37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Unele categorii de persoane vor fi scutite de la achitarea obligațiunilor financiare față de CNAM pentru perioada precedentă anului 2015

Unele categorii de persoane vor fi scutite de la achitarea obligațiunilor financiare față de CNAM pentru perioada precedentă anului 2015

02.11.2015672 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Compania Națională de Asigurări în Medicină, prin Ordinul nr. 318-A din 24.07.2015 și în temeiul Legii nr. 38 din 19.03.2015 a decis să acorde scutiri unor categorii de populație de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015.

Prin urmare, de aceste scutiri vor beneficia categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 "Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală", şi anume:

1) Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

 • proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor şi loturilor pentru legumicultura, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract, cu excepția proprietarilor cu dizabilități severe, accentuate ori medii sau pensionari;
 • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii;
 • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
 • titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
 • persoanele fizice care dau transport, încăperi, utilaje şi alte excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2) Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurați de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puțin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

Pentru a beneficia de Scutire, persoanele fizice urmează să întrunească următoarele condiţii:

 • să aparţină la una din categoriile enumerate în punctul 1 al prezentului ordin pentru perioada precedentă anului 2015, ce ține de obligațiunile financiare prescriptibile.
 • să confirme statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală in anul 2015 (achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul 2015/ se încadrează în una din categoriile asigurate de Guvern sau asigurate angajate).

Scutirea se va acorda ca urmare a prelucrării informaţiei disponibile în baza de date a Companiei Naţionale de Asigurări in Medicină şi/sau a prelucrării cererii cu privire la beneficierea de scutire de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015 depuse de persoană la agențiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Agențiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină sunt împuternicite să elibereze documente confirmative privind scutirea de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial din 30 octombrie 2015 și intră în vigoare din data publicării.

Compania Națională de Asigurări în Medicină, prin Ordinul nr. 318-A din 24.07.2015 și în temeiul Legii nr. 38 din 19.03.2015 a decis să acorde scutiri unor categorii de populație de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015.

Prin urmare, de aceste scutiri vor beneficia categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 "Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală", şi anume:

1) Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

 • proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor şi loturilor pentru legumicultura, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract, cu excepția proprietarilor cu dizabilități severe, accentuate ori medii sau pensionari;
 • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii;
 • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
 • titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
 • persoanele fizice care dau transport, încăperi, utilaje şi alte excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2) Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurați de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puțin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

Pentru a beneficia de Scutire, persoanele fizice urmează să întrunească următoarele condiţii:

 • să aparţină la una din categoriile enumerate în punctul 1 al prezentului ordin pentru perioada precedentă anului 2015, ce ține de obligațiunile financiare prescriptibile.
 • să confirme statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală in anul 2015 (achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul 2015/ se încadrează în una din categoriile asigurate de Guvern sau asigurate angajate).

Scutirea se va acorda ca urmare a prelucrării informaţiei disponibile în baza de date a Companiei Naţionale de Asigurări in Medicină şi/sau a prelucrării cererii cu privire la beneficierea de scutire de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015 depuse de persoană la agențiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Agențiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină sunt împuternicite să elibereze documente confirmative privind scutirea de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial din 30 octombrie 2015 și intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...