37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   S-a modificat Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget

S-a modificat Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget

04.10.2019826 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial de astăzi, 4 octombrie 2019, a intrat în vigoare Ordinul SFS nr. 408 din 24.09.2019 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014, după cum urmează:

Sintagma Î.S.„Fiscservinform” se substituie cu sintagma „I.P. „Centrul de Tehnologii Informațional în Finanțe”.

La punctul 32, subpunctul a) din Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, în secțiunea de administrare a soldurilor, soldul se va calcula pe codul fiscal al contribuabilului / codul localității de amplasare a subdiviziunii (subdiviziunilor) contribuabilului. De asemenea, la punctul 33, se elimină codul subdiviziunii în calitate de obiect al treptei inferioare de calculare a soldului.

La secțiunea de administrare a majorării de întîrziere (penalității), la punctul 39,  cota zilnică a majorării de întârziere se va determina conform regulilor matematice, până la 4 semne după virgulă.

La secțiunea XIII. Generarea certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, s-a modificat punctul 75, subpunctul 2, astfel:
Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget se generează în dependență de solicitant și anume de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat la solicitarea contribuabililor (forma CC 04 AE (Anexa 7.2 la Instrucțiune) conform razei de distribuire a contribuabilului în funcție de sediul/domiciliul acestuia.

Instrucțiunea a fost completată cu un punct nou 791 cu următorul conținut:
„791. Certificatul forma CC 04 CBM „Certificat privind lipsa sau existența creanțelor bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatelor de executare” conform anexei nr.7.3, conține următoarele date:
1) Completate de sistem:
a) numărul și data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenței creanțelor bănești față de BPN conform datelor sistemului.
2) Completate de către inspector: autentificarea de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în funcție de sediul/domiciliul acestuia.”
În cadrul aceleași secțiuni (XIII), punctul 90 a fost completat, astfel: Raportul CC 04 CET Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului impozabil se generează şi se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane fizice conform razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în funcție de domiciliul acestuia sau locul de amplasare a bunului impozabil.

Instrucțiunea a fost completată cu anexa nr. 7.3 „Certificat privind lipsa sau existența creanțelor bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatului de executare”.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la 04 octombrie 2019.

Conform Monitorului Oficial de astăzi, 4 octombrie 2019, a intrat în vigoare Ordinul SFS nr. 408 din 24.09.2019 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014, după cum urmează:

Sintagma Î.S.„Fiscservinform” se substituie cu sintagma „I.P. „Centrul de Tehnologii Informațional în Finanțe”.

La punctul 32, subpunctul a) din Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, în secțiunea de administrare a soldurilor, soldul se va calcula pe codul fiscal al contribuabilului / codul localității de amplasare a subdiviziunii (subdiviziunilor) contribuabilului. De asemenea, la punctul 33, se elimină codul subdiviziunii în calitate de obiect al treptei inferioare de calculare a soldului.

La secțiunea de administrare a majorării de întîrziere (penalității), la punctul 39,  cota zilnică a majorării de întârziere se va determina conform regulilor matematice, până la 4 semne după virgulă.

La secțiunea XIII. Generarea certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, s-a modificat punctul 75, subpunctul 2, astfel:
Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget se generează în dependență de solicitant și anume de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat la solicitarea contribuabililor (forma CC 04 AE (Anexa 7.2 la Instrucțiune) conform razei de distribuire a contribuabilului în funcție de sediul/domiciliul acestuia.

Instrucțiunea a fost completată cu un punct nou 791 cu următorul conținut:
„791. Certificatul forma CC 04 CBM „Certificat privind lipsa sau existența creanțelor bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatelor de executare” conform anexei nr.7.3, conține următoarele date:
1) Completate de sistem:
a) numărul și data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenței creanțelor bănești față de BPN conform datelor sistemului.
2) Completate de către inspector: autentificarea de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în funcție de sediul/domiciliul acestuia.”
În cadrul aceleași secțiuni (XIII), punctul 90 a fost completat, astfel: Raportul CC 04 CET Informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului impozabil se generează şi se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane fizice conform razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în funcție de domiciliul acestuia sau locul de amplasare a bunului impozabil.

Instrucțiunea a fost completată cu anexa nr. 7.3 „Certificat privind lipsa sau existența creanțelor bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatului de executare”.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la 04 octombrie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...