37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Va fi creată Societatea pe Acţiuni ”Loteria Naţională a Moldovei”

Va fi creată Societatea pe Acţiuni ”Loteria Naţională a Moldovei”

17.05.20111.403 views Ministerul finanţelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Va fi creată Societatea pe Acţiuni ”Loteria Naţională a Moldovei”

 

Guvernul R. Moldova a adoptat la 16 mai propunerea Ministerului Finanţelor privind crearea Societăţii pe Acţiuni  ”Loteria Naţională a Moldovei”. Astfel, în termen de 3 luni, Ministerul Finanţelor urmează să asigure înregistrarea şi crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale date.

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la crearea societăţii pe acţiuni „Loteria Naţională a Moldovei” a fost elaborat în scopul creării cadrului instituţional necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.285-XlV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc, care reglementează relaţiile juridice privind desfăşurarea loteriilor naţionale.

Statul, care a creat cadrul legal necesar pentru desfăşurarea acestor activităţi la nivel naţional, până în prezent, nu şi-a valorificat acest drept exclusiv de a desfăşura loterii naţionale, iar operatorii privaţi nu sunt în drept, potrivit legii să desfăşoare asemenea loterii.

Cu toate acestea, lipsa serviciilor în domeniul jocurilor de noroc nu a avut ca efect diminuarea numărului de jucători şi de operatori, ci, din contra, datorită cererii naturale de joc şi interesului sporit faţă de domeniu, în ultimii 5 ani se atestă o creştere a numărului de operatori în domeniu, precum şi a veniturilor realizate în rezultatul acestei activităţi.

În aceste condiţii, pentru a legaliza potenţialul economic al jocurilor de noroc şi a valorifica posibilităţile reale privind majorarea veniturilor la bugetul de stat, se impune crearea unui mecanism instituţional prin intermediul căruia statul şi-ar exercita dreptul privind desfăşurarea loteriilor la nivel naţional şi care ar permite, conform practicii internaţionale, implicarea mai activă a loteriei de stat în susţinerea financiară a activităţilor din diverse domenii, cum ar fi cel social, cultural, educaţie şi al sportului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...