37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Unele particularități de prezentare a dărilor de seamă (forma IRV 14 și IALS 14) corectate

Unele particularități de prezentare a dărilor de seamă (forma IRV 14 și IALS 14) corectate

29.09.20172.970 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actualmente pot fi constatate situații în care contribuabilii admit anumite erori la completarea dărilor de seamă, care la rândul său pot fi divizate în următoarele categorii:

 • reflectarea incorectă a sumei venitului îndreptat spre achitare, sau a sumei impozitului pe venit reținut;
 • neindicarea codului sursei de venit;
 • atribuirea incorectă a codului sursei de venit;
 • indicarea incorectă a codului fiscal al beneficiarului de plăți etc. (în cazul completării IALS 14).

În cazul depistării unor astfel de erori, agentul economic care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

Este de menționat că pentru efectuarea corectărilor depistate agentul economic urmează să se conducă de prevederile unor acte legislative sau normative printre care pot fi enumerate:

 • Codul fiscal, în special prevederile art. 188 din Codul fiscal, care stabilește legitimitatea depunerii dărilor de seamă corectate;
 • anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 194 din 29 octombrie 2004 privind unele aspecte ce țin de verificarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice cetățeni şi modalitatea corectării erorilor depistate de agenți economici;
 • Ordinul IFPS nr. 133 din 15 iulie 2005 despre unele particularități de administrare ale articolelor 187 şi 188 din titlul V al Codului fiscal.

Regula generală pentru depunerea dărilor de seamă corectate este:

Important de reținut: Darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă.

În același timp: Darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:

 • după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;
 • pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după aceasta.

Reamintim că în conformitate cu prevederile art. 92 din CF, agenții economici care efectuează plăți din care se reține impozit pe venit la sursa de plată, urmează să prezinte organului fiscal teritorial darea de seamă fiscală (forma IRV14) în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile, iar la expirarea perioadei fiscale să prezinte organului fiscal teritorial darea de seamă fiscală anuală (Nota informativă IALS 14) în termen de o lună de la încheierea anului fiscal.

În continuare vă propunem unele situații de caz vizavi de corectarea erorilor admise în dările de seamă prezentate și depistate ulterior.

Studiu de caz I: Să admitem situația când ca urmare a completării dării de seamă (forma IRV14) pentru luna ianuarie (termenul-limită de prezentare a acesteia este 25 februarie) agentul economic a indicat incorect suma venitului îndreptat spre achitare (indicatorul col. 4) din rândul cu cod. 11 „Plăți salariale, art. 88 din Codul fiscal" codul sursei de venit „SAL" din Darea de seamă menționată şi impozitul pe venit reținut (indicatorul col. 5).

Ținând cont de faptul că obligativitatea descifrării beneficiarilor de venituri în folosul cărora acestea au fost achitate apare la agentul economic doar după încheierea anului fiscal, corectarea erorii admise va putea fi efectuată prin prezentarea dării de seamă (forma IRV14) corectată în care se vor reflecta calculările efective aferente lunii pentru care se prezintă darea de seamă corectată.

Informăm că această metodă de corectare va fi valabilă doar dacă ajustările se efectuează pe parcursul aceleiaşi perioade fiscale (determinate conform art. 12 din CF) și nu atrage după sine corectarea altor dări de seamă ca, de ex., Nota informativă (forma IALS14).

Totodată, putem identifica cazuri în care agentul economic prezintă dări de seamă (forma IRV14) corect, dar la completarea Notei informative (forma IALS 14) a admis careva erori sau omisiuni. În cazul dat corectarea acestei note, diferă de modul de corectare a dării de seamă (forma IRV14).

Studiu de caz II: Să presupunem că agentul economic a prezentat Nota de informare (forma IALS 14) admițând eroare la completarea acesteia. Constatarea erorii de către agentul economic a fost stabilită în luna aprilie 2017 (Nota informativă prezentată pentru perioada fiscală 2016).

Pentru a efectua corectări în Nota de informare (forma IALS 14) agentul economic de asemenea urmează să se conducă de prevederile actelor enumerate mai sus.

Prin urmare, pentru elucidarea erorii, agentul economic urmează să prezinte o Notă de informare (forma IALS 14) pentru perioada fiscală 2016 corectată.

La întocmirea Notei de informare (forma IALS 14) de către agentul economic poate fi comisă una din greşeli:

 • a fost indicat greşit codul fiscal al beneficiarului sau a fost indicat numărul buletinului de identitate al beneficiarului;
 • a fost indicată greşit suma venitului sau a impozitului reținut din venitul dat.

În cazul depistării erorilor menționate, contribuabilul care a prezentat Nota de informare poate să prezinte o Notă de informare suplimentară (corectată).

În darea de seamă corectată contribuabilul urmează să indice numai rândurile în care a fost depistată eroarea, astfel încât numărul de ordine al rândului din Nota de informare corectată să coincidă cu numărul de ordine al rândului din Nota de informare în care a fost depistată eroarea.

Totodată, informăm că în cazul în care agentul economic efectuează corectări în informația prezentată în Nota de informare (forma IALS 14), acesta este obligat în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscal (ca urmare a unui control efectuat de organele fiscale) să informeze despre aceste modificări beneficiarul plăților (art. 92 alin (41) din CF).

În același timp, în cazul în care beneficiarul plăților în termenele stipulate nu va fi înștiințat sau aceasta se va efectua tardiv, agenții economici nominalizați vor fi sancționați cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informație, totodată cuantumul acesteia nu va depăși suma de 5 000 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...