.07.2020

Persoane responsabile
Irina GHERCEAC,
Consultant principal Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
tel:+373 22 268 898,
email: irina.gehrceac@msmps.gov.md

Proiectul și Nota Informativă

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Elaborarea proiectului de hotărîre este dictată de necesitatea de a aduce în concordanță noțiunile din Codul educației și Codul muncii cu noțiunile din Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile și întru aducerea în concordanță cu prevederile art. 17 alin. (7) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008.

Modificările Regulamentului cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile sunt de ordin tehnic.

Aceste modificări țin de aducerea în concordanță a noțiunilor de bază din domeniul sistemului de învățămînt specificate în Codul educației cu noțiunile din regulament.

De exemplu, potrivit Codului educației, în sistemul de învățămînt nu există învățămînt mediu de specialitate.

Colegiile care anterior făceau parte din învățămîntul mediu de specialitate, actualmente, de comun cu școlile profesionale, fac parte din învățămîntul profesional tehnic.

De asemenea, potrivit Codului avem o nouă structură a învățămîntului superior.

Respectiv, în proiectul de hotărîre se regăsesc toate aceste modificări.

Totodată, abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 624/1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor și lucrărilor cu condiții de muncă grele și nocive, proscrise femeilor și Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea și transportarea manuală a greutăților, este întru realizarea recomandărilor Comitetul în cel de-al șaselea raport periodic al Republicii Moldova (CEDAW/C/MDA/6) la cea de-a 1763-a și a 1764-a reuniune (a se vedea CEDAW/C/SR.1763 și 1764), care au avut loc la 20 februarie 2020.

În urma recomandărilor înaintate, Guvernul Republicii Moldova urmează să adopte măsuri speciale pentru accelerarea accesului egal la funcții publice, educație și angajare în câmpul muncii pentru femei.

Data limită pentru comentarii: 01.07.2020

Persoane responsabile
Irina GHERCEAC,
Consultant principal Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social,
tel:+373 22 268 898,
email: irina.gehrceac@msmps.gov.md

Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...