37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Vânzarea acţiunilor în cazul acţionariatului compromis al asiguratorilor

Vânzarea acţiunilor în cazul acţionariatului compromis al asiguratorilor

01.09.2017893 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Termenul de vânzare al acțiunilor nou-emise de către asigurator nu va depăși 3 luni de la data expunerii lor spre vânzare. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului pentru completarea și modificarea art. 29 din Legea cu privire la asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial din 25 august curent.

Documentul stabilește reguli privind gestionarea societăților-operatori pe piața asigurărilor în condițiile compormiterii acționariatului.

Termenul de vânzare de 3 luni, menționat mai sus, va putea fi prelungit de autoritatea de supraveghere cu perioade a câte cel mult 3 luni de maxim 3 ori. Autoritatea va informa emitentul cu privire la prelungirea termenului până la expirarea termenului precedent stabilit pentru vânzarea acțiunilor nou-emise.

Stabilirea prețului de expunere spre vânzare

În cazul în care cota acțiunilor nu depășește 10% din emisie, se va aplica prevederile art. 23, alin. 2 al Legii privind piața de capital, care stipulează că prețul se determină în conformitate cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei, valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate și valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Dacă cota va depăşi 10%, prețul va fi stabilit conform valorii acțiunilor în rezultatul unei expertize efectuată de un evaluator independent.
Prețul este determinat de o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate ținut de către Comisia Națională.

Documentul prevede că în cazul în care acțiunile nou-emise nu se vând în perioada stabilită, organul executiv este obligat să stabilească un nou preț al acțiunilor în perioadă de 3 luni suplimentare, dacă perioada de vânzare a acțiunilor nou-emise a fost prelungită.

Organul executiv este obligat să modifice prețul acțiunilor expuse spre vânzare în interval cel puțin o dată la 3 luni din data expunerii spre vânzare sau a ultimei modificări a prețului. Este important de menționat că se admit oscilații ale prețului în limitele de 5-30% de la prețul stabilit anterior.

Mijloacele bănești

Mijloacele bănești obținute în urma vânzării acțiunilor nou-emise vor fi transferate într-un cont bancar provizoriu, deschis de către asigurator în acest scop. Asiguratorul va consemna mijloacele bănești obținute în conturile ultimilor deținători de acțiuni care au încălcat drepturile prevăzute de alin.3 și 31 din Legea cu privire la asigurare, după reținerea tuturor cheltuileilor - taxe, plăți, comisioane, amenzi etc.

Societățile de investiții sunt obligate să informeze imediat asiguratorul despre clienții care au procurat acțiuni, iar acesta, la rândul său, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de vânzare, va expedia lista cumpărătorilor autorității de supraveghere.

Societățile de supraveghere vor beneficia de un cuantum lunar de remunerare ce va fi stabilit în limita a 5 salarii medii în sectorul de asigurări.
Potrivit notei informative a documentului, oferirea posibilității de intervenție sau de prelungire a termenului în cazul survenirii anumitor situații, va permite Regulatorului să-și exercite atribuțiile într-un mod efiecient.

Menționăm că art. 29 din Legea cu privire la asigurări mai conține prevederi ce vizează drepturi suplimentare ale autorității de supraveghere, evaluarea ponderii asiguratorului pe piață, reducerea capitalului social, anularea acțiunilor neânstrăinate etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...