37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Totul despre patenta de întreprinzător

Totul despre patenta de întreprinzător

(5 voturi, medie: 4,40 din 5)
Se încarcă...

10.1. Dispoziţii generale

 

10.1.1 Ce este patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.2 Care sunt actele legislative si normative în baza cărora se administrează patenta de întreprinzător?

Administrarea patentei de întreprinzător se realizează în baza Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

10.1.3 Ce elemente conţine patenta de întreprinzător?

 Patenta de întreprinzător conţine următoarele elemente:

a)seria si numărul patentei;

b)prenumele si numele titularului patentei;

c)fotografia titularului patentei;

d)codul fiscal al titularului patentei;

e)genul de activitate de întreprinzător;

f)domiciliul stabil al titularului patentei;

g)locul de desfăşurare a activităţii în baza patentei pentru cazurile în care condiţia respectiva se reglementează;

h)tipul mijlocului de transport si numărul lui de înmatriculare, în caz de folosire a acestuia în activitatea de întreprinzător potrivit patentei;

i)durata patentei si menţiunile despre prelungirea ei;

j)denumirea si sediul organului care a eliberat patenta;

k)cuponul, ca dovada a achitării taxei pentru patenta.

(art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 -XIV din 15.07.1998).

10.1.4 Cine stabileşte forma patentei de întreprinzător?

Forma patentei de întreprinzător se stabileşte de câtre Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie sa aibă cel puţin 10 grade de protecţie.

(art. 1 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.5 Cine stabileşte modul de tinere a evidentei, de repartizare si de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător si a duplicatelor patentei?

Modul de tinere a evidentei, de repartizare si de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător precum si a duplicatelor patentei se stabileşte de câtre Ministerul Finanţelor

(art. 1 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.6 Patenta de întreprinzător si duplicatul acesteia reprezintă documente de stricta evidenta?

Da, patenta de întreprinzător si duplicatul ei sunt documente de stricta evidenta (art. 1 alin. (4) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.7 De câtre cine se asigura evidenta blanchetelor patentei de întreprinzător si repartizarea lor primăriilor?

Evidenta blanchetelor patentei de întreprinzător si repartizarea lor primăriilor se efectuează de câtre autoritatea fiscala

 (art. 1 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.8 Cine poate fi titular (destinator) al patentei de întreprinzător?

Titular (destinator) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu (care a împlinit vârsta de 18 ani), orice cetăţean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetăţenia Republicii Moldova si nici cetăţenia unui alt stat), care locuieşte permanent în Republica Moldova si are dreptul sa desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patenta si corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

 (art. 2 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.9 Care sunt genurile de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător ?

În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07. 1998, ţinând cont de ultimele modificări efectuate prin Legea nr. 208-XVI din 07.07.2006, si anume:

 

Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

 

 

Genul de activitate

Cuantumul taxei lunare, lei

Chişinău,
 
Bălti,

Binder,

Tiraspol

Celelalte

municipii,

oraşele

Localităţile

rurale

1. Comertul cu amănuntul

 

 

 

1.1. Comertul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete si din autovehicule în pieţe si/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale

[Poziţia 1.1 în redacţia Legii nr.121-XVI din 29.05.2008, în vigoare 17.06.2008, se exclude la 01.01.2017]

[Poziţia 1.1 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

360

180

100

1.2. Comertul cu produse alimentare si mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea si comercializarea lor

 (Poziţia 1.2 introdusa prin Legea nr.207 din 16.07.2010, în vigoare de la 24.09.2010,rămîne în vigoare pînă la 01.01.2017)

[Poziţia 1.2 exclusa de la 01.01.2008 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

400

200

100

1.3. Comertul cu amănuntul în chioşcuri si în alte încăperi ce ocupa terenuri separate, a căror suprafaţa nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia comerţului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare

[Poziţia 1.3 exclusa de la 01.01.2008 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

250

150

75

1.4. Comercializarea cu amănuntul a apei îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatea administraţiei publice locale

[Poziţia 1.4 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

250

150

75

1.5. Comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administratiei publice locale, cu carti si alte tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note)

[Pozitia 1.5 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

30

25

10

2. Producerea de marfuri,executarea de lucrari si prestarea de servicii

 

 

 

 2.1. Întocmirea darilor de seama contabile

300

200

100

2.2. Transportul calatorilor cu automobilele-taxi, cu un numar de locuri de pîna la 7 inclusiv

[Pozitia 2.2 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

250

150

100

2.3. Transportul auto de marfuri, cu exceptia transportului de marfuri inflamabile, explozive, toxice, otravitoare si radioactive:

 

 

 

- pîna la 1,5 tone

175

90

45

- de la 1,5 la 3,5 tone

200

100

50

- de la 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorca

250

125

70

- peste 7 tone, inclusiv cu remorca

[Pozitia 2.3 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

400

200

100

 2.4. Servicii logopedice

80

40

20

2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior

140

70

35

 2.6. Servicii veterinare, zootehnice

150

50

20

 2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului

150

50

25

 2.8. Servicii de frizerie si servicii cosmetice

200

80

30

 2.9. Croitul, cusutul, tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintele pentru cap si comercializarea

100

50

25

 2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea

90

45

30

 2.11. Servicii de spalatorie

90

45

30

 2.12. Predarea limbilor straine (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane)

140

70

35

 2.13. Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane)

100

50

30

 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane)

100

50

30

 2.15. Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru copii de pîna la 16 ani (în grupe de pîna la 20 persoane)

70

35

20

 2.16. Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (în grupe de pîna la 20 persoane)

100

50

35

 2.17. Servicii de pastrare a bagajelor

100

50

25

 2.18. Servicii de întretinere si amenajare a locuintelor si a sectoarelor aferente

100

60

30

 2.19. Vulcanizarea camerelor si anvelopelor în ateliere

200

75

30

 2.20. Repararea locuintelor

180

90

45

 2.21. Construirea caselor de locuit si a garajelor în localitatile rurale

-

-

70

 2.22. Ajustarea si reparatia mobilei

180

50

35

 2.23. Reparatia tehnicii de uz casnic, instrumentelor si mecanismelor, ceasurilor

130

65

30

2.24. Reparatia cuptoarelor cu microunde si a altor aparate electrice de încalzit de uz casnic

100

50

25

 2.25. Reparatia aparatelor tele, audio,video de uz casnic

150

75

40

2.26. Reparatia aparatelor fotografice, camerelor de filmat si a altor aparate sau instrumente optice

90

45

30

 2.27. Reparatia si acordarea instrumentelor muzicale

110

55

30

 2.28. Fotografierea, confectionarea si vînzarea fotografiilor, executate în mod

individual, servicii video

200

100

50

2.29. Scrierea placardelor,filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistica

160

80

40

 2.30. Confectionarea articolelor mestesugaresti de arta populara (artizanat) si vînzarea lor, cu exceptia vînzarii la expozitii si licitatii

110

55

30

 2.31. Deservirea muzicala a ceremoniilor

230

100

50

inculsiv regizarea ceremoniilor

200

100

50

2.32. Aratul si alte lucrari de cultivare a pamîntului cu mijloace tehnice, protectia plantelor contra bolilor si daunatorilor

50

50

50

 2.33. Servicii de guvernant(a)

80

40

20

 2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un numar de locuri de pîna la 7)

[Pozitia 2.34 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

100

50

25

 2.35. Darea în locatiune a locuintelor si a caselor individuale de locuit:

 

 

 

- cu o camera

90

45

25

- cu doua camere

120

60

30

- cu trei camere

150

80

40

- cu patru camere

180

90

45

- cu cinci camere

220

110

55

- cu mai mult de cinci camere

[Pozitia 2.35 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

400

200

100

2.36. Darea în locatiune a unor încaperi (suprafete) sau camere din componenta locuintelor sau a caselor individuale de locuit

 

 

 

- a unei camere

60

30

15

- a doua camere

90

45

25

- a trei camere

120

60

30

- a patru si mai multe camere

[Pozitia 2.36 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

150

80

40

 2.37. Darea în locatiune a încaperilor cu alta destinatie decît aceea de locuinta (garaje, soproane, depozite, pavilioane) cu suprafata:

 

 

 

- pîna la 50 m2

60

30

15

- de la 50 la 100 m2

90

45

25

- peste 100 m2

[Pozitia 2.37 exclusa de la 01.01.2009 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

120

60

30

 2.38. Servicii de sudare, de lucrari tehnico-sanitare

120

60

30

 2.39. Organizarea discocluburilor

600

300

150

 2.40. Executarea si comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argila, ciment

100

60

40

inclusiv servicii de dulgherie

80

45

30

2.41. Confectionarea si darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii si comercializarea lor

150

80

50

 2.42. Copiere, multiplicare si legatul cartilor

150

75

30

 2.43. Tabacirea si prelucrarea pieilor, confectionare articolelor din blana si din piele si comercializarea lor

200

120

100

 

[Poziţia 2.44 exclusa prin Legea nr.361-XVI din 23.12.05, în vigoare 01.01.06]

 

 2.45. Producerea, prelucrarea si comercializarea varului

[Poziţia 2.45 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

50

50

50

 2.46. Colectarea si comercializarea ambalajelor din sticla

100

75

50

 2.47. Creşterea florilor si comercializarea lor

[Poziţia 2.47 exclusa de la 01.01.2007 prin Legea nr.208-XVI din 07.07.2006]

150

75

40

 2.48. Păstorit

60

40

25

 

Nota:

Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006 de inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activităţile specificate la poziţia "2.44. Dobândirea si comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.

10.1.10 Sunt în drept persoanele fizice sa comercializeze în baza patentei de întreprinzător aparate electronice si electrocasnice?

Nu, începînd cu 11.08.2006, persoanele care activează în baza patentei de întreprinzător nu mai au dreptul de a comercializa în baza acestora, aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit de legislaţie.

(art. I pct. 8 al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”, lit.к ) pct.1 alin.4 art. 18).

10.1.11 Sunt în drept persoanele fizice sa presteze servicii de transport a calatorilor cu automobilele-taxi în baza patentei de întreprinzător?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclusa poziţia 2.2 “ Transportul calatorilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri de pînă la 7 persoane inclusiv”.

Astfel, persoanele fizice nu sunt în drept sa presteze servicii de transport a calatorilor cu automobile în regim taxi în baza patentei de întreprinzător.

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.12 Sunt în drept persoanele fizice sa presteze servicii de transport auto de mărfuri în baza patentei de întreprinzător?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclus genul 2.3 “Transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri inflamabile, explosive, toxice, otrăvitoare si radioactive”.

Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa presteze asemenea servicii în baza patentei de întreprinzător

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.13 Sunt în drept persoanele fizice sa desfăşoare activitate de producere, prelucrare si comercializare a varului în baza patentei de întreprinzător?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclusa poziţia 2.45 “Producerea, prelucrarea si comercializarea varului”.

 Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa desfăşoare activitate de producere, prelucrare si comercializare a varului în baza patentei de întreprinzător.

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.14 Sunt în drept persoanele fizice sa desfăşoare activitate de creştere si comercializare a florilor în baza patentei de întreprinzător?

Nu, începînd cu 01.01.2007, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclus poziţia 2.47 “Creşterea florilor si comercializarea lor”.

 Astfel, persoanele fizice nu mai pot sa desfăşoare activitate de creştere si comercializare a florilor în baza patentei de întreprinzător

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.15 Sunt în drept persoanele fizice sa desfăşoare în baza patentei de întreprinzător comerţ cu amănuntul în chioşcuri si în alte încăperi, a căror suprafaţa nu depăşeşte 12 m2?

Nu, începînd cu 01.01.2008, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclus poziţia 1.2 “Comertul cu amănuntul în chioşcuri si în alte încăperi ce ocupa terenuri separate, a căror suprafaţa nu depăşeşte 12 m2, cu excepţia comerţului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare”, astfel ca persoanele fizice nu mai pot sa desfăşoare asemenea gen de activitate în baza de patenta .

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.16 Sunt în drept persoanele fizice sa desfăşoare în baza patentei de întreprinzător comerţ cu amănuntul în chioşcuri si în alte încăperi, a căror suprafaţa nu depăşeste 7 m2?

Nu, începînd cu 01.01.2008, din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător a fost exclusa poziţia 1.3 “Comertul cu amănuntul în chioşcuri si în alte încăperi ce ocupa terenuri separate, a căror suprafaţa nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia comerţului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare”, astfel ca persoanele fizice nu mai pot sa desfăşoare asemenea gen de activitate în baza de patenta.

 (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

10.1.17 Sunt în drept deţinătorii patentei de întreprinzător sa comercializeze în baza de patenta mărfuri supuse accizelor?

Nu, deţinătorilor de patenta li se interzice comercializarea în baza de patenta a marfurilor supuse accizelor.

(art. 18 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.18 Sunt în drept deţinătorii patentei de întreprinzător sa comercializeze bere în baza patentei de întreprinzător?

Nu, deţinătorii de patentă nu pot comercializa în baza de patenta bere, deoarece aceasta face parte din categoria mărfurilor supuse accizelor.

 (art. 18 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.19 Sunt în drept deţinătorii patentei de întreprinzător sa comercializeze mobila în baza patentei de întreprinzător?

Nu, începînd cu 01.01.2007, deţinătorilor patentei de întreprinzător li se interzice comercializarea în baza de patenta a mobilei.

(art. 18 alin. (2) lit. b) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.20 Sunt în drept deţinătorii patentei de întreprinzător sa comercializeze produse alimentare în baza patentei de întreprinzător?

Deţinătorii patentei de întreprinzător pot comercializa în baza de patenta a produselor alimentare fabricate si ambalate de producător specificate la lin. 2 literele a) – к) art. 18) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, si anume:

a) cereale si produse de morărit, crupe de toate felurile;

b) amidon;

c) produse de cofetărie;

d) ceaiuri, cu excepţia celor medicinale;

e) mirodenii si aditivi alimentari;

f) ape minerale naturale (cu excepţia celor bogate în săruri minerale, medicinale), ape potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) şi băuturi nealcoolice, îmbuteliate;

g) sare alimentara;

h) mărfuri uşor alterabile, comercializate în hale specializate si utilate conform cerinţelor sanitar-epidemiologice de depozitare, păstrare şi comercializare;

i) fructe si legume în stare proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor si altor fructe exotice;

j) fructe si legume prelucrate în mod industrial;

k) miere de albine si derivatele ei.

10.1.22 Poate deţinătorul patentei de întreprinzător sa transmită patenta unei alte persoane?

Nu, deţinătorul patentei de întreprinzător nu poate sa transmită patenta unei alte persoane, deoarece aceasta este valabila doar pentru titularul ei si nu poate fi transmisa altei persoane fizice.

(art. 3 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.23 Poate deţinătorul patentei de întreprinzător căruia i-a fost eliberata patenta pentru desfăşurarea genului de activitate “2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior”, sa presteze si servicii veterinare, luînd în consideraţie ca ambele genuri de activitate se refera la serviciile medicale?

Nu, deţinătorul patentei de întreprinzător căruia i-a fost eliberata patenta pentru desfasurarea genului de activitate “2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior”nu poate sa presteze în baza acesteia si servicii veterinare, deoarece patenta se elibereaza pentru un singur gen de activitate si anume – prestarea serviciilor medicale persoanelor. Împreuna cu cererea de eliberare a patentei pentru acest gen de activitate solicitantulva prezenta sicopia de pe diploma sau de pe alt act privind studiile, ce confirma nivelul de calificare necesar desfasurarii genului de activitate respectiv.

Pentru a putea presta servicii veterinare, persoana fizica urmeaza sa detina o calificare corespunzatoare si sa fie titular al patentei de întreprinzător pentru genul de activitate „2.6. Servicii veterinare, zootehnice”.

 (art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.24 Este necesara înregistrarea de stat si primirea licentei în cazul desfasurarii activitatii de întreprinzător în baza de patenta?

Nu, în cazul desfasurarii activitatii de întreprinzător în baza de patenta, înregistrarea de stat si primirea licentei de catre deţinătorul patentei nu este necesara.

 (art. 3 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.25 Este necesara întocmirea si prezentarea darilor de seama financiare si statistice de catre deţinătorul patentei de întreprinzător si tinerea evidentei contabile?

Nu, întocmirea si prezentarea darilor de seama financiare si statistice, tinerea evidentei contabile de catre deţinătorul patentei de întreprinzător nu este necesara.

 (art. 3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.26 Este necesara anexarea la cerere de eliberare si de prelungire a patentei de întreprinzător autorizatia autoritatii administratiei publice locale?

 În cazul în care, conform legislatiei pentru desfasurarea unor genuri de activitatze indicate în anexa la prezenta lege este necesara autorizatia autoritatii administratiei publice locale.

(art. 4 alin. 4 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.27 Sunt necesare efectuarea operatiunilor de casa si a decontarilor de catre deţinătorul patentei de întreprinzător?

Nu, efectuarea operatiunilor de casa si a decontarilor de catre deţinătorul patentei de întreprinzător nu sunt necesare (art. 3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.28 Este obligat deţinătorul patentei de întreprinzător sa foloseasca masina de casa si control?

 Nu, deţinătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa foloseasca masina de casa si control, deoarece activitatile desfasurate în baza patentei de întreprinzător sunt incluse în „Lista genurilor de activitate al caror specific permite efectuarea decontarilor banesti în numerar fara aplicarea masinilor de casa si control.”

În pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar” este mentionat, ca activitatea desfasutata de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător, permite efectuarea decontarilor banesti în nunerar fara aplicarea masinilor de casa si control.

(pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar”).

10.1.29 Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata, în marime de 5%, în conformitate cu art. 90 alin.3 din Codul fiscal, în cazul cînd plata se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularul patentei de întreprinzător?

Daca platile se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularii patentei de întreprinzător, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmeaza a fi achitata pentru aceste servicii . Drept temei pentru ne retinerea impozitului din platile efectuate în folosul deţinătorului de patenta serveste patenta de înreprinzator pentru desfasurarea activfitatii în domrniul serviciilor pentru care se efectuiaza plata, (cu conditia ca patenta de întreprinzător este valabila, adica cu termenul valabilitatii neexpirat ) si aplicabila (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din din patenta de întreprinzător).

 În acest scop, deţinătorul patentei de întreprinzător trebue sa prezinte persoanei , careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzător.

( Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.31 Ce obligatii are deţinătorul patentei de întreprinzător?

Deţinătorul patentei de întreprinzător are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte ordinea stabilita de desfasurare a activitatii indicate în patenta, normele sanitare, normele de protectie contra incendiilor, sa îndeplineasca alte cerinte ce se refera la genul de activitate respectiv, iar pentru desfasurarea activitatilor ce tin de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule în piete si / sau în locuri autorizate de autoritatea administratiei publice locale, sa aiba documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor;

 b) sa desfasoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale;

 c) sa respecte drepturile si interesele consumatorilor;

 d) sa afiseze patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate sa o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

(art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998

10.1.32 Este în drept deţinătorul patentei de întreprinzător sa angajeze lucratori pentru desfasurarea activitatii de întreprinzător specificate în patenta?

Nu, pentru desfasurarea activitatii de întreprinzător specificate în patenta deţinătorul patentei de întreprinzător nu este în drept sa angajeze lucratori .

(art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.33 Este în drept deţinătorul patentei de întreprinzător sa încheie tranzactii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale?

Nu, deţinătorul patentei de întreprinzător nu este în drept sa încheie tranzacţii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale 

(art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.34 Este în drept deţinătorul patentei de întreprinzător sa încheie tranzactii cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale?

Nu, deţinătorul patentei de întreprinzător nu este în drept sa incheie tranzactii cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale

(art. 3 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1.35 Se permite ca doi sau cîtiva deţinători de patente sa se asocieze, întocmind un contract de activitate în comun, în scopul desfasurarii în comun a activitatii de întreprinzător?

Da, în conditiile în care a fost întocmit un contract de activitate comun, desfasurarea în comun a activitatii de întreprinzător prin asocierea a doi sau cîtiva deţinători de patenta este permisa (art.3 alin. 9 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.1. 36 Poate fi retrasa patenta de întreprinzător de la deţinătorul ei?

Nu, patenta de întreprinzător nu poate fi retrasa de la deţinătorul ei.

(art. 3 alin. (11) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

 

 

10.2. Eliberarea patentei de întreprinzător

 

10.2.1 Cine elibereaza  patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător se elibereaza de catre:

-  inspectoratul  fiscal teritorial pe raza caruia persoana care solicita eliberarea patentei îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate;

(art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998);

- primaria în a carei raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei - în cazul daca în localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. În acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritmoriul administrat de aceasta.

(art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.2  Care este modalitatea de eliberare a patentei de întrerinzator si termenul de eliberare a acesteia?

Eliberarea patentei de întreprinzător se va solicita prin depunerea unei cereri de catre persoana care doreste sa desfasoare activitate de întrerinzator în baza patentei de întreprinzător  la inspectoratul fiscal teritorial în raza caruia îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate.

Patenta de întreprinzător se va elibera deţinătorului în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii,  documentelor perfectate în modul respectiv si dupa achitarea taxei pentru patenta stabilite.

Daca  patenta de întreprinzător urmeaza sa fie eliberata de catre primaria în a carei raza de administrare persoana intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei, cererea va fi depusa la primaria respectiva.

 (art. 4 alin. 6-7  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.3 Ce informatie se indica în cererea de eliberare a patentei de întreprinzător?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se indica urmatoarea informatie:

a) prenumele, numele si domiciliul solicitantului;

b) genul de activitate  de întreprinzător pentru exercitarea  careia se solicita patenta;

c) durata patentei;

(art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.4   Este necesara anexarea la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător a unor acte, certificate, etc. ce confirma nivelul de calificare al solicitantului patentei?

Da, la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător vor fi anexate: copia de pe diploma sau de pe alt act privind studiile ce confirma nivelul de calificare  necesar , daca  persoana solicita eliberarea patentei de întreprinzător pentru unul din urmatoarele genuri de activitate:

2.1 Întocmirea darilor de seama contabile

2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior

2.6 Servicii veterinare, zootehnice

2.12  Predarea limbilor straine (instruire individuala sau în grupe cu un numar de  pîna la 20 persoane)

2.13 Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de  pîna la 20 persoane)

2.14 Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane)

2.15 Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru copii de pîna la 16 ani (în grupe de pîna la 20 persoane)

2.16 Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (în grupe de pîna la 20 persoane).

 (art. 4 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998).

10.2.5 Este necesara anexarea la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător a  unei autorizatii, prin intermediul careia autoritatea administratiei publice locale  permite desfasurarea genului de activitate solicitat în cerere?

Da, în cazul în care legislatia stabileste ca pentru desfasurarea unor genuri de activitate ce pot fi practicate si în baza de patenta este necesara autorizatia autoritatii administratiei publice locale, la cererea de eliberare sau de  prelungire a termenului de valabilitate a patentei  va fi anexata decizia autoritatii respective (art.4 alin. (4) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Astfel, reiesind din faptul ca art. 7 alin. (2) al Legii cu privire la comertul interior nr. 749-XIII din 23.02.1996, interzice desfasurarea activitatii comerciale în lipsa autorizatiei autoritatii administratiei publice locale, persoanele care, de rînd cu activitatea de confectionare a unor articole, vor desfasura, si activitate de comercializare a  acestora, vor fi obligati sa anexeze la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei de întreprinzător decizia autoritatii administratiei publice locale privind autorizarea desfasurarii unuia din urmatoarele genuri de activitate:

 1.1. Comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele, tonete si din autovehicole în  piete si /sau în locuri autorizate de autoritatea administratiei publice locale.

2.9. Cusutul,  tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintelor pentru  cap si comercializarea

2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea

2.30. Confectionarea articolelor mestesugaresti de arta populara (artizanat) si vînzarea lor, cu exceptia vînzarii la expozitii si licitatii

2.40. Executarea si comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argila, ciment

inclusiv servicii de dulgherie

2.41. Confectionarea si darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii si comercializarea lor

2.43.Tabacirea, prelucrarea pieilor, confectionarea articolelor din blana si din piele si comercializarea lor.

10.2.6 Pentru care genuri de activitate  practicate în baza patentei de întreprinzător este necesara detinerea autorizatiei autoritatii administratiei publice locale?

Deţinătorii de patenta sunt obligati sa detina autorizatia eliberata de catre autoritatea administratiei publice locale, în cazul desfasurarii urmatoarelor genuri de activitate:

1.1. Comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele, tonete si din autovehicole în piete si/sau în locuri  autorizate de autoritatea administratiei publice locale.

De asemenea, reiesind din faptul ca art. 7 alin. (2) al Legii cu privire la comertul interior nr. 749-XIII din 23.02.1996 interzice desfasurarea activitatii comerciale în lipsa autorizatiei autoritatii administratiei publice locale, deţinătorii de patenta, în conditiile în care se ocupa de confectionarea si comercializarea articolelor produse de ei, sunt obligati sa detina autorizatia respectiva, pentru asa  genuri de activitate, ca:

2.9. Cusutul, tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintelor pentru  cap si comercializarea;

2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea;

2.30. Confectionarea articolelor mestesugaresti de arta populara (artizanat) si vînzarea lor, cu exceptia vînzarii la expozitii si licitatii;

2.40. Executarea si comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argila, ciment inclusiv servicii de dulgherie;

2.41. Confectionarea si darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii si comercializarea lor;

2.43. Tabacirea, prelucrarea pieilor, confectionarea articolelor din blana si din piele si comercializarea lor.

10.2.7 În cît timp se elibereaza patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător se elibereaza de catre inspectoratul fiscal teritorial  sau de catre primaria pe teritoriul administrativ al careia persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa desfasoare activitate  în baza de patenta (daca în localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal),  în decurs de 3 zile de la  data  depunerii cererii de eliberare a patentei de întreprinzător .

(art. 4 alin. (6) si (7) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.8 Cine autentifica patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător se autentifica de catre conducatorul  inspectoratului fiscal teritorial sau al primariei (în conditiile în care patenta de întreprinzător se elibereaza de catre primarie), prin aplicarea semnaturii conducatorului si a stampilei autoritatii respective (art. 5 alin. (8) al  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).  

10.2.9 Care este dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzător?

Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzător este cuponul anexat  la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind  seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a  primariei care elibereaza patenta.

 (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.10 Poate o persona fizica sa solicite eliberarea sau prelungirea patentei de întreprinzător pentru unul din genurile de activitate ce au fost excluse, începînd cu 01.01.2009, din lista genurilor de activitate ce pot fi desfasurate în baza de patenta?

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, primariile nu mai elibereaza patente de întreprinzător pentru genurile de activitate care nu vor putea fi practicate în baza patentei de întreprinzător începînd cu 01.01.2009.

(art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”)

10.2.11 Ce este duplicatul patentei de întreprinzător?

Duplicatul patentei de întreprinzător este al doilea exemplar al patentei de întreprinzător, întocmit de catre autoritatea care elibereaza patenta, care contine aceleasi date ca si originalul patentei, inclusiv si cupoane care se utilizeaza ca dovada a  achitari taxei pentru patenta.

 (art. 6 alin. (1) si (2) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.12  În ce scop se întocmeste duplicatul patentei de întreprinzător?

Duplicatul patentei de întreprinzător se întocmeste în scopul utilizarii de catre inspectoratele fiscale teritoriale  si primarii pentru întocmirea darilor de seama statistice, precum si  pentru întocmirea copiei patentei în cazul pierderii ei.

 (art. 6 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998).

 

10.3. Valabilitatea patentei de întreprinzător

 

10.3.1 Care este termenul pentru care se  elibereaza patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător se elibereaza  pe  o  durata  de  o  luna  sau,  la  dorinta personei care solicita eliberarea patentei, pe o durata mai mare.

Pentru genurile de activitate, enumerate la pozitiile 2.9, 2.10, 2.19-2.27 din anexa, patenta se elibereaza initial sau se prelungeste pe o durata de cel putin 12 luni, si anume:

2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintelor pentru      cap si comercializarea

2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea

2.19. Vulcanizarea camerelor si anvelopelor în ateliere

2.20. Reparatia locuintelor

2.21. Constructia caselor de locuit si a garajelor în localitatile rurale

2.22. Ajustarea si reparatia mobilei

2.23. Reparatia tehnicii de uz casnic, instrumentelor si mecanismelor, ceasurilor

2.24. Reparatia cuptoarelor cu microunde si a altor aparate electrice de încalzit de uz casnic

2.25. Reparatia aparatelor tele, audio, video de uz casnic

2.26. Reparatia aparatelor fotografice, camerelor de filmat si a altor aparate sau instrumente optice

2.27. Reparatia si acordarea instrumentelor musicale,

 (art. 7 alin. (1) si (2) ale  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.3.2 Pîna la ce data puteau fi prelungite termenele de valabilitate a patentelor de întreprinzător eliberate pentru genurile de activitate ce pot fi desfasurate în baza de patenta  pîna la 01.01.2009?

Termenele de valabilitate a patentelor de întreprinzător eliberate pentru genurile de activitate ce pot fi desfasurate în baza de patenta pîna la 01.01.2009, puteau  fi prelungite de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii,  pîna la data excluderii acestora din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, cu conditia depunerii de catre deţinătorii de patenta a cererilor de prelungire a valabilitatii acestora si achitarii taxelor pentru patenta înainte de expirarea termenului pentru care au fost achitate taxele anterioare pentru patenta.

10.3.3 Va putea fi prelungita patenta de întreprinzător eliberata pentru  unul din genurile de activitate ce pot fi desfasurate în baza acesteia pîna la 01.01.2009, daca deţinătorul patentei a utilizat deja toate cupoanele  de pe duplicatul patentei?

Da, termenul de valabilitate al patentei de întreprinzător eliberate pentru unul din genurile de activitate ce pot fi defasurate în baza acesteia pîna în 2009 pot fi prelungite chiar si în conditiile în care deţinătorul de patenta a utilizat toate cupoanele de pe duplicatul patentei. În acest caz, la solicitarea deţinătorului patentei, inspectoratul fiscal de stat teritorial sau, dupa caz, primaria, va elibera o noua blancheta de  patenta si va indica pe verso-ul acesteia numarul si seria blanchetei precedente si termenul ei de valabilitate, autentificînd-o prin aplicarea sematurii conducatorului si stampilei autoritatii respective.

Termenul de valabilitate al patentei va putea fi prelungit doar în cazul în care taxa pentru luna urmatoare sau, la dorinta deţinătorului patentei, pentru o perioada mai mare, se achita înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitata taxa anterioara.

10.3.4 În ce cazuri înceteaza valabilitatea patentei de întreprinzător ?

  Valabilitatea patentei  de întreprinzător înceteaza în urmatoarele cazuri:

  a) odata cu expirarea duratei patentei;

  b) în cazul în  care titularul patentei renunta la patenta prin depunerea cererii respective;

          c) în baza cererii  titularului  patentei în legatura cu  pierderea capacitatii de munca, confirmata de concluzia respectiva  a  comisiei medicale;

 d) în cazul decesului titularului patentei;

 e) în cazul aplicarii  fata  de titularul patentei a unor  sanctiuni administrative;

 f) în cazul în  care se constata transmiterea patentei catre o  alta persoana;

          g) în cazul în care durata patentei nu este prelungita în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patenta.

(art. 8 alin. (1) al  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.5 Se restituie deţinătorului patentei de întreprinzător suma platita ca taxa pentru patenta, în cazul în care genul de activitate indicat în patenta a fost exclus din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza acesteia?

Da, în cazul în care genul de activitate indicat în patenta este exclus din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza acesteia, deţinătorului de patenta i se va restitui suma achitata ca taxa pentru patenta  pentru perioada de timp nefolosita.

 (art.176 al Codului fiscal din  24.04.1997)

10.3.6 Se restituie deţinătorului patentei de întreprinzător suma platita ca taxa pentru patenta, în cazul în care acesta si-a pierdut capacitatea de munca?

În cazul în care deţinătorul patentei de întreprinzător întocmeste o cerere privind renuntarea la patenta pe motivul pierderii capacitatii de munca, acestuia i se restituie suma platita ca taxa pentru patenta pentru perioada de timp nefolosita.

 (art. 8 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.7 Se restituie suma platita de catre deţinătorul patentei de întreprinzător ca taxa pentru patenta, în cazul decesului acestuia?

Da,  în cazul decesului deţinătorului de patenta, suma platita ca taxa pentru patenta pentru perioada de timp nefolosita de catre acesta se restituie mostenitorilor sai.

(art. 8 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

 10.3.8 În ce cazuri se suspenda patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător  se suspenda în urmatoarele cazuri:

 a) în baza cererii titularului patentei în legatura cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de legislatia muncii;

  b) în cazul în care titularul de patenta:

- nu respectata  ordinea  stabilita  de  desfasurare  a  activitatii indicate  în  patenta; 

- nu respecta  normele sanitare;

- nu respectata  normele  de  protectie  contra incendiilor;

- nu  îndeplineste  alte cerinte ce se refera la  genul  de activitate respectiv;

- nu detine documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor -  în cazul  desfasurarii uneia din activitatile legate de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule pe piete autorizate, cu exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit conform legislatiei în vigoare, comercializarea cu amanuntul a apei îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatile administratiei publice locale si comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administratiei publice locale, cu carti si alte tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note);

          -desfasoara activitatea în baza de patenta în locurile nepermise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale;

          - nu afiseaza patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzător ,

-nu  a  prezentat  patenta de întreprinzător la cererea organului de control sau  a consumatorilor;

 -va  angaja   lucratori  pentru  desfasurarea   activitatii  de întreprinzător specificate în patenta;

          - va încheia  tranzactii  cu  întreprinderea individuala  al  carei fondator  este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în  nume colectiv  ori  în comandita, al carei  asociat cu  raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale;

  c) în cazul neachitarii  în termen a taxei pentru perioada urmatoare de valabilitate a patentei.

(art. 9 , art 3  alin.9 (7)  lit. a ), b ) si d ) si prevederile alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.3.9 Poate fi restabilita valabilitatea patentei de întreprinzător care a fost suspendata?

Da, la expirarea perioadei de timp  pentru care patenta a fost suspendata  si dupa înlaturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, valabilitatea ei se restabileste si se prelungeste  pe perioada  respectiva.

(art. 9 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.10 Care  sunt actiunile pe care urmeaza sa le întreprinda organele de control atunci cînd  depisteaza cazuri de continuare a activitatii în baza patentei suspendate?

În cazul depistarii de catre organele de control a cazurilor de continuare a activitatii în baza patentei suspendate, acestea informeaza inspectoratul fiscal teritorial sau primaria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod obligatoriu, numarul si seria patentei.

 (art. 9 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.11 În ce situatii urmeaza sa se schimbe  patenta de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător urmeaza sa se schimbe în cazul în care deţinătorul ei si-a  schimbat  numele  si/sau  prenumele,  domiciliul  sau  locul  de desfasurare a activitatii indicate în patenta.

(art.10 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.12  În cît timp se schimba  patenta de întreprinzător?

Schimbarea patentei se efectueaza în decurs de 3 zile de la data depunerii  cererii  de schimbare a patentei de întreprinzător  si achitarii unei taxe în  marimea  unui salariu minim (18 lei) .

(art.10 alin. (2)   al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.13 Se va efectua o plata suplimentara în cazul  shimbarii patentei de întreprinzător?

          Da, pentru schimbarea patentei de întreprinzător se va achita o  taxa în  marimea  unui salariu minim (18 lei).

(art.10 alin. (2)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

 10.3.14 În ce cazuri se restabileste patenta de întreprinzător ?

          Patenta de întreprinzător se  restabileste doar  în cazul  în care a fost pierduta sau nimicita, prin depunerea unei cereri de catre titularul acesteia la inspectoratul fiscal teritorial sau la primaria care a eliberat patenta.

 (art.11 alin. (1)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.15 În baza carui document se restabileste patenta de întreprinzător?

Restabilirea patentei de întreprinzător se efectueaza în baza duplicatului ei.

(art.11 alin. (2)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.16 În cît timp se  restabileste  patenta de întreprinzător?

          Patenta de întreprinzător  se restabileste în decurs  de  10 zile de la data depunerii cererii de restabilire.

(art.11 alin. (2)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998)

10.3.17 Se va efectua o plata suplimentara pentru restabilirea patentei de întreprinzător?

          Da, pentru restabilirea patentei de întreprinzător se va achita o  taxa în  marimea  unui salariu minim (18 lei) .

(art.11 alin. (3)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.18 Poate fi restabilita perioada de timp în care titularul patentei de întreprinzător nu a putut beneficia de patenta pe motivul pierderii sau nimicirii acesteia?

Nu, perioada de timp în care titularul de patenta nu a putut beneficia de patenta nu se restabileste.

(art.11 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.19 Poate fi  prelungit termenul de valabilitate al patentei de întreprinzător, daca aceasta a fost suspendata?

Da, termenul de valabilitate al patentei suspendate poate fi prelungit  în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii, restabilirea valabilitatii patentei efectuîndu-se din ziua urmatoare zilei în care a fost achitata taxa pentru prelungirea acesteia.

În cazul în care termenul de valabilitate al patentei  suspendate nu a fost prelungit  de catre deţinătorul acesteia  în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii, patenta nu mai poate fi prelungita si se anuleaza.

(art. 8 alin. (1) lit.g) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

 

10.4. Impozitarea deţinătorului de patenta

 

10.4.1 Sub ce forma are loc impozitarea deţinătorului  de patenta?

Impozitarea deţinătorului de patenta are loc prin achitarea de catre acesta a taxei pentru patenta de întreprinzător.

(art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

 10.4.2 Ce impozite si taxe se includ  în  taxa pentru patenta de întreprinzător?

În taxa  pentru  patenta de întreprinzător se includ asa impozite si taxe, precum: impozitul  pe  venit,  taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitatile comerciale si/sau unitatile de deservire sociala, taxa pentru amenajarea  teritoriului.

(art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.3 Cum se achita de catre deţinătorul patentei de întreprinzător alte impozite, taxe si încasari, neincluse în taxa pentru patenta?

Celelalte impozite, taxe si încasari neincluse în taxa pentru patenta se achita de catre deţinătorul patentei de întreprinzător în baza principiilor generale, adica reiesind din prevederile legislatiei fiscale pentru fiecare tip de impozit, taxa si încasare în parte.

 (art. 12 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.4 Care este marimea taxei pentru patenta de întreprinzător?

          Marimea taxei lunare pentru  patenta de întreprinzător este prevazuta în  Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 si se stabileste separat pentru fiecare gen de activitate  si pentru fiecare categorie de localitate în care se va desfasura activitatea de întreprinzător.

În cazul desfasurarii activitatii de întreprinzător pe întreg teritoriul tarii, taxa lunara pentru patenta se achita în marimea stabilita, specificata în rubrica "Chisinau, Balti, Bender, Tiraspol" din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător.

(art. 13 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.5 Unde si cînd se achita taxa pentru patenta de întreprinzător?

Taxa pentru  patenta de întreprinzător se achita la contul bugetelor locale odata cu primirea patentei, în marimea corespunzatoare termenului de o luna sau, la dorinta titularului patentei, pentru o perioada mai mare (art. 14 alin.3, 11 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998).

În cazul în care taxa pentru patenta de întreprinzător se încaseaza de catre primarii,  perceptorii fiscali ai primariilor transfera ulterior platile acumulate ca taxa pentru patenta de întreprinzător la contul bugetului local.

 (art. 14 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.6 Unde se transfera mijloacele banesti încasate de la eliberarea patentelor de întreprinzător si de la prelungirea termenelor de valabilitate a lor?

Mijloacele banesti încasate de la eliberarea patentelor de întreprinzător si de la prelungirea termenelor de valabilitate al lor se transfera la bugetele locale (la locul de eliberare a patentei).

(art. 14 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.7 Cînd se achita taxa pentru patenta de întreprinzător în cazul prelungirii termenului de valabilitate al patentei cu o luna sau pentru o perioada mai mare de timp?

Pentru prelungirea termenului de valabilitate al patentei, taxa pentru luna urmatoare sau, la dorinta titularului patentei, pentru o perioada mai mare, se achita înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitata plata.

(art. 14 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998)

10.4.8 Cine sunt responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzător?

Responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzător sunt inspectoratele fiscale teritoriale si, dupa caz, primariile.

 ( art. 15 alin. (1) al  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.9 Cine efectueaza controlul asupra respectarii de catre primarii a modului de eliberare a patentelor si  de prelungire a termenelor lor de valabilitate, asupra corectitudinii încasarilor si virarilor, în termen si integral, la buget de catre acestea a  taxei pentru patenta?

Controlul asupra respectarii de catre primarii a modului de eliberare a patentelor si  de prelungire a termenelor lor de valabilitate, asupra corectitudinii încasarilor si virarilor, în termen si integral, la buget a taxei pentru patenta se efectueaza de catre inspectoratele fiscale teritoriale.

(art. 15 alin. (2) al  Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.10 Care sunt obligatiile primariei fata de inspectoratele fiscale teritoriale în procesul de administrare a taxei pentru patenta de întreprinzător?

În procesul de administrare a taxei de întreprinzător, primariile sunt obligate sa informeze lunar inspectoratele fiscale teritoriale despre numarul patentelor eliberate si prelungite, despre suma încasata de la eliberarea si prelungirea termenelor lor de valabilitate si despre numarul patentelor valabile la finele lunii gestionare.

(art. 15 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.11  Pot beneficia titularii patentei de întreprinzător  de careva reduceri la plata taxei pentru patenta de întreprinzător?

Da, de reduceri la plata taxei pentru patenta de întreprinzător pot beneficia urmatoarele categorii de persoane:

    a)  invalizii de gradele I si II - cu 20% din taxa stabilita;

          b) persoanele  care  sînt la evidenta la oficiile  fortei de munca  si nu au fost plasate în cîmpul muncii în decursul a 6 luni -  cu 15% din  taxa stabilita (din aceasta categorie nu fac parte  persoanele care au refuzat locul de munca propus). Înlesnirea în cauza se acorda pe un an de la data depunerii cererii pentru primirea patentei;

         c) persoanele  care întretin membri ai familiei inapti pentru munca pe motiv de vîrsta sau de sanatate, respective pentru:

    4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa stabilita;

    7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa stabilita;

    10 sau mai multi membri ai familiei - cu 40% din taxa stabilita;

    d) studentii si pensionarii - cu 20 % din taxa stabilita.

(art. 16 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.4.12 Urmeaza sa achite deţinătorul patentei de întreprinzător o taxa suplimentara pentru patenta daca, prin actele normative adoptate dupa primirea patentei, taxa pentru ea s-a majorat?

Nu, daca deţinătorul patentei de întreprinzător  a primit patenta înainte de adoptarea actelor normative prin intermediul carora taxa pentru patenta s-a majorat, obligatia achitarii unei taxei suplimentare pentru patenta nu exista.

(art. 16 alin. (3)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998)

10.4.13 Se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător contributiile de asigurare sociala de stat?

Nu, contributiile de asigurare sociala de stat nu se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător.Deţinătorii patentei de întreprinzător achita personal contributia de asigurare sociala de stat la casele teritoriale de asigurari sociale.

 (art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.14 Ce garantii îi sunt asigurate deţinătorului patentei de întreprinzător  în conditiile achitarii contributiei de asigurare sociala?

Achitarea contributiei de asigurare sociala de stat îi asigura titularului patentei dreptul la o pensie minima si la un ajutor de deces.

(art. 17 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.15 Se include în vechimea în munca a deţinătorului de patenta perioada de timp pe parcursul careia acesta a activat în baza patentei?

Da, perioada de timp pe parcursul careia persoana a activat în baza patentei de întreprinzător se include în vechimea de munca a acestuia cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat.

 (art.17 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.4.16 Cine efectueaza înscrieri  în cartile de munca a deţinătorilor de patenta privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzător?

Pîna la 01.01.2007, înscrierile în cartile de munca a deţinătorilor de patenta  privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzător s-au efectuat de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii,  iar pentru patentele eliberate si prelungite dupa 01.01.2007 – de catre Casa Nationala de Asigurari Sociale.

Conform art. 17 alin. 3, durata  activitatii desfasurate în baza patentei se include în  vechimea de munca a titularului patentei, cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat.

Potrivit pct. 45 din Hotarîrea Guvernului privind carnetul de munca nr. 1449 din 24.12.2007 pentru titularii patentei de întreprinzător, înscrierea în carnetul de munca se efectuiaza de catre organul fiscal care a eliberat patenta . (MO nr.5-7/23 din 11.01.2008 ) .

(art. I pct. 1 si 2, art.III al Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 208 din 07.07.2006)

10.4.17 Care sunt conditiile de asigurare sociala pentru deţinătorul  patentei de întreprinzător pentru anul 2010?

Conditiile de asigurare sociala de stat a titularilor patentei de întreprinzător  se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe fiecare an în parte. (art.17 alin. (4)  al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

Pentru anul 2010, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, prevede ca deţinătorii patentei de întreprinzător pot fi asigurati pe baza de contract individual încheiat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale,  platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de 4044 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar.Contributia respectiva va acorda platitorului dreptul la pensie minima si la ajutor de deces. Platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de pîna la 35433 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar, platitorului i se acorda dreptul la pensie de asigurari sociale de stat pentru limita de vîrsta si la ajutor de deces.

 (art. 6 alin. (1) al Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009).

10.4.18 Se va permite prelungirea de catre organele fiscale a patentei de întreprinzător în cazul în care solicitantul patentei nu va detine documentul ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

 În urma modificarilor si completarilor operate la Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Lege), prin Legea nr. 186 din 15.07.2010 pentru modificarea si completarea unor acte legislative, au fost operate unele modificari si completari ce tin de aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru desfasurarea activitatii în baza activitatii patentei de  întreprinzător. Prin completarea data, solicitantul patentei de întreprinzător, conform  prevederilor  art. 4 alin.5 al Legii, la cererea de eliberare a patentei, va anexa si documentele ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

 Mentionam ca, în acest sens Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în comun cu Compania Nationala de Asigurari în Medicina, a expediat IFS teritoriale circulara nr.26-08/3-15-489/5736 din 09 septembrie 2010, unde cerinta de prezentare a documentelor ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala este obligatorie numai în cazul în care, solicitantul patentei de întreprinzător, solicita eliberarea patentei.

Astfel, în cazul solicitarii de catre deţinătorul de patenta a prelungirii acesteia  nu este obligatoriu de a anexa la cererea de prelungire documentele ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

 

 

Comentarii

 1. Panis Vadim spune:

  Buna seara,
  In baza unei patente de intreprinzator pot presta urmatoarele servicii:
  1) Kinetoterapie (cultura fizica de recuperare, masaj, fitoterapie, balneoterapie);
  2) Acupunctura coreeana (su jok).
  Multumesc!

 2. Andrei spune:

  În baza patentei puteti practica urmatoarea activitate: Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior

  1. Marina spune:

   Anexă

   la Legea cu privire la patenta

   de întreprinzător

   Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

   Genul de activitate

   Cuantumul taxei lunare,lei

   Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol

   Celelalte municipii, oraşele

   Localiţile rurale

   1

   2

   3

   4

   1. Comerţul cu amănuntul

    

    

    

   1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

   700

   500

    

   200

    

   2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii

    

    

    

   2.4. Servicii logopedice

   80

   40

   20

   2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior

   140

   70

   35

   2.6. Servicii veterinare, zootehnice

   150

   50

   20

   2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului

   150

   50

   25

   2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice

   200

   80

   30

   2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru      cap şi comercializarea

   100

   50

   25

   2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea

   90

   45

   30

   2.11. Servicii de spălătorie

   90

   45

   30

   2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

   140

   70

   35

   2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

   100

   50

   30

   2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)

   100

   50

   30

   2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)

   70

   35

   20

   2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)

   100

   50

   25

   2.17. Servicii de pîstrare a bagajelor

   100

   50

   25

   2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor aferente

   100

   60

   30

   2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere

   200

   75

   30

   2.20. Reparaţia locuinţelor

   180

   90

   45

   2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale

   70

   2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei

   100

   50

   35

   2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor

   130

   65

   30

   2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit    de uz casnic

   100

   50

   25

   2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic

   150

   75

   40

   2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate      sau instrumente optice

   90

   45

   30

   2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale

   110

   55

   30

   2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod      individual, servicii video

   200

   100

   50

   2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamelor,    prezentarea artistică

   160

   80

   40

   2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi     vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii

   110

   55

   30

   2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor

   230200

   120100

   6550

   2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor

   50

   50

   50

   2.33. Servicii de guvernant(ă)

   80

   40

   20

   2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare

   120

   60

   30

   2.39. Organizarea discursurilor

   600

   300

   30

   2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie

   10080

   6045

   4030

   2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii şi comercializarea lor

   150

   80

   50

   2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor

   150

   75

   30

   2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor

   200

   120

   100

   2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă

   100

   75

   50

   2.48. Păstorit

   60

   40

   25

    

   Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de către Serviciul Fiscal de Stat pentru activităţile specificate la poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.

  2. Anonim spune:

   Anexă

   la Legea cu privire la patenta

   de întreprinzător

   Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

   Genul de activitate

   Cuantumul taxei lunare,lei

   Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol

   Celelalte municipii, oraşele

   Localiţile rurale

   1

   2

   3

   4

   1. Comerţul cu amănuntul

    

    

    

   1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

   700

   500

    

   200

    

   2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii

    

    

    

   2.4. Servicii logopedice

   80

   40

   20

   2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior

   140

   70

   35

   2.6. Servicii veterinare, zootehnice

   150

   50

   20

   2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului

   150

   50

   25

   2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice

   200

   80

   30

   2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru      cap şi comercializarea

   100

   50

   25

   2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea

   90

   45

   30

   2.11. Servicii de spălătorie

   90

   45

   30

   2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

   140

   70

   35

   2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

   100

   50

   30

   2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)

   100

   50

   30

   2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)

   70

   35

   20

   2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)

   100

   50

   25

   2.17. Servicii de pîstrare a bagajelor

   100

   50

   25

   2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor aferente

   100

   60

   30

   2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere

   200

   75

   30

   2.20. Reparaţia locuinţelor

   180

   90

   45

   2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale

   70

   2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei

   100

   50

   35

   2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor

   130

   65

   30

   2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit    de uz casnic

   100

   50

   25

   2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic

   150

   75

   40

   2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate      sau instrumente optice

   90

   45

   30

   2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale

   110

   55

   30

   2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod      individual, servicii video

   200

   100

   50

   2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamelor,    prezentarea artistică

   160

   80

   40

   2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi     vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii

   110

   55

   30

   2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor

   230200

   120100

   6550

   2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor

   50

   50

   50

   2.33. Servicii de guvernant(ă)

   80

   40

   20

   2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare

   120

   60

   30

   2.39. Organizarea discursurilor

   600

   300

   30

   2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie

   10080

   6045

   4030

   2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii şi comercializarea lor

   150

   80

   50

   2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor

   150

   75

   30

   2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor

   200

   120

   100

   2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă

   100

   75

   50

   2.48. Păstorit

   60

   40

   25

    

   Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de către Serviciul Fiscal de Stat pentru activităţile specificate la poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.

 3. G Natalia spune:

  Ce document trebuie sa emite detinatorul patentei de intreprinzator la comercializarea felicitarilor pentru diverse ceremonii?

 4. octavian spune:

  patentar ,dar polita pe baza de teren agricol

 5. Leonid Nadolinii spune:

  in baza patentei pot comercializa lemn de foc si carbune

 6. Lilia Ambrosi spune:

  In afara de cuantumul lunar pe care trebuie sa-l achitam pentru patenta,mai trebuie inca si o taxa anuala?

 7. serg spune:

  sa fac reparatii la masini pot sa eau asa patent

 8. Ludmila spune:

  pot lua patenta pentru petrecerea cursurilor de insruire in vanzari? Multumesc.

 9. Denis spune:

  Spuneti va rog, ce suprafata maxima poate avea chioscul sau toneta in piata in care se lucraza pe baza de patenta?

  1. Marina spune:

   După cum este prevăzut în alin. (6) art. 3 din din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, pentru genul de activitate ce vizează comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea, tarabă, care au suprafaţa de pînă la 30 m2.

   Cu referire la aceste spaţii de activitate ai titularului patentei, Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi Regulile de comerţ în pieţele din Republica Moldova ne oferă următoare explicaţie:

   La pavilioane se referă construcţiile din metal uşor şi sticlă (sau din alt material analogic), care se instalează provizoriu şi nu sînt construcţii capitale, cu suprafaţa de peste 12 m2.

   Taraba reprezintă o masă pliantă de 2 m2. Este interzisă instalarea tarabei, fără suporturi pliante, direct pe caldarîm, pămînt sau trotuar.

   La chioşcuri se referă micile construcţii de tip închis, confecţionate din aluminiu (sau alt metal uşor) şi sticlă (sau alt material) în conformitate cu proiectul aprobat de direcţia (secţia) de arhitectură a organelor administraţiei publice locale, ale căror suprafaţă nu depăşeşte 12 m2.

 10. vlad spune:

  Buna ziua,pentru marfurile secondhand este nevoie de patenta???

 11. iulian spune:

  este posibil de activat be baza de patenta in caz de prestare a serviciilor informative? si prestarea serviciilor de reclama pe siteu???????

  1. Guja Ion spune:

   Buna ziua, as dori sa aflu daca pot sa prestez servicii de incherierea a utilajelor mici de constructie si a instrumentelor electrice de constructie pe baza de patenta?

 12. ala spune:

  ce trebuie sa elibereze detinatorul de patent , persoanei ce a efectuat servicii la patentar, cec sau bon de casa si daca e obligatoriu sal elibereze, sau la dorinta

 13. Максим Белый spune:

  1) Можно-ли заняться прокатом электромобилей на основании патента и подпадает ли эта сфера деятельности под пункт 2.41. „Изготовление и прокат реквизитов для различного рода церемоний и их реализация” 2) Если я собираюсь заняться этим в Кишинёве то куда мне необходимо обратиться за получением патента, в примэрию или в налоговую инспекцию???

 14. Voicu Tudor spune:

  Buna ziua…in baza patentei pot deschide un tir cu arme pneumatice, care nu necesita autorizatie pentru a fi folosite?

 15. Sergiu spune:

  Sunt o persoana fizica. Pot sa prestau servicii wifi in baza unei patente?

 16. Tatiana M spune:

  Serviciile hoteliere pot fi desfaşurate în baza patentei

 17. Ludmila spune:

  Am si eu o intrebare: O persoana care detine patenta de intreprinzator- „servicii de instruire”, presteaza servicii unei persoane juridice. Persoana juridica cind achita serviciul in baza patentei trebuie sa caculeze si sa achite la stat asigurarea medicala? Daca da, din ce suma si cite se cacula si se achita la stat? 3,5 % sau 7%….Multumesc

 18. Гросул Дмитрий Ан. spune:

  как повысить патентообладателю минимальную пению

 19. sergiu spune:

  care este amenda pentru activitatea comerciala fara patenta?

 20. stef spune:

  toje interisuet straf esli nrt patenta

 21. alina kushnir spune:

  Имеют ли право физические лица-граждане, на основе предпринимательского патента, заниматься выращиванием цветов и их реализацией? в молдове

 22. Maxim Bucatari spune:

  Poti comercializa Flori pe patenta sau nu? După ultimile modificări?

 23. svetlana spune:

  Добрый день всем, хотелось бы узнать, какие дисциплины можно преподавать по патенту? Имеется ввиду только школьная программа, или можно преподавать, например, психологию. И можно ли по патенту выдавать сертификат о прохождении того или иного обучения? Очень и очень буду признательна за ответ.

 24. vasile spune:

  buna ziua, in cazul in care pornesk o aktivitate pe baza patentei de intreprinzator ( in domeniul ferariei- artikole de metal), eu va trebui sa akit:
  4040- fondul social,
  4000- polita de asigurare,
  200- deskiderea patentei
  40 – taxa de patenta lunara,
  stiu ka vor mai fi si alte taxe, care si p/u ce sunt ele?

 25. Dumitru spune:

  buna ziua , as dori sa aflu pina la citi metri patrati se permite sa deschizi o patente de vinzare?

 26. Olga spune:

  Buna ziua! Spuneti-mi va rog care este suma( venitul) maxima care poate fi obtinuta in baza patentei de intreprinzator.

  1. Andrei spune:

   300000 lei. art. 18 al legii cu privire la patenta

   1. Anonim spune:

    300000 lei. art. 18 al legii cu privire la patenta

 27. L.Slava spune:

  имеет право патентообладатель заниматься установкой пластиковых и алюминиевых окон?

 28. chistol vasile spune:

  buna ziua as dori sa posed un pik de informatzie despre comertzul cu auto uzate
  autowasea.l@gmail.com

 29. Лысая Светлана spune:

  А как быть беременным женщинам?Им оплачивается декретный отпуск?

 30. Cebotari Corina spune:

  Buna poti comercializa carne proaspata in baza patentei de intreprinzator?

 31. Алексей spune:

  Есть экскаватор.Хочу работать легально.Возможно ли работать на основании патента?

 32. iura spune:

  colectarea cartonului,maculaturii se poate face pe baza de patenta?mersi anticipat

 33. stratulat vitalik spune:

  de ce acte este nevoe , de prelucrarea si vinderea monumentelor din granit.

 34. calistru mihail spune:

  Salut, as vrea sa cunosc daca as putea desfasura activitatea de intreprinzator in baza patentei intrunul din gheseurile centrului comercial Jumbo comercializind vesela(cratite, tigai, tacimuri s.a.)?

 35. sergiu spune:

  Bună, pot să aflu răspuns la o mică întrebare. Dacă sunt student, și dechizînd o patentă, pe linga scutirea de 20 % din taxe pentru patenta, voi avea scutiri ce ține de asigurarea socială și cea medicală, sau dacă ele sunt obligatorii pentru student ?

 36. Alina pelin spune:

  Buna ziua..unde as putea gasi modele de documente ce sunt necesare pentru inregistrarea patentei de intreprinzator??

 37. Dumitru spune:

  La ce suma total ajunge inregistrarea unei patente pentru vinzarea din automobil pentru o persoana fizica si chite taxe in total ar trebui achitate

 38. Cazacu Ion spune:

  În lumina art.3 alin. 9 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 prin care se permite ca doi sau cîtiva deţinători de patente sa se asocieze, întocmind un contract de activitate în comun, în scopul desfasurarii în comun a activitatii de întreprinzător – dacă avem următoarea situație ipotetică:
  Doi patentari dispun de cîte o tarabă / tonetă în imediata apropiere unul de celălatl; semnînd un contract de colaborare economică prin care împuternicesc unul pe celălalt să acționeze din numele primului în comercializarea produselor din propietatea lor pe perioada cînd unul din ei lipsește (deplasare, concediu, altele), corespund acțiunile lor legislației?
  Vă mulțumesc anticipat.

 39. Natalia spune:

  Ar putea activa în baza patentei 2sau mai mulți profesori ,avînd semnat un contract de colaborare într-un centru de dezvoltare timpurie a copiilor ?

 40. Tatiana Gorceac spune:

  Buna ziua, activez in baza patentei, genul de activitate – „predarea si meditarea diferitor discipline”, activez mai mult in acest centru de dezvoltare timpurie. Suntem mai multi pedagogi cu asa statut intr-un local. Este nevoie de autorizare sau nu. Unde pot gasi documentul unde este stipulat acest moment cu privire la autorizare de activitate. Multumesc anticipat.

 41. Miruna spune:

  Buna ziua, asa o intrebare pot sa devamez marfa in baza de patenta?

 42. Bivol Petru spune:

  Buna ziua ..Eu lucrezi in constructie reparatia apartamentelor , pot sa-mi fac patent si cit costa

 43. Anonim spune:

  Poate fi eliberată patenta pentru activitatea comercială (cu produse de igienă) cu ajutorul aparatelor de vânzare (vending machine)?

 44. Anonim spune:

  Buna seara. Poate fi eliberata patenta pentru prestarea serviciilor psihologice?

 45. flocea80@mail.ru spune:

  Buna ziua! As dori sa-mi deschid un patent ca lacatus dar asa punct nu este, datimi un sfat.

  1. Adrian spune:

   Daca nu este patenta puteți deschide întreprinzător individual sau un SRL.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...