37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Vitalie Vrabie: Ne pregătim să implementăm normele comunitare de declarare şi control a valorii în vamă a mărfurilor

Vitalie Vrabie: Ne pregătim să implementăm normele comunitare de declarare şi control a valorii în vamă a mărfurilor

26.08.2016616 views Serviciul Vamal al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie a dispus inițierea demersurilor necesare pentru aplicarea noului Regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat de Guvern la data de 29 iunie a.c. și care va intra în vigoare începând cu 20 noiembrie. Indicația a fost lansată în cadrul ședinței cu reprezentanții subdiviziunilor cu competențe asociate domeniului.

Printre cele mai importante măsuri care urmează a fi întreprinse în acest sens se numără organizarea unor seminare pentru colaboratorii vamali privind aplicarea noilor modificări, precum și racordarea actelor normative interne la prevederile respectivului document.

Amintim că noile ajustări presupun majorarea sumei limită, pentru care depunerea Declarației Valorii în Vamă nu este obligatorie, până la suma de 5000 EUR, comparativ cu suma de 300 EUR, prevăzută actualmente de cadrul legal. Totodată, Regulamentul prevede posibilitatea agenților economici de a dispune de mărfurile importate cu condiția de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate și depunerii unei garanții ce ar acoperi diferența la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate și celei stabilite provizoriu de organele vamale.

Implementarea simplificărilor prevăzute de procedura dată va asigura diminuarea cheltuielilor legate de staționarea unităților de transport în terminalele vamale, precum și va acorda posibilitate declaranților de a livra mărfurile la destinație, evitând întârzierile legate de perfectarea vamală a acestora.

Tot în cadrul ședinței, raportorii au prezentat o analiză comparativă a indicatorilor de progres privind cazurile de majorare a valorii în vamă. Potrivit datelor deținute, în primele șapte luni ale anului curent, urmare a majorării valorii în vamă, volumul drepturilor de import, încasate suplimentar, au constituit cca. 150 mln. lei, fiind atestată o creștere cu 147% sau cu aproximativ 90 mln. lei mai mult față de perioada similară a anului trecut.

„Rezultatele prezentate denotă o eficientizare a activității de asigurare a corectitudinii declarării valorii mărfurilor în vamă,  iar în consecință, perceperea transparentă și integrală a drepturilor de import la buget.", a declarat în încheierea ședinței Vitalie Vrabie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...