37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Zilnicul unui contabil: Călătorie la Bucureşti

Zilnicul unui contabil: Călătorie la Bucureşti

10.11.20114.511 views Veaceslav Ciobanu
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Zilnicul unui contabil: Călătorie la Bucureşti

 

Luni

Luni este zi grea. După două zile de odihnă, toţi sunt activi şi încercă să realizeze gîndurile şi visele văzute în zilele de odihnă.

La unul dintre clienţii companiei noastre astăzi începe un control fiscal documentar. Acest exerciţiu este foarte responsabil atît pentru entitate, contabilul-şef, cît şi pentru auditorul companiei. Entitatea este serioasă, activează transparent, contabilul-şef are experienţă şi un nivel bun de pregătire profesională. Ar părea, că nu sunt motive pentru eventuale probleme pe parcursul controlului fiscal. Dar, din păcate, la noi totul este posibil. Dacă nu sunt probleme mai serioase, se găsesc încălcări ce ţin de completarea documentelor cu regim special: facturi fiscale, foi de parcurs, etc. Fiecare control fiscal este ca pentru prima dată, aceleaşi retrăiri, incertitudine şi posibile „surprize”. Realitatea Republicii Moldova este că una şi aceeaşi problemă poate fi interpretată diferit, nici o dată nu poţi fi sigur că interpretarea organului fiscal a unei norme din legislaţie nu se va modifica în timp.

Am participat la o şedinţă de judecată la Curtea de Apel. Entitatea în curs de lichidare contestă decizia organului fiscal de a respinge cererea depusă privind restituirea sumei TVA pe motiv, că la momentul depunerii cererii entitatea era deja anulată ca plătitor al TVA. Organul fiscal face referinţă la Regulamentul privind restituirea TVA pct.4 cap.1 potrivit căruia „dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili, înregistraţi ca plătitori TVA …”. Entitate cere restituirea TVA pentru perioada în care era înregistrată în calitate de plătitor şi nu are importanţă, după părerea noastră, că la momentul depunerii cererii organul fiscal a anulat înregistrarea entităţii în calitate de plătitor al TVA. Argumentul principal expus de entitate se referă la art.266 din Codul fiscal, unde se vorbeşte de termenele de prescripţie pentru sumele, ce urmează să fie restituite conform legislaţiei din buget care prevede „Cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. …”. Norma din lege nu poate fi substituită de careva norme, care se conţin în Regulamentul aprobat de Guvern. Hotărîrea instanţei de judecată, pronunţă în cadrul şedinţei de judecată, este în favoarea entităţii.

Marţi

Am fost într-o vizită la redacţia revistei Contabilitate şi Audit. Am avut o discuţie utilă cu colaboratorii redacţiei pe diferite teme ce ţin de profesia noastră de contabil, standarde profesionale, etc. Am întrebat colegii din redacţie, dacă sunt careva reacţii din partea organului fiscal privitor la conţinutul articolului meu, care a fost publicat în revista din luna septembrie. Pe motiv, că acest articol are un conţinut provocator şi care, în mod normal, ar trebui să provoace o reacţie din partea organului fiscal. În acest articol se vorbeşte despre practica noastră fiscală ce ţine de stabilirea locului livrării serviciilor privind impozitarea lor cu TVA, unde autorul nu este de acord cu unele abordări ale organului fiscal în interpretarea art.111 din Codul fiscal. Este firesc, ca organul fiscal să se expună pe marginea conţinutului acestui articol. Sau să accepte argumentele expuse, sau să aducă alte dovezi în argumentarea poziţiei sale.

Mîine plec la Bucureşti la Congresul al III-lea al Auditorilor Financiari din România. Mă pregătesc, am recitit Legea privind activitatea de audit, Regulamentul privind activitatea Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit, alte documente normative. Am pregătit şi un mesaj de salut Congresului din partea Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP). La Congres au fost invitaţi reprezentaţi a două organisme profesionale din Republica Moldova: ACAP şi AFAM (Asociaţia Firmelor de Audit din Moldova). Plec cu maşina companiei. După masă am aflat că în România, începînd cu 01 noiembrie, sunt obligatorii anvelope de iarnă. La 10 seara mă aflu la service pentru a schimba anvelopele, apoi merg la spălătorie.

Miercuri

Plecarea din Chişinău la Congres la ora 8-00. Traseu Chişinău – Leuşeni – Tecuci – Bîrlad – Buzău - Bucureşti, în total aproximativ 500 km. În drum discutăm despre contabilitate, audit, publicaţii în ediţiile periodice de specialitate, rolul organismului profesional în dezvoltarea profesiei, teatru, artă, sport, etc. La Bucureşti am ajuns la ora 16-00, traficul în oraş este aglomerat, la această oră multe instituţii, organizaţii termină lucrul. Bucureşti are aproximativ 2 mln. de locuitori. Suntem cazaţi în Hotelul JW Marriott (!!), aici vor avea loc toate evenimentele în cadrul Congresului. Organizatorii suportă toate cheltuielile ce ţin de locaţia invitaţilor la Congres.

La ora 19-00 suntem invitaţi de organizatori la cina de Bun venit, unde sunt prezenţi delegaţii ale organismelor profesionale din mai multe ţări, Federaţia europeană a contabililor (FEE), Federaţia internaţională a contabililor din ţările francofone (FIDEF), ACCA, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România. În acea zi, Preşedintele CAFR, Domnul Horia Neamţu sărbătoreşte Ziua de naştere. Dumnealui astăzi împlineşte vîrsta de 61 de ANI. La mulţi ANI!!! Invitaţii l-au felicitat, i-au urat multă sănătate, prosperitate, succese în petrecerea evenimentului, care începe mîine. Dl Horia Neamţu a fost ales în calitate de Preşedinte al CAFR în iunie 2011, este profesor universitar, doctor în economie, avînd şi alte merite. Se observă că este un om cu calităţi morale foarte înalte. La cină ne întîlnim cu colegii de la AFAM, ne bucurăm de întîlnire, discutăm.

Joi

Am participat la lucrările Congresului. Cu un mesaj de salut s-au adresat participanţilor Ministrul finanţelor publice al României, reprezentanţii Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, Camerei de Comerţ, conducătorii delegaţiilor din alte ţările participante, etc. Din numele ACAP RM, am adresat şi eu un mesaj de salut colegilor de breaslă din România (www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4501&parent=0). Printre altele am spus:

„Criza economică mondială a atras atenţia opiniei publice internaţionale la motivele declanşării aceste crize, care după amploarea sa, teritoriul geografic, care a fost cuprins, nu are precedente. În diferite prezentări, publicaţii pe marginea acestei teme se vorbeşte şi de consolidarea profesiei noastre, ca o modalitate de a contribui la prevenirea cataclismelor economice la nivel de entitate, ţară şi chiar la nivel global. Se caută măsuri de stabilizare a sistemului financiar.

Un exemplu relevant în acest sens este şi documentul emis de Comisia europeană de profil în octombrie 2010 pentru discuţii publice: Cartea verde „Politica de audit: lecţiile de criză”. Aceste teze de politici în domeniul nostru de activitate, după părerea mea, conţin multe idei noi fără precedent. Este evident faptul, că suntem în pragul unor schimbări radicale ce ţin de perceperea profesiei de audit, care vor avea ca rezultat, ridicarea rolului auditorului în supravegherea publică a activităţilor economice.

Se propune să fie lărgită aria de aplicare a auditului, care va include nu numai opinia auditorului privind calitatea rapoartelor financiare. Publicul are nevoie de informaţii veridice şi profesioniste ce ţin şi de alte aspecte legate de activităţile entităţilor auditate, inclusiv politicile sociale, ecologice etc.

În persoana auditorului, societatea vrea să vadă o persoană profesionistă şi credibilă, care poate să furnizeze informaţii veridice şi utile publicului. La baza acestei construcţii stau criteriile etice pe care este construită profesia noastră”.

După prînz, Congresul a prelungit lucrările în ateliere de lucru pe diferite teme :

1. Interesul Public – misiune fundamentală a auditorului ;

2. Profesia de audit, provocări şi probleme regionale;

3. Recunoaşterea rolului societal al auditului.

Prezentările în ateliere au fost foarte interesante. Din păcate, nu am avut posibilitate să asistăm concomitent în toate atelierele.

La Congres au participat mai mulţi de 300 de auditori din România pentru care participarea a costat 450 RON.

Seara, toţi participanţii au fost invitaţi la o Cină festivă la care au avut posibilitate să comunice între ei, să facă schimb de cărţi de vizită, să se bucure de muzică, dans şi dispoziţie bună.

Vineri

Desfăşurarea lucrărilor pe ateliere:

1. Consolidarea încrederii în profesia de audit;

2. Dezbateri cu privire la documentul emis de Comisia Europeană: Cartea verde – Politica de audit: lecţiile crizei”;

3. Dinamizarea pieţei auditului – auditurile mixte.

Iarăşi prezentările sunt foarte interesante, unicul neajuns este că fizic n-am avut posibilitate să ascultăm toate prezentările în toate atelierele care se petreceau concomitent.

La orele 14-00 Congresul îşi încheie lucrările. La revedere prieteni !!!

Participarea la astfel de evenimente este foarte importantă, în primul rînd, pe motiv, că ai posibilitate să simţi noile tendinţe în dezvoltarea profesiei. Cert este, că profesia de audit este în proces de căutare, aşteptările societăţii faţă de rezultatele muncii auditorului sunt tot mai mari. Auditorul la straja interesului public !!

În a doua jumătate a zilei organizatorii ne propun un program social – o excursie în centrul istoric al or. Bucureşti, iar seara invitaţie la Teatrul de Operă la un concert (spectacol) de muzică simfonică. La Operă toată sala era plină, tinerii stăteau chiar şi pe scări. Acest lucru au menţionat şi colegii din Franţa. Preţul unui bilet în una din lojele centrale costă 70 RON, pentru noi însă au achitat organizatorii. Cu ocazia vizitei la Bucureşti am fost şi la teatru!! La Chişinău niciodată nu găseam timp liber. La despărţire am mulţumit colegilor din România pentru ospitalitate şi pentru o organizare excelentă a Congresului. La revedere!!

Sîmbătă

De dimineaţă după micul dejun ne pornim spre casă. Dorul de casă ne face să ne grăbim şi greşim drumul prin Bucureşti. După cîteva cercuri prin centrul Bucureştiului, găsim Şoseaua Colentina, care ne duce spre ieşirea din oraş, spre Chişinău.

Nu ştim nimic despre noutăţile din Chişinău. În aceste zile n-am avut timp să ne conectăm la internet sau să privim televizorul, programul a fost foarte încărcat. Numai aproape de intrarea în Chişinău la radioul din auto aflăm că un grup din trei deputaţi au părăsit fracţiunea parlamentară a PCRM. Şi nici nu ştim, să ne bucurăm sau ba. Nu mai avem deja încredere în nimeni!

Buna ziua Chişinău !! Am ajuns acasă.

 

Veaceslav CIOBANU

Contabil

P.S. Noi contabilii uneori obosim să citim numai texte serioase care ţin de legi, hotărîri, standarde etc. Uneori e bine să citim şi un text prin care să fie transmise gîndurile, impresiile, emoţiile unui coleg de breaslă. În primul rînd, ce ţin de profesia care ne uneşte - contabilitatea. Este ceva firesc, în înţelegerea mea.

Facem încă o încercare să instituim o rubrică nouă săptămînală a paginii noastre electronice - Zilnicul unui contabil. Vă propunem şi vă provocăm şi pe Dumneavoastră, stimaţi colegi şi cititori, să scrieţi pentru această rubrică. Să ne facem puţin şi scriitori! Puteţi scrie după aceeaşi formă, despre cele mai importante activităţi ale Dvs. pe parcursul unei săptămîni, despre gîndurile şi impresiile pe care le-aţi avut, ce sunt legate de profesie şi ar fi interesante şi pentru alţi oameni. Nu fiţi pasivi! Scrieţi-ne. Încercaţi să găsiţi în rutina de fiecare zi şi careva momente plăcute, interesante, cu care puteţi să vă împărtăşiţi. Să facem pagina electronică împreună.

Comentarii

 1. Angela Golovco spune:

  Buna ziua,

  In orice profesie sunt parti pozitive sa mai putin pozitive, dar stiu foarte bine, ca atunci cind iti iubesti aceea ce faci zilnic, atunci te simti fericit. Bineinteles si rezultatele sunt inbucuratoare. Din pacate foarte des intilnesc contabili, putin calificati, care nu fac fata lucrurilor. Consider, ca este insuficienta de calificare in continuu. Un contabil profesionist este obligat sa-si perfectioneze cunostintele periodic (cel putin 1 data in jumatate de an), prin intermediul unui seminar, conferinta, mese rotunde etc organizate de ACAP impreuna cu specialistii de la Administratiile fiscale, sociale etc.
  Aceasta va contribui la toate nivelurile, incepind la o buna gestiune la o intreprindere si pina la nivel de stat.

  Mult spor in continuare

 2. Andrei spune:

  Bineinteles ca nu toti contabilii sunt calificati si nu toti corespund realitatii zilei de azi, insa fiecare din noi poate contribui la ridica nivelului profesionalismului unui contabil si la perfectionarea contabilitatii in genere. Din acest motiv a si fost creata aceasta pagina electronica, in acest sens va indemnan la colaborare. Ma adresez D-nei Angela cit si celorlalti utilizatori sa devina partenerii nostri activi, nu fiti pesimisti, pasivi caci totul e in puterile noastre. Persoanele interesate de colaborare ne pot scrie pe e-mail sau contacta direct pe telefon.

 3. Inga Plingau spune:

  Bravo!!! Foarte bun articolul..se simte o nota artistica. L-am citit cu placere…

 4. ghenadie negara spune:

  pun si eu un smailik

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...