37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Valorile mobiliare de stat – cea mai sigură şi profitabilă investiţie

Valorile mobiliare de stat – cea mai sigură şi profitabilă investiţie

18.03.20161.459 views Bancamea.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În rezultatul creşterii vertiginoase a ratei de bază care a avut loc în anul trecut, piaţa valorilor mobiliare de stat în Moldova (VMS) a fost influenţată enorm. Astfel pe parcursul a 9 luni dobânda la VMS a crescut de 2- 3,5 ori, în dependenţă de termenul acestora. Iar începând cu luna octombrie rata efectivă la obligaţiunile de stat nu a coborât mai jos de 25% anuale. Respectiv, băncile comerciale şi investitorii în VMS ar trebui să fie încântaţi de posibilitatea acestor câştiguri. 

Valorile mobiliare de stat - sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională pe termen scurt, mediu şi lung.

Investind în valorile mobiliare de stat, împrumutaţi statului anumite sume de bani pentru sprijinirea dezvoltării economiei ţării şi activităţii investiţionale, crearea de noi locuri de muncă etc., iar la scadenţă statul vă achită suma investită şi o dobândă.

Valorile mobiliare de stat se emit în formă de înscrieri în conturi - nu se tipăresc blanchete speciale din hârtie şi se identifică printr-un număr unic de înregistrare de stat (ISIN).

Actual Ministerul Finanţelor emite două tipuri de hârtii de valoare de stat:

 • valori mobiliare de stat, numite şi bonuri de trezorerie - cu termenul de circulație până la un an şi anume 91, 182 şi 364 zile;
 • obligaţiuni de stat - cu termenul de scadenţă de la un an şi mai mult.

Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piaţa primară)

Perioada

Rata efectivă a dobânzii %

Bonuri de trezorerie

Obligaţiuni de stat

91 zile

182 zile

364 zile

Cu scadenţa un an

Ianuarie 2015

7,29

13,08

13,34

11,81

Februarie

10,17

14,36

14,69

13,50

Martie

19,49

20,75

20,07

20,20

Aprilie

19,66

21,36

20,70

20,70

Mai

18,38

19,75

18,94

19,06

Iunie

16,92

17,86

17,57

17,50

Iulie

18,71

20,06

19,60

19,50

August

22,64

22,53

22,21

22,41

Septembrie

25,15

24,70

24,85

24,52

Octombrie

26,00

25,59

26,12

25,83

Noiembrie

25,61

25,75

26,16

25,74

Decembrie

26,12

26,23

26,34

26,22

Ianuarie 2016

26,52

26,41

26,51

26,48

Februarie

26,44

26,26

26,12

26,26

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, conform situaţiei de la 1 martie 2016, cota VMS vândute la licitaţiile de plasare a acestora a fost de 6 757,13 mln lei.

Cine poate fi Investitor?

Orice persoană fizică sau juridică, rezident sau nerezident al Republicii Moldova, în numele căreia dealerul primar prezintă cererea pentru participare la licitaţia de vânzare a valorilor mobiliare de stat.

De ce să investiţi în valorile mobiliare de stat?

Siguranţă maximă

Valorile mobiliare de stat sunt instrumente financiare foarte sigure, deoarece beneficiază de garanția integrală a Republicii Moldova. Din momentul înfiinţării pieţei valorilor mobiliare de stat, statul n-a reţinut niciodată plata pentru răscumpărarea valorilor mobiliare de stat sau a dobânzilor.

Lichiditate înaltă

Deoarece valorile mobiliare de stat sunt tranzacţionate pe piaţa secundară, Dvs. obţineţi mijloace băneşti prin vânzarea acestora pe piaţă.Totodată, obţineţi şi dobânda pentru fiecare zi în care aţi deţinut valorile mobiliare de stat în portofoliu.

Scutire de la impozitare

Dobânzile de la valorile mobiliare de stat nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020. 

Plasarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară se efectuează prin intermediul licitaţiilor desfăşurate de către Banca Naţională a Moldovei:

Care sunt consideraţiile-cheie ale investitorilor în valori mobiliare de stat?

Valoarea nominală a unei valori mobiliare de stat este 100 lei. Formula de calcul standard a ratei anuale a dobânzii la bonurile de trezorerie (BT) este următoarea:

{[(Pr - Pc)/Pc] * (365/T)} * 100
Pr - preţul de răscumpărare a BT;
Pc - preţul de cumpărare a BT;
T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Cum să investeşti în valorile mobiliare de stat?

1. Contactaţi un dealer primar;

Dealer primar - banca care a fost acceptată de Banca Naţională a Moldovei să deruleze operaţiuni cu valori mobiliare de stat pe piaţa primară, ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selectare şi care poate desfăşura operaţiuni în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor săi, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente sau nerezidente.

2. Solicitaţi dealerului primar informaţia privind Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat şi rezultatele recente ale  licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat;

Comunicat oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat - document, prin care Ministerul Finanţelor anunţă data şi locul desfăşurării licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat; termenul de circulaţie a valorilor mobiliare de stat, numărul de înregistrare de stat (ISIN), valoarea nominală a unei valori mobiliare de stat, volumul ofertei, data emiterii, data scadenței, precum şi condiţiile de vânzare și termenele de achitare a dobânzii în cazul emisiunii obligaţiunilor de stat;

3. Alegeţi tipul valorilor mobiliare de stat şi termenul pentru care doriţi să faceţi investiţia;

4. Completaţi cererea de participare la licitația de vânzare a valorilor mobiliare de stat, în strictă conformitate cu modelul cererii obținute de la dealerul primar;

5. Deschideţi un cont curent la dealerul primar;

6. Depuneţi în contul curent suma ce reprezintă valoarea totală a valorilor mobiliare de stat cuprinse în cererea de participare la licitaţie;

7. După desfăşurarea licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat, dealerul primar Vă anunță despre acceptarea sau respingerea cererii şi decontează eventualele diferenţe de sume;

8. La scadenţa valorilor mobiliare de stat sau la data plăţii dobânzilor, dealerul primar va trece la contul Dvs. sumele valorilor mobiliare răscumpărate la valoarea nominală şi dobânzile la obligaţiunile de stat.

Pentru a procura valori mobiliare de stat contactaţi unul din următorii dealeri primari:

 • BC ,,MOLDINDCONBANK' S.A.
 • BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.
 • BC ,,VICTORIABANK' S.A.
 • BC ,,MOBIASBANCĂ -GROUPE SOCIETE GENERALE' S.A.
 • BC ,,FINCOMBANK' S.A.
 • BC ,,ENERGBANK' S.A.
 • BC ,,EXIMBANK -GRUPPO VENETO BANCA' S.A.
 • BC ,,EUROCREDITBANK' S.A.
 • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU S.A.

De menţionat că băncile comerciale încasează comisioane pentru serviciile oferite pe piaţa valorilor mobiliare de stat, acestea sunt expuse  detaliat pe site-urile web ale băncilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...