37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Vor fi oare impozitate premiile de stat oferite olimpicilor Moldovei?

Vor fi oare impozitate premiile de stat oferite olimpicilor Moldovei?

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cea de-a XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice s-a încheiat şi a venit timpul ca statul să-şi respecte promisiunea: să-i remunereze pe cei mai buni sportivi ai Moldovei.

Încă la 17 mai 2016, Guvernul RM a emis Hotărârea Nr. 610 „Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, Brazilia". Potrivit calculelor preliminare ale agenţiei INFOTAG, conform performanţelor obţinute de sportivi, suma totală a premiilor va constitui peste 7 mil. lei. Însă nu este clar dacă premiile vor fi supuse impozitării.

La solicitarea agenţiei adresată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), specialiştii au spus că aceste premii nu ar trebuie să fie impozitate, deoarece, conform punctului „j" al articolului 20 „Sursele de venit neimpozabile" al Codului Fiscal (CF), aceste remunerări reprezintă veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor băneşti, conform deciziei Guvernului.

În acelaşi timp, specialiştii au menţionat că acest răspuns este unul preventiv. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va publica opinia oficială după ce va primi explicaţii din partea Ministerului Finanţelor.

În opinia directorului general al companiei de audit „Roit-аudit", Simion Roitman, premiul nu trebuie calificat drept venit gratuit, deoarece acesta este o remunerare materială pentru performanţe concrete într-un anumit domeniu.

Fondatorul companiei de audit „Ecofin-Audit-Service", Ion Prisăcaru, presupune că soluţionarea problemelor ce ţin de impozitare se află în competenţa Ministerului Finanţelor, deoarece acesta este responsabil pentru desfăşurarea politicii fiscale în stat.

„Dar nici SFS nu trebuie să stea de-o parte, căci legislaţia fiscală este administrată anume de această instituţie. SFS mereu contactează cu contribuabilii, de aceea Serviciul trebuie să vină cu iniţiative pentru perfecţionarea legislaţiei", a remarcat Prisăcaru.

El a spus că, pe când era şeful IFPS, inspectoratul a cheltuit mulţi bani ai statului pentru crearea serviciului informaţional electronic „Scriem Codul Fiscal".

„Acest serviciu a permis fiecărui contribuabil să participe la perfecţionarea legislaţiei fiscale, prin propuneri la redactarea articolelor din CF", a menţionat Prisăcaru, care a confirmat că toate propunerile au fost examinate şi trimise Ministerului Finanţelor spre studiere.

Potrivit lui, contribuabililor li se expediau scrisori în care se argumenta de ce iniţiativele lor nu pot fi susţinute.

„Recent, din necesităţi profesionale, am deschis site-ul IFPS şi nu am găsit această rubrică. Păcat! Prin intermediul acesteia se efectua gratuit expertiza populară a CF. Rubrica permitea să vii cu iniţiative în adresa ministerelor şi departamentelor", a remarcat fostul şef al IFPS, care a comunicat că, pe timpul când conducea instituţia, nu era iniţiativa Ministerului Tineretului şi Spotului pentru introducerea modificărilor în CF referitor la regimul de impozitare a premiilor acordate sportivilor şi antrenorilor care au participat la competiţii internaţionale.

În opinia lui Prisăcaru, „însuşi Dumnezeu le-a spus funcţionarilor de la acest minister să devină iniţiatori".

Analizând Hotărârea Guvernului RM Nr. 610, care a fost contrasemnată de ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, se poate trage concluzia că cei de la minister nu se conduc mereu de prevederile CF.

Hotărârea prevede că ea a fost emisă în temeiul art. 30 al Legii cu privire la cultura fizică şi sport, care stipulează că sportivii, antrenorii şi tehnicienii sînt scutiţi integral de plata impozitelor asupra premiilor obţinute pentru clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, mondiale şi Jocurile Olimpice.

Prevederea legii demult contravine Codului Fiscal, deoarece anume Codul stabileşte principiile generale de impozitare în RM, reglementând relaţiile la executarea obligaţiunilor fiscale la impozite. Iar Legea cu privire la cultura fizică şi sport nu are nimic de-a face cu impozitarea. Legislaţia fiscală constă din CF şi actele normative adoptate în conformitate cu CF.

„Timp de 10 ani, nici Guvernul şi nici Parlamentul aşa şi nu au reuşit să ajusteze prevederile acestor două acte legislative", a spus pentru INFOTAG preşedintele unei federaţii sportive.

În multe ţări această problemă demult a fost soluţionată.

„De exemplu, în Rusia, România, Belarus, China, Coreea de Sud au fost adoptate legi care scutesc sportivii de plata impozitelor pentru premiile oferite pentru performanţe la Jocurile Olimpice. În acelaşi timp, în SUA premiile sunt impozitate cu 35% din suma lor. Mai mult chiar, inspectorii fiscali de acolo vor să impoziteze şi medaliile, mai exact metalul din care sunt făcute. Pentru aur - $675, pentru argint - $382, pentru bronz - $5", a spus pentru INFOTAG auditorul Simion Roitman.

Autorii Hotărârii Nr. 610 nu au ţinut cont de Codul Fiscal şi au ignorat chiar şi prevederile Legii cu privire la cultura fizică şi sport. Lege prevede scutirea de impozite a premiilor obţinute pentru locurile premiante - unu, doi şi trei. În hotărârea Guvernului referitoare la Jocurile Olimpice din Brazilia, această listă este extinsă până la locul opt.

INFOTAG precizează: În 2016 s-au împlinit 20 de ani de când atleţii Moldovei participă la Jocurile Olimpice. În acest răstimp se putea demult oferi un răspuns univoc la această întrebare. Posibil că, primind răspuns de la Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat nu va impozita premiile sportivilor.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    sunt convins ca IFS nu va contesta parerea MinFinului cu litera j). dar, sunt cu totul de acord ca aplicarea acestei litere j) este cam cu schirts, intrucit aceasta premiere va avea loc in conditiile „promisiunii publice de recompensa” astfel ca premierea cu greu se incadreaza in „primirea gratuita a proprietatii”. contam pe o mica ajustare in viitorul apropiat la litera s) din articolul discutat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...