37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Sancțiuni mai aspre pentru cei care încalcă regulile de organizare şi de ţinere a contabilităţii

Sancțiuni mai aspre pentru cei care încalcă regulile de organizare şi de ţinere a contabilităţii

12.01.20221.951 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Codul contravențional al Republicii Moldova va fi modificat și completat cu prevederi noi, care au drept scop contracararea unor fenomene care duc la încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare, a ordinii și securității publice, poluarea mediului înconjurător, atentarea la drepturile constituționale ale persoanelor fizice sau la sănătatea populației. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de către Guvern.

Astfel, potrivit proiectului pentru încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare, se prevăd următoarele sancțiuni:

 • Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia  se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de pînă la 3 luni din data constatării faptului respectiv se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Prezentarea de situaţii financiare care nu corespund caracteristicilor calitative a acestora se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate se sancționează cu amendă de la 60 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Proiectul de lege urmează să fie expediat Parlamentului pentru examinare și aprobare.

Codul contravențional al Republicii Moldova va fi modificat și completat cu prevederi noi, care au drept scop contracararea unor fenomene care duc la încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare, a ordinii și securității publice, poluarea mediului înconjurător, atentarea la drepturile constituționale ale persoanelor fizice sau la sănătatea populației. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de către Guvern.

Astfel, potrivit proiectului pentru încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare, se prevăd următoarele sancțiuni:

 • Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia  se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de pînă la 3 luni din data constatării faptului respectiv se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Prezentarea de situaţii financiare care nu corespund caracteristicilor calitative a acestora se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate se sancționează cu amendă de la 60 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 • Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Proiectul de lege urmează să fie expediat Parlamentului pentru examinare și aprobare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...