37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   S-a aprobat noul formular al Deciziei privind inițierea controlului

S-a aprobat noul formular al Deciziei privind inițierea controlului

26.06.20201.469 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 26 iunie 2020, prin Ordinul nr.281 din 10.06.2020 a fost modificată Decizia privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC), aprobat prin Ordinul SFS nr. 245 din 31 mai 2019.

I. Formularul Deciziei privind inițierea controlului, anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr.245 din 31.05.2019, se modifică și se completează după cum urmează:

II. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC), anexa nr.2 la Ordinul SFS nr. 245 din 31 mai 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Textul „a) Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului” se substituie cu textul „1. a) Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului”.

2. Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7 devin punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

3. La pct. 5 „Temeiul inițierii controlului”:
1) Se exclud rândurile

 

2) După rândul

se introduc rândurile

3) După rândul

se introduc următoarele rânduri:

4) După rândul:

se introduce rândul

5) Se exclude rândul:

6) În secțiunea „Notă”, în preambulul acesteai, se introduce textul:
„Pentru controalele fiscale care au fost inițiate la solicitarea altor autorități, iar, ulterior, acestea au fost incluse în planul de control anula/trimestrial/lunar, în rubrica 5 se vor indifca 2 coduri ale temeiurilor de control (codul aferent autorității care a solicitat inițierea controlului și codul aferent planului de control în care a fost inclus controlul respectiv).
Pentru controalele fiscale inițiate de sine stătător de către subdiviziunile SFS - DDF, DGAF, DGACM și DCCI în baza cererilor agentului economic sau în legătură cu alte fapte care se produc la agentul economic și necesită efectuarea controlului, în rubrica 5 se vor indica 2 coduri ale temeiurilor de control (codul aferent subdiviziunii SFS care a inițiat controlul și codul aferent temeiului inițierii controlului respectiv de către subdiviziunea SFS).”.

4. La pct. 6 „Controlul se efectuează de către”, secțiunea „Notă” se completează în final cu următorul text:
„În cazul în care, în cadrul controlului, sunt desemnați funcționari fiscali suplimentari pentru efectuarea controlului, se indică numele, prenumele și funcția deținută de aceștia, data de la care încep să efectueze controlul, confirmate prin semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS/subdiviziunii SFS.”.

5. La pct. 7 lit. b) se expune în următoarea redacție:
b) sistat/amânat de la, până la - data sistării sau amânării controlului, confirmată prin semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS/subdiviziunii SFS;”.

6. La pct.8:
1) textul „cu excepția metodei de verificare operativă” se substituie cu textul „cu indicarea în colonița 1 a bugetului/bugetelor și a clasificației bugetare supuse verificării.”;
2) se exclude textul: „Notă:
În cazul în care în rubrica 3 se indică tipurile de control specificate pentru codurile 1, 3, 5, 6 și 7, în rubrica 8 colonița 1 nu se face nici o înscriere.
În cazul în care în rubrica 3 se indică tipurile de control specificate pentru codurile 0, 2, 4 și 8, în rubrica 8 colonița 1 se indică bugetul/bugetele și clasificația bugetară supuse verificării.” se exclude.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 26 iunie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 26 iunie 2020, prin Ordinul nr.281 din 10.06.2020 a fost modificată Decizia privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC), aprobat prin Ordinul SFS nr. 245 din 31 mai 2019.

I. Formularul Deciziei privind inițierea controlului, anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr.245 din 31.05.2019, se modifică și se completează după cum urmează:

II. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC), anexa nr.2 la Ordinul SFS nr. 245 din 31 mai 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Textul „a) Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului” se substituie cu textul „1. a) Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului”.

2. Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7 devin punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

3. La pct. 5 „Temeiul inițierii controlului”:
1) Se exclud rândurile

 

2) După rândul

se introduc rândurile

3) După rândul

se introduc următoarele rânduri:

4) După rândul:

se introduce rândul

5) Se exclude rândul:

6) În secțiunea „Notă”, în preambulul acesteai, se introduce textul:
„Pentru controalele fiscale care au fost inițiate la solicitarea altor autorități, iar, ulterior, acestea au fost incluse în planul de control anula/trimestrial/lunar, în rubrica 5 se vor indifca 2 coduri ale temeiurilor de control (codul aferent autorității care a solicitat inițierea controlului și codul aferent planului de control în care a fost inclus controlul respectiv).
Pentru controalele fiscale inițiate de sine stătător de către subdiviziunile SFS - DDF, DGAF, DGACM și DCCI în baza cererilor agentului economic sau în legătură cu alte fapte care se produc la agentul economic și necesită efectuarea controlului, în rubrica 5 se vor indica 2 coduri ale temeiurilor de control (codul aferent subdiviziunii SFS care a inițiat controlul și codul aferent temeiului inițierii controlului respectiv de către subdiviziunea SFS).”.

4. La pct. 6 „Controlul se efectuează de către”, secțiunea „Notă” se completează în final cu următorul text:
„În cazul în care, în cadrul controlului, sunt desemnați funcționari fiscali suplimentari pentru efectuarea controlului, se indică numele, prenumele și funcția deținută de aceștia, data de la care încep să efectueze controlul, confirmate prin semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS/subdiviziunii SFS.”.

5. La pct. 7 lit. b) se expune în următoarea redacție:
b) sistat/amânat de la, până la - data sistării sau amânării controlului, confirmată prin semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS/subdiviziunii SFS;”.

6. La pct.8:
1) textul „cu excepția metodei de verificare operativă” se substituie cu textul „cu indicarea în colonița 1 a bugetului/bugetelor și a clasificației bugetare supuse verificării.”;
2) se exclude textul: „Notă:
În cazul în care în rubrica 3 se indică tipurile de control specificate pentru codurile 1, 3, 5, 6 și 7, în rubrica 8 colonița 1 nu se face nici o înscriere.
În cazul în care în rubrica 3 se indică tipurile de control specificate pentru codurile 0, 2, 4 și 8, în rubrica 8 colonița 1 se indică bugetul/bugetele și clasificația bugetară supuse verificării.” se exclude.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 26 iunie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...