37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Veste bună pentru salariatele gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Vezi ce vor beneficia!

Veste bună pentru salariatele gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Vezi ce vor beneficia!

04.01.20173.482 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 27.12.2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 748-490 din 30 decembrie 2016, au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

Cerințele menționate conțin 2 anexe: anexa nr. 1 „Lista agenţilor, proceselor şi condiţiilor de muncă" și anexa nr. 2 „Lista agenţilor şi a condiţiilor de muncă". Potrivit anexei nr. 1, agenţi fizici, dacă aceştia sunt considerați ca agenţi care determină leziuni ale fătului şi pot provoca desprinderea placentei, sunt șocurile, vibraţiile sau mişcări, zgomot, radiaţii ionizante și altele. Agenţi biologici sunt considerați agenții care poate provoca o boală la om şi poate constitui un pericol pentru lucrători, a cărei propagare în colectivitate este improbabilă, iar pentru acesta există în general o profilaxie sau un tratament eficace etc. Agenţi chimici sunt substanţele şi amestecurile care se regăsesc în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele faze de pericol, cum ar fi mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria IA, 1B sau 2 (H340, H341); cancerigenitate, categoria IA, 1B sau 2 (H350, H350i, H351); etc.

Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă, a căror listă este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe minime, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, din unitatea respectivă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire menţionate la articolul 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi de a decide ce măsuri trebuie luate.

În conformitate cu art. 14 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, în unitatea respectivă, salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează şi/sau reprezentanţii lor sînt informaţi cu privire la rezultatele evaluării menţionate mai sus şi la toate măsurile referitoare la sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

Dacă rezultatele evaluării la care se face referire evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acestei salariate la riscurile evidenţiate.

Dacă modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu va fi posibilă din punct de vedere tehnic sau obiectiv ori nu poate fi solicitată în mod rezonabil, din motive bine întemeiate, angajatorul va adopta măsuri organizatorice corespunzătoare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Dacă schimbarea locului de muncă nu va fi posibilă din punct de vedere tehnic şi/sau nu poate fi solicitată în mod rezonabil, din motive bine întemeiate, salariatele respective vor fi scutite, potrivit prevederilor Codului muncii de îndeplinirea obligaţiilor de muncă pentru întreaga perioadă necesară protecţiei securităţii sau sănătăţii lor.

Salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează nu pot fi obligate, în nici un caz, să desfăşoare activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţii şi condiţiile de muncă prezentate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe minime, care pot pune în pericol securitatea sau sănătatea acestor salariate.

Salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, trebuie să fie informate de către angajatori despre toate măsurile cu privire la protecţia securităţii şi stării de sănătate ce trebuie puse în aplicare conform prezentelor Cerinţe minime.

Angajatorii vor trebui să asigure ca salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, să beneficieze, în plus, de o instruire adecvată şi de informaţii precise cu privire la riscurile profesionale la care acestea se expun.

Consultarea şi participarea salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, sau a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu privire la aplicarea prezentei hotărîri, se vor desfăşura în conformitate cu art. 15 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 27.12.2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 748-490 din 30 decembrie 2016, au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

Cerințele menționate conțin 2 anexe: anexa nr. 1 „Lista agenţilor, proceselor şi condiţiilor de muncă" și anexa nr. 2 „Lista agenţilor şi a condiţiilor de muncă". Potrivit anexei nr. 1, agenţi fizici, dacă aceştia sunt considerați ca agenţi care determină leziuni ale fătului şi pot provoca desprinderea placentei, sunt șocurile, vibraţiile sau mişcări, zgomot, radiaţii ionizante și altele. Agenţi biologici sunt considerați agenții care poate provoca o boală la om şi poate constitui un pericol pentru lucrători, a cărei propagare în colectivitate este improbabilă, iar pentru acesta există în general o profilaxie sau un tratament eficace etc. Agenţi chimici sunt substanţele şi amestecurile care se regăsesc în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele faze de pericol, cum ar fi mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria IA, 1B sau 2 (H340, H341); cancerigenitate, categoria IA, 1B sau 2 (H350, H350i, H351); etc.

Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă, a căror listă este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe minime, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, din unitatea respectivă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire menţionate la articolul 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi de a decide ce măsuri trebuie luate.

În conformitate cu art. 14 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, în unitatea respectivă, salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează şi/sau reprezentanţii lor sînt informaţi cu privire la rezultatele evaluării menţionate mai sus şi la toate măsurile referitoare la sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

Dacă rezultatele evaluării la care se face referire evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acestei salariate la riscurile evidenţiate.

Dacă modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu va fi posibilă din punct de vedere tehnic sau obiectiv ori nu poate fi solicitată în mod rezonabil, din motive bine întemeiate, angajatorul va adopta măsuri organizatorice corespunzătoare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Dacă schimbarea locului de muncă nu va fi posibilă din punct de vedere tehnic şi/sau nu poate fi solicitată în mod rezonabil, din motive bine întemeiate, salariatele respective vor fi scutite, potrivit prevederilor Codului muncii de îndeplinirea obligaţiilor de muncă pentru întreaga perioadă necesară protecţiei securităţii sau sănătăţii lor.

Salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează nu pot fi obligate, în nici un caz, să desfăşoare activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţii şi condiţiile de muncă prezentate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe minime, care pot pune în pericol securitatea sau sănătatea acestor salariate.

Salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, trebuie să fie informate de către angajatori despre toate măsurile cu privire la protecţia securităţii şi stării de sănătate ce trebuie puse în aplicare conform prezentelor Cerinţe minime.

Angajatorii vor trebui să asigure ca salariatele gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, să beneficieze, în plus, de o instruire adecvată şi de informaţii precise cu privire la riscurile profesionale la care acestea se expun.

Consultarea şi participarea salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează, sau a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu privire la aplicarea prezentei hotărîri, se vor desfăşura în conformitate cu art. 15 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...