37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   S-a modificat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

S-a modificat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

21.12.20191.023 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 20 decembrie 2019, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 662 din 17.12.2019. Prin această hotărîre s-a modificat punctul 17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016.

Potrivit punctului 17 din Regulament, pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana cu dizabilităţi locomotorii  sau reprezentantul acesteia, trebuie să prezinte organului vamal:

a) pașaportul tehnic în original și copia de pe acesta;

b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta, care conţine informaţie privind  donatorul, beneficiarul, valoarea  mijlocului de transport şi informaţia privind  scopul – utilizarea mijlocului de transport de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor – în cazul în care mijlocul de transport este acordat cu titlu gratuit (donație);

c) actul de identitate al beneficiarului în original și copia de pe acesta

d) contractul de vînzare-cumpărare sau invoice-ul sau alt document comercial.

e) documente ce confirmă dizabilitatea locomotorie a beneficiarului (Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, eliberate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă);

f) certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, eliberat de structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai;

g) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

h) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentantului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.

Vă atragem atenția că punctele c) și d) au fost modificate.

Conform Monitorului Oficial din 20 decembrie 2019, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 662 din 17.12.2019. Prin această hotărîre s-a modificat punctul 17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016.

Potrivit punctului 17 din Regulament, pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana cu dizabilităţi locomotorii  sau reprezentantul acesteia, trebuie să prezinte organului vamal:

a) pașaportul tehnic în original și copia de pe acesta;

b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta, care conţine informaţie privind  donatorul, beneficiarul, valoarea  mijlocului de transport şi informaţia privind  scopul – utilizarea mijlocului de transport de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor – în cazul în care mijlocul de transport este acordat cu titlu gratuit (donație);

c) actul de identitate al beneficiarului în original și copia de pe acesta

d) contractul de vînzare-cumpărare sau invoice-ul sau alt document comercial.

e) documente ce confirmă dizabilitatea locomotorie a beneficiarului (Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, eliberate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă);

f) certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, eliberat de structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai;

g) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

h) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentantului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.

Vă atragem atenția că punctele c) și d) au fost modificate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...