37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Unele aspecte ce tin de completarea Darii de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

Unele aspecte ce tin de completarea Darii de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

02.02.20121.928 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Unele aspecte ce ţin de completarea Darii de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

 

În legătura cu modificările si completările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie speciala din 8 februarie 2007) (în continuare Cod) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunica următoarele.

În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din fiecare dobînda şi royalty şi să achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Astfel, din plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice sub formă dobînzi, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty se reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma egala cu 15% din plata.

Totodată, potrivit lit. z8) art. 20 din Cod, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani şi mai mult reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, din plăţile sub formă de royalty efectuate în folosul persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani şi mai mult nu se va reţine impozit în prealabil.

 Din plăţile efectuate în folosul persoanelor juridice, precum si întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier) sub forma de royalty se va retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma egala cu 15% din plata.

 Astfel, suma impozitului retinut din royalty în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 89 din Cod se va reflecta la codul 22 ROY a) din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09).

 Suma impozitului retinut din dobînzi în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 89 din Cod se va reflecta la codul 23 DOB a) din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09).

 Totodata, conform prevederilor alin. (31) art. 901 din Cod, persoanele specificate la art. 90 din Cod retin si achita la buget un impozit în marime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub forma de actiuni sau cote-parti, cu exceptia celor aferente profitului nerepartizat obtinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub forma de actiuni sau cote-parti, aferente profitului nerepartizat obtinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din suma retrasa din capitalul social aferenta majorarii capitalului social din repartizarea profitului net si/sau altor surse constatate în capitalul propriu între actionari (asociati) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participatie depusa în capitalul social.

 Prevederile de la liniuta unu si doi ale alineatului mentionat, se aplica si în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

 Astfel, suma impozitului retinut din dividende în conformitate cu prevederile primei liniute si liniutei a doua din alin. (31) art. 901 din Cod se va reflecta la codul 43 DIV a) din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09).

 Suma impozitului retinut din dividende în conformitate cu prevederile liniutei a treia din alin. (31) art. 901 din Cod se va reflecta la codul 44 RCS din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09).

 Totodata, în cazul în care sunt îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzatorilor individuali sau gospodariilor taranesti (de fermier) venituri aferente perioadelor 2008-2011, atunci din sumele respective se va retine la sursa de plata conform prevederilor lit. d) din alin. (31) art. 901 din Cod în redactia pentru perioada fiscala 2008-2011. Respectiv, suma impozitului pe venit retinut se va reflecta la codul 46 FON din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09).

 De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, a fost exclusa obligatiunea retinerii la sursa de plata din platile directionate spre achitare nerezidentului în forma monetara si nemonetara, a caror suma nu este deductibila în scopuri fiscale. Astfel, codul 54 NED b) din Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta (Forma IRV 09) nu se va completa.

Comentarii

  1. Cires Elena spune:

    Ideia urmatorului alineat depaseste imputernicirile serviciului fiscal: „Totodata, în cazul în care sunt îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzatorilor individuali sau gospodariilor taranesti (de fermier) venituri aferente perioadelor 2008-2011, atunci din sumele respective se va retine la sursa de plata conform prevederilor lit. d) din alin. (31) art. 901 din Cod în redactia pentru perioada fiscala 2008-2011.”

    Apropo, cititi acelasi text in varianta rusa:

    „Учитывая то, что Законом № 267 от 23 декабря 2011 г. пункт d) ч.(31) ст. 901 кодекса исключен, соответственно для доходов, направленных к выплате учредителям индивидуальных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств за налоговый период 2012 года не будет удерживаться подоходный налог у источника выплаты и значит, код 46 FON формы IRV09 не будет заполняться. При этом в случае, если направлены к выплате учредителям индивидуальных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств доходы за периоды 2008-2011 годов, из соответствующий сумм будет удерживаться налог у источника выплаты согласно положениям п. d) ч.(31) ст. 901 кодекса в редакции, действовавшей в течение налоговых периодов 2008 – 2011 годов.”

  2. Victoria spune:

    As ruga mult moderatorii saitului acesta sa dee o explicatie mai amanuntita privind retinerea din venitul Intreprinderilor individuale(numar de persoane-pina la 3 si cu numar mai mare )in toate perioadele sus-mentionate…De asemenea near interesa intrebarea de calcul a impozitului din venit in avans si transferarea lui in a.2012 prin metoda prognozarii venitului…De la colaboratorii Fiscului nam primit raspuns clar… Va multumesc anticipat…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...