37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2017

Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2017

19.06.2017965 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că media veniturilor disponibile ale populației au constituit 2 134,5 lei lunar pentru o persoană, acestea fiind în creștere cu 5,3 % față de aceeași perioadă a anului precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 0,9%.

Cea mai importantă sursă de venit reprezintă veniturile din activitatea salariată - 40,2% din totalul veniturilor disponibile, contribuția fiind în descreștere cu 2,2 puncte procentuale față de trimestrul I 2016.

Prestațiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporție de 23,7% sau cu 4,2 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Contribuția plăților sociale s-a majorat în special în baza pensiilor acordate, una din cauze ar putea fi creșterea numărului de pensionari în această perioadă, în special în mediul urban.

Veniturile din activitatea independentă reprezintă 14%, dintre care 8,6% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,4% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor, reprezentând 17,6 % din venituri, fiind în scădere cu 0,8 puncte procentuale, față de aceeași perioadă a anul trecut.

Constatările în raport cu mediul de reședință, arată că veniturile populaţiei din mediul urban au constituit în medie 894,9 lei, de 1,5 ori mai mare comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural.
Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată - 50,9% din total venituri. Aceași sursă de venituri de bază este și în mediul rural doar că este de 1,8 ori mai mică, reprezentând 27,6% din totalul veniturilor.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,2% față de 12% în cazul populaţiei din mediul urban. Pe lângă aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 25%, comparativ cu 22,6% în mediul urban.

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei pe primul loc sunt veniturile bănești - 90,5%, iar cele în natură reprezintă 9,5%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2017 au constituit 2 091,0 lei pentru o persoană, crescând cu 1,6%.
Cele mai importante cheltuieli țin de alimentație - 44,1%, apoi urmează cheltuielile de întreținere a locuinței - 18,7%. Pentru vestimentație și încălțăminte s-au alocat 9,7%, nivelul menținându-se la cel de anul trecut.
Cele mai mici cheltuieli au fost alocate pentru învățământ - 0,7%. În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2503,6 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 730,3 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti - 90,3%, celor în natură le revine respectiv 9,7%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 16,2% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

Biroul Național de Statistică informează că media veniturilor disponibile ale populației au constituit 2 134,5 lei lunar pentru o persoană, acestea fiind în creștere cu 5,3 % față de aceeași perioadă a anului precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 0,9%.

Cea mai importantă sursă de venit reprezintă veniturile din activitatea salariată - 40,2% din totalul veniturilor disponibile, contribuția fiind în descreștere cu 2,2 puncte procentuale față de trimestrul I 2016.

Prestațiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporție de 23,7% sau cu 4,2 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Contribuția plăților sociale s-a majorat în special în baza pensiilor acordate, una din cauze ar putea fi creșterea numărului de pensionari în această perioadă, în special în mediul urban.

Veniturile din activitatea independentă reprezintă 14%, dintre care 8,6% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,4% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor, reprezentând 17,6 % din venituri, fiind în scădere cu 0,8 puncte procentuale, față de aceeași perioadă a anul trecut.

Constatările în raport cu mediul de reședință, arată că veniturile populaţiei din mediul urban au constituit în medie 894,9 lei, de 1,5 ori mai mare comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural.
Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată - 50,9% din total venituri.Aceași sursă de venituri de bază este și în mediul rural doar că este de 1,8 ori mai mică, reprezentând 27,6% din totalul veniturilor.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,2% față de 12% în cazul populaţiei din mediul urban. Pe lângă aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 25%, comparativ cu 22,6% în mediul urban.

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei pe primul loc sunt veniturile bănești - 90,5%, iar cele în natură reprezintă 9,5%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2017 au constituit 2 091,0 lei pentru o persoană, crescând cu 1,6%.
Cele mai importante cheltuieli țin de alimentație - 44,1%, apoi urmează cheltuielile de întreținere a locuinței - 18,7%. Pentru vestimentație și încălțăminte s-au alocat 9,7%, nivelul menținându-se la cel de anul trecut.
Cele mai mici cheltuieli au fost alocate pentru învățământ - 0,7%. În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2503,6 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 730,3 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti - 90,3%, celor în natură le revine respectiv 9,7%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 16,2% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...