37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   S-au permis controale fiscale pentru perioadele de până la 01.01.2018. Vezi și alte modificări importante.

S-au permis controale fiscale pentru perioadele de până la 01.01.2018. Vezi și alte modificări importante.

10.09.20194.844 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 6 septembrie 2019 în Monitorul Oficial Nr. 279-280 a intrat în vigoare Legea nr.122 din 16 august 2019, aceasta a adus modificări legislative importante cu impact fiscal.

În Codul Fiscal au avut loc următoarele modificări

 • A fost adăugată noțiunea de valoare intrinsecă – valoare efectivă a mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul RM, ce nu include costurile de transport, de asigurare și nici costul încărcării, descărcării și transbordării mărfii.
 • Art. 24 alin. (191) s-a modificat în felul următor: pe lângă deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masa se va permite și deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente acestora”.
  Totodată, au fost operate modificări și în Legea nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale și anume, în Anexa nr.3 ce identifică tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, a fost abrogat punctul 39) cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masa.
 • S-a modificat art.33 alin.(1) cu privire la scutirile personale, astfel: fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.
 • Vor avea obligația de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit și persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală și au obținut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901.
 • La  determinarea creşterii sau pierderii de capital pentru persoane fizice, suma creşterii de capital în perioada fiscală se modifică în 50% (anterior fiind 20%) din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
 • S-a exclus dreptul agenților economici (persoane juridice) de a beneficia de regimul special la impozitarea creșterii de capital în conformitate cu prevederile capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital” al Codului Fiscal.
 • La art.57 Lichidarea agentului economic, a fost modificat alin. (2): ”În cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății distribuite sînt tratați ca și cum ei și-au schimbat cotele de participație în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piață a propietății obținute”. Totodată, a fost abrogat alin. (3): ”La lichidarea filialei (întreprinderii-fiică), întreprinderea de bază nu ia în considerare creşterea sau pierderile de capital de pe urma vînzării proprietăţii filialei (întreprinderii-fiică) lichidate”.
 • S-a modificat cota impozitului pe venit reținută în prealabil de către persoanele juridice din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice de la 7% la 12%, conform art.90 alin (1) CF. Astfel, persoanele fizice nu vor mai calcula și achita diferența de plată pentru impozitul aferent veniturilor impozabile primite de la persoanele juridice.
 • S-au abrogat cotele reduse a TVA în mărime de:

-10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 • S-a instituit o scutire de la plata TVA si accizelor pentru persoanele fizice care importă mărfuri ce nu poartă caracter comercial prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și a căror valoare „intrinsecă”(exclusiv costurile logistice și de asigurare) nu depășește limita neimpozabilă de 200 de euro.

A fost modificată și Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, astfel:

 • Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Valoarea tichetelor de masa nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.
 • Depășirea valorii nominale deductibile în scopuri fiscale a tichetelor de masă se va impozita cu impozitul pe venit, prime de asigurări obligatorii de asistență socială și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii;

S-a modificat Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și anume s-au majorat taxele pentru mărfurile care poluează mediul înconjurător în procesul utilizării. Așadar, în Anexele la această lege, s-au făcut modificări pentru toate pozițiile tarifare.

Conform Legii nr.180 din 26.07.2018, s-a eliminat interdicția privind efectuarea controalelor fiscale pentru determinarea corectitudinii calculării și achitării obligațiilor fiscale pentru perioadele de până la data de 1 Ianuarie 2018.

Alte modificări în lege au fost cu character redacțional.

Modificările specificate intră in vigoare la 1 ianuarie 2020, cu excepția interdicției privind efectuarea controalelor fiscale de până la data de 1 Ianuarie 2018, care a intrat în vigoare la data de 06 septembrie 2019.

La data de 6 septembrie 2019 în Monitorul Oficial Nr. 279-280 a intrat în vigoare Legea nr.122 din 16 august 2019, aceasta a adus modificări legislative importante cu impact fiscal.

În Codul Fiscal au avut loc următoarele modificări

 • A fost adăugată noțiunea de valoare intrinsecă – valoare efectivă a mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul RM, ce nu include costurile de transport, de asigurare și nici costul încărcării, descărcării și transbordării mărfii.
 • Art. 24 alin. (191) s-a modificat în felul următor: pe lângă deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masa se va permite și deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente acestora”.
  Totodată, au fost operate modificări și în Legea nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale și anume, în Anexa nr.3 ce identifică tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, a fost abrogat punctul 39) cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masa.
 • S-a modificat art.33 alin.(1) cu privire la scutirile personale, astfel: fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.
 • Vor avea obligația de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit și persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală și au obținut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901.
 • La  determinarea creşterii sau pierderii de capital pentru persoane fizice, suma creşterii de capital în perioada fiscală se modifică în 50% (anterior fiind 20%) din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
 • S-a exclus dreptul agenților economici (persoane juridice) de a beneficia de regimul special la impozitarea creșterii de capital în conformitate cu prevederile capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital” al Codului Fiscal.
 • La art.57 Lichidarea agentului economic, a fost modificat alin. (2): ”În cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății distribuite sînt tratați ca și cum ei și-au schimbat cotele de participație în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piață a propietății obținute”. Totodată, a fost abrogat alin. (3): ”La lichidarea filialei (întreprinderii-fiică), întreprinderea de bază nu ia în considerare creşterea sau pierderile de capital de pe urma vînzării proprietăţii filialei (întreprinderii-fiică) lichidate”.
 • S-a modificat cota impozitului pe venit reținută în prealabil de către persoanele juridice din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice de la 7% la 12%, conform art.90 alin (1) CF. Astfel, persoanele fizice nu vor mai calcula și achita diferența de plată pentru impozitul aferent veniturilor impozabile primite de la persoanele juridice.
 • S-au abrogat cotele reduse a TVA în mărime de:

-10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 • S-a instituit o scutire de la plata TVA si accizelor pentru persoanele fizice care importă mărfuri ce nu poartă caracter comercial prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și a căror valoare „intrinsecă”(exclusiv costurile logistice și de asigurare) nu depășește limita neimpozabilă de 200 de euro.

A fost modificată și Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, astfel:

 • Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Valoarea tichetelor de masa nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.
 • Depășirea valorii nominale deductibile în scopuri fiscale a tichetelor de masă se va impozita cu impozitul pe venit, prime de asigurări obligatorii de asistență socială și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii;

S-a modificat Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și anume s-au majorat taxele pentru mărfurile care poluează mediul înconjurător în procesul utilizării. Așadar, în Anexele la această lege, s-au făcut modificări pentru toate pozițiile tarifare.

Conform Legii nr.180 din 26.07.2018, s-a eliminat interdicția privind efectuarea controalelor fiscale pentru determinarea corectitudinii calculării și achitării obligațiilor fiscale pentru perioadele de până la data de 1 Ianuarie 2018.

Alte modificări în lege au fost cu character redacțional.

Modificările specificate intră in vigoare la 1 ianuarie 2020, cu excepția interdicției privind efectuarea controalelor fiscale de până la data de 1 Ianuarie 2018, care a intrat în vigoare la data de 06 septembrie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...