37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Sacționarea salariilor „în plic” şi a muncii la negru

Sacționarea salariilor „în plic” şi a muncii la negru

17.11.2021541 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Pe parcursul perioadei ianuarie – octombrie a anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 2050 controale, din care:

  • 1394 în domeniul raporturilor de muncă;
  • 615 – securității și sănătății în muncă;
  • 41 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă la unități cu un număr de 102,7mii salariaţi.

Din numărul total de controale efectuate, 1614 constituie controale planificate (din care 392 în sectorul public și 1222 în sectorul privat) şi 436 inopinate (din care 152 în sectorul public și 284 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 1009 controale, iar 1041 din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate în procesele-verbale de control 14369 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 8743 în domeniul raporturilor de muncă și 5626 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

În consecință, pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 302 controale (148 planificate și 154 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,6 mil. lei față de 3846 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul prevederilor Codului contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 37 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 6,3 mil. lei.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, la 16 angajatori persoane juridice și 28 angajatori persoane fizice au fost depistate 71 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 10 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, au fost încheiate 43 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 8 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 104 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 86 petiții nu s-au confirmat.

Pe parcursul perioadei ianuarie – octombrie a anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 2050 controale, din care:

  • 1394 în domeniul raporturilor de muncă;
  • 615 – securității și sănătății în muncă;
  • 41 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă la unități cu un număr de 102,7mii salariaţi.

Din numărul total de controale efectuate, 1614 constituie controale planificate (din care 392 în sectorul public și 1222 în sectorul privat) şi 436 inopinate (din care 152 în sectorul public și 284 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 1009 controale, iar 1041 din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate în procesele-verbale de control 14369 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 8743 în domeniul raporturilor de muncă și 5626 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

În consecință, pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 302 controale (148 planificate și 154 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,6 mil. lei față de 3846 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul prevederilor Codului contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 37 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 6,3 mil. lei.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, la 16 angajatori persoane juridice și 28 angajatori persoane fizice au fost depistate 71 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 10 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, au fost încheiate 43 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 8 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 104 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 86 petiții nu s-au confirmat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...