37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Taxele locale în anul 2013

Taxele locale în anul 2013

11.04.20139.304 views Contabilsef.md

13

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Taxele locale în anul 2013

A fost publicată:

1.     Decizia nr. 3/2 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal  cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire social pe teritoriul municipiului Chişinău.

Astfel conform deciziei  cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială în municipiul Chişinău  în anul 2013 se prezintă astfel

Nr.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire

Taxa (în lei) *

Socială- in  municipiul Chişinău

1.

Centre comerciale, case de cornerţ, magazine universale:

- pana la 1000 m2

20 lei/m2

-de la 1001 m2

15 lei/m2

2.

Magazine, supermagazine, hipermagazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale, expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:

până la 50 mp

3600

-    de Ia 50,1 până la 100 mp

4500

-    de ia 100,1 până îa 200 mp

5200

-    de la 200,1 până la 400 mр

6000

-    de la 400,1 până la 600 mp

7500

-    de la 600,1 până Ia 800 mp

10500

-    de la 800,1 până la 1000 mp

12000

-    de la 1001 până la 2000 mp

13500

-    de la 2001 până la 3000 mp

15000

-    mai mult de 3001 mp

16500

Librării

800

3.

Secţii comerciale:

-    până la 5 mp

1500

-    de la 5,1 până la 10 mp

1800

-    de la 10,1 până la 20 mp

2300

-    de la 20,1 până la 30 mp

3000

4,

Complexe de alimentaţie publică:

-    până la 3 unităţi

12000

de la 4 unităţi şi mai mult

20000

5.

Restaurante:

-    până Ia 50 locuri

7600

-    de la 51 până la 100 locuri

11000

-    mai mult de 101 locuri

14000

-    sală de festivităţi

15000

6.

Cafenele:

-    până ia 50 locuri

4500

-    mai mult de 51 locuri

6000

-   pentru copii (fără prod.alcool.şi ari tutun)

5400

7.

Baruri:

-    până la 30 locuri

4500

-    mai mult de 31 locuri

6000

-   disco (video)

12000

8.

Bodegi

10000

9.

Cantine şi bufete:

-    ce deservesc instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, curative, populaţia la locul de muncă

750

-    de tip deschis

3000

10.

Cafenele de vară cu capacitatea:

-    până la 20 locuri

3000

de la 21 până la 50.locuri

mai mare de 51 locuri

4000

4500

11.

Terase de vară cu capacitatea:

până la 50 locuri ,

de la 51 până la 100 locuri    

rnal mulf de 101 locuri  

1500

3000

5000

12 

Pieţe

15000

13.

Gherete  în care se comercializează: - produse alimentare, nealimentare, flori, prestează servicii etc

3500

14.

Unităţi de comerţ ambulant:

-    tarabe (tejghele), WC mobil

-    tonete:

până la 10 mp

de la 10,1 - 20 mp

 mai mare de 20,1 mp

-    remorci, automagazine

-   cărucior, frigider, cisterna, stand, automat comercial, etc

-   tarabe (tejghele) din hale şi pieţe, gherete, pentru deţinătorii de patente

1200

1600

2000

 2500

3500

1600

 pe gratis

15.      Staţii de alimentare cu combustibil

10000 lei/ coloana distrib.

16.

Case de deservire socială

3000

17.

Frizerie

350 lei/ locul de muncă

18.

Saloane cosmetice

500 lei/ locul de muncă

19.

Cabinet cosmetic, solari u, cabinet visai, cabinet masaj

1500

20.

Centre de agrement şi reabilitare, complex sportiv:

-pînă la 300mp

- mai mare de 300 mp

5000

8000

21.

Cluburi sportive

3000

22

Sală de antrenament, sală  cu utilaj sportiv

2000

23.

Bazine de înot

1000

24,

Saună

5000

25.

Baie publica

1000

26

Săli de biliard, bowling,

3000

27.       Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică

1000

28.

Servicii xerox, multiplicare, copertare/laminare (prestate în încăperi)

1200

29.

Săli de computere

150 lei/ computerul

30,

Atelier (studiou) foto-video                                            

2300

31.

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare-: a

articolelor, obiectelor etc

Ateliere de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale

3000 2300

 32.

Unităţi pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare a

articolelor;, obiectelor etc :

Unităţi de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale

2000 1800

33.

Servicii de instalare (utilaj, articole, obiecte etc)

1500

Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii

1500

35.

Spălătorii auto  

2000 lei/boxa

36.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:

 -a vestimentaţiei;

-    a altor obiecte sau accesorii;

2500

1500

37.

Centre  de asistenţă tehnică a automobilelor

7500

38.

Staţii de asistenţă tehnică a automobilelor

4500

39.

Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare

2500

40.

Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi aparatajului audio          

2500

41.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de vânzare a biletelor de călătorie şi de întocmire a contractelor de vânzare-cumpărare.

1500

42.

Cazinouri

150000

43.

Aparate electronice de joc pentru copii

1500 fiecare aparat

44.       Sifonării

1300

45.      Unităţi ce presează servicii pentru deţinătorii de patente

Pe gratis

46.

Servicii funerare şi de confecţionare a sicrielor, coroanelor, florilor false, ghirlandelor;

Pe gratis

47.

Aparate de joc de noroc

15000 lei/

fiecare aparat

48

WC public

3000

 49       Unitate pentru prestarea serviciilor de realizare   a biletelor de loterie

3000

50

Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor

3000

51.

Unitate pentru colectarea:

 - sticlelor, maculaturii

- metale neferoase si feroase

2200 10000

52.

Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor

2200

53.

Magazine on-line

4000

54.

Intermedieri în comerţ

5000

*Sumele înscrise în tabel reprezintă mărimea anuală a taxei

Totodată această mărime a  taxei   pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se majorează după cum urmează:

Denumirea

Mărimea majorării faţă de taxa stabilită

Pentru unităţile comerciale indicate  mai sus la  pct. 1-11,13 - la care se comercializează articole din tutun;

cu 5000 lei pentru fiecare aparat de casă

   Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică

cu 30%

  Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în teritoriul pieţelor autorizate, din perimetrul străzilor Ismail, Alexandru cel Bun, Vasile Alecsandri, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd, Dimitrie Cantemir -

cu 30% faţă de taxa stabilită.

 Pentru gheretele cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00)

cu 30%

Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale oraşului Chişinău, cu excepţia obiectivelor amplasate în pieţe (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, str. Mitropolit G, Bănulescu-Bodoni, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, bd. Moscova, Calea Orheiului, str. Socoleni, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, bd. Iu. Gagarin, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Dacia (cu excepţia celor amplasate în orăşelul Aeroport), str. A Puşkin, str. Armenească, str, Tighina, str. Ismail, şos. Hânceşti, bd. D. Cantemir,

 cu 10 %

Conform Codului Fiscal obligaţia privind calcularea şi achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială  o au  persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

2.     Decizia nr. 3/3 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor pe teritoriul municipiului Chişinău.

Astfel conform deciziei  cota taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor în municipiul Chişinău  în anul 2013 se prezintă astfel

Nr

Denumirea unităţii

Suprafaţa ocupată

Cote anuală a taxei  (în lei)*

1.

Tarabe

până la 2,0 mp

400

2.

Tonete

până la - 4,0 mp

de la 4,1 - până la 6 mp

de la 6,1 - până ia 10 mp

800

1200

2000

3.

Cărucior

până la 2 mp

400

4.

Frigider(băutori răcoritoare)

Unitar

 dublu

200

400

5.

Frigider (îngheţată)

până la 2 mp

400

6.

Cisternă (cvas, bere)

până la 4 mp

800

7.

Remorcă deschisă

până la 4 mp

800

8.

Remorcă   închisă,    inclusiv   tip   conus-pizza, mezeluri, legume, fructe, cofetărie, trăsură etc

până la 4mp

de la 4,1 - până la 6mp

de la 6,1 - până la 8mp

1200

1600

2400

9.

Automagazine specializate

până la 10 mp

2000

10.

Automat comercial

până la 1 mp

             200

11,

WC mobil

până la 1 mp

200

12.

Stand (ocnei ari, publicaţii periodice şi reviste, mărfuri nealimentare etc.)

până la 2 mp

400

13.

Kvas din keguri

până la 2 mp

400

14.

Topogane, trenuri pentru copii, puncte de atracţie în locuri publice

în  funcţie  de  suprafaţa ocupată

200 lei/mp

15.

Gherete

200 lei /mp

           *Sumele înscrise în tabel reprezintă mărimea anuală a taxei

Pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor amplasate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în limita a 20 m de la intersecţiile cu acesta - mărimea taxei se majorează cu 100% faţă de taxa stabilită mai sus.

Conform Codului Fiscal obligaţia privind calcularea şi achitarea taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/sau prestarea serviciilor.

E necesar de menţionat că conform art. 20 a Legii nr. 436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice. Cu toate acestea,conform punctului 1 a deciziilor menţionate mai sus, cotele taxelor enumerate mai sus se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău din 01.01.2013.

Din păcate, Direcţia Finanţe şi Direcţia Juridică din cadrul Primărie Municipiului Chişinău nu au putut să ne acorde un răspuns argumentat referitor la data intrării în vigoare  a acestor taxe.

3.     Decizia nr. 3/1 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale.

Conform acesteia cotele taxelor locale pentru anul 2013, cu excepţia celor prezentate mai sus, se prezintă astfel

Nr. d/o

Denumirea taxelor

Ваza impozabilă a obiectului impunerii

 Cota taxei

1.

Taxă   pentru   amenajarea teritoriului  

Numărul mediu scriptic trimestrial al    salariaţilor    şi/sau    fondatorii întreprinderilor  în  cazul   în  care aceştia, activează în întreprinderile fondate,  însă  nu  sunt  incluşi  în efectivul trimestrial de salariaţi

80     lei     anual pentru  fiecare salariat  şi/sau fondator  al întreprinderii, în cazul    în    care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este   inclus   în efectivul trimestrial  de salariaţi

2

Taxă    de    organizare    a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul        municipiului Chişinău

Venitul  din  vânzări   a     bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise,

0,10%

3

Taxă  de   plasare (amplasare)   a publicităţii (reclamei)    (cu excepţia celei amplasate integral în zona  de   protecţie  a drumurilor  din  afara perimetrelor localităţilor)

Venitul din vânzări ale 'serviciilor de    plasare    şi/sau    difuzare    a anunţurilor       publicitare       prin intermediul                     serviciilor cinematografice,    video,         prin. reţelele     telefonice,     telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace ( cu excepţia TV, internatului,      radioului,      presei periodice, tipăriturilor) cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

5%

4

Taxă  de   aplicare   a simbolicii locale

Venitul din vânzări a    produselor fabricate    cărora  li    se  aplică simbolica locală

1%

5

Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

60 lei anual pentru fiecare metru pătrat   pentru toate tipurile de pieţe, cu excepţia . pieţelor auto, de flori şi „second hand"

6

Taxă pentru cazare .

Venitul din vânzări a     serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare

5%

7

Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

12     lei    anual pentru     fiecare metru pătrat

8

Taxă de la posesorii de câini

Numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

0

9

Taxă pentru dispozitivele

Suprafaţa feţei (feţelor) - dispozitivului publicitar:     

500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat

Conform punctului 1 a deciziei  cotele taxelor locale enumerate în decizie  se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare, plasare sau prin afişare în locuri publice.  Adică din data de 10.04.2013 - data cînd această decizie a fost plasată pe www.chisinau.md.

Achitarea  taxelor  locale şi prezentarea dărilor de seamă  fiscale aferente, se efectuează pînă la finele lunii următoare  trimestrului de gestiune.

Amintim, că începând cu anul 2013 pentru unele  taxe locale,  se prezintă un singur formular tipizat  DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE (forma TL 13).

Taxele locale în anul 2013

A fost publicată:

1.     Decizia nr. 3/2 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal  cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire social pe teritoriul municipiului Chişinău.

Astfel conform deciziei  cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială în municipiul Chişinău  în anul 2013 se prezintă astfel

Nr.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire

Taxa (în lei) *

Socială- in  municipiul Chişinău

1.

Centre comerciale, case de cornerţ, magazine universale:

- pana la 1000 m2

20 lei/m2

-de la 1001 m2

15 lei/m2

2.

Magazine, supermagazine, hipermagazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale, expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:

până la 50 mp

3600

-    de Ia 50,1 până la 100 mp

4500

-    de ia 100,1 până îa 200 mp

5200

-    de la 200,1 până la 400 mр

6000

-    de la 400,1 până la 600 mp

7500

-    de la 600,1 până Ia 800 mp

10500

-    de la 800,1 până la 1000 mp

12000

-    de la 1001 până la 2000 mp

13500

-    de la 2001 până la 3000 mp

15000

-    mai mult de 3001 mp

16500

Librării

800

3.

Secţii comerciale:

-    până la 5 mp

1500

-    de la 5,1 până la 10 mp

1800

-    de la 10,1 până la 20 mp

2300

-    de la 20,1 până la 30 mp

3000

4,

Complexe de alimentaţie publică:

-    până la 3 unităţi

12000

de la 4 unităţi şi mai mult

20000

5.

Restaurante:

-    până Ia 50 locuri

7600

-    de la 51 până la 100 locuri

11000

-    mai mult de 101 locuri

14000

-    sală de festivităţi

15000

6.

Cafenele:

-    până ia 50 locuri

4500

-    mai mult de 51 locuri

6000

-   pentru copii (fără prod.alcool.şi ari tutun)

5400

7.

Baruri:

-    până la 30 locuri

4500

-    mai mult de 31 locuri

6000

-   disco (video)

12000

8.

Bodegi

10000

9.

Cantine şi bufete:

-    ce deservesc instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, curative, populaţia la locul de muncă

750

-    de tip deschis

3000

10.

Cafenele de vară cu capacitatea:

-    până la 20 locuri

3000

de la 21 până la 50.locuri

mai mare de 51 locuri

4000

4500

11.

Terase de vară cu capacitatea:

până la 50 locuri ,

de la 51 până la 100 locuri    

rnal mulf de 101 locuri  

1500

3000

5000

12 

Pieţe

15000

13.

Gherete  în care se comercializează: - produse alimentare, nealimentare, flori, prestează servicii etc

3500

14.

Unităţi de comerţ ambulant:

-    tarabe (tejghele), WC mobil

-    tonete:

până la 10 mp

de la 10,1 - 20 mp

 mai mare de 20,1 mp

-    remorci, automagazine

-   cărucior, frigider, cisterna, stand, automat comercial, etc

-   tarabe (tejghele) din hale şi pieţe, gherete, pentru deţinătorii de patente

1200

1600

2000

 2500

3500

1600

 pe gratis

15.      Staţii de alimentare cu combustibil

10000 lei/ coloana distrib.

16.

Case de deservire socială

3000

17.

Frizerie

350 lei/ locul de muncă

18.

Saloane cosmetice

500 lei/ locul de muncă

19.

Cabinet cosmetic, solari u, cabinet visai, cabinet masaj

1500

20.

Centre de agrement şi reabilitare, complex sportiv:

-pînă la 300mp

- mai mare de 300 mp

5000

8000

21.

Cluburi sportive

3000

22

Sală de antrenament, sală  cu utilaj sportiv

2000

23.

Bazine de înot

1000

24,

Saună

5000

25.

Baie publica

1000

26

Săli de biliard, bowling,

3000

27.       Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică

1000

28.

Servicii xerox, multiplicare, copertare/laminare (prestate în încăperi)

1200

29.

Săli de computere

150 lei/ computerul

30,

Atelier (studiou) foto-video                                            

2300

31.

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare-: a

articolelor, obiectelor etc

Ateliere de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale

3000 2300

 32.

Unităţi pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare a

articolelor;, obiectelor etc :

Unităţi de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale

2000 1800

33.

Servicii de instalare (utilaj, articole, obiecte etc)

1500

Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii

1500

35.

Spălătorii auto  

2000 lei/boxa

36.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:

 -a vestimentaţiei;

-    a altor obiecte sau accesorii;

2500

1500

37.

Centre  de asistenţă tehnică a automobilelor

7500

38.

Staţii de asistenţă tehnică a automobilelor

4500

39.

Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare

2500

40.

Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi aparatajului audio          

2500

41.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de vânzare a biletelor de călătorie şi de întocmire a contractelor de vânzare-cumpărare.

1500

42.

Cazinouri

150000

43.

Aparate electronice de joc pentru copii

1500 fiecare aparat

44.       Sifonării

1300

45.      Unităţi ce presează servicii pentru deţinătorii de patente

Pe gratis

46.

Servicii funerare şi de confecţionare a sicrielor, coroanelor, florilor false, ghirlandelor;

Pe gratis

47.

Aparate de joc de noroc

15000 lei/

fiecare aparat

48

WC public

3000

 49       Unitate pentru prestarea serviciilor de realizare   a biletelor de loterie

3000

50

Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor

3000

51.

Unitate pentru colectarea:

 - sticlelor, maculaturii

- metale neferoase si feroase

2200 10000

52.

Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor

2200

53.

Magazine on-line

4000

54.

Intermedieri în comerţ

5000

*Sumele înscrise în tabel reprezintă mărimea anuală a taxei

Totodată această mărime a  taxei   pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se majorează după cum urmează:

Denumirea

Mărimea majorării faţă de taxa stabilită

Pentru unităţile comerciale indicate  mai sus la  pct. 1-11,13 - la care se comercializează articole din tutun;

cu 5000 lei pentru fiecare aparat de casă

   Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică

cu 30%

  Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în teritoriul pieţelor autorizate, din perimetrul străzilor Ismail, Alexandru cel Bun, Vasile Alecsandri, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd, Dimitrie Cantemir -

cu 30% faţă de taxa stabilită.

 Pentru gheretele cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00)

cu 30%

Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale oraşului Chişinău, cu excepţia obiectivelor amplasate în pieţe (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, str. Mitropolit G, Bănulescu-Bodoni, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, bd. Moscova, Calea Orheiului, str. Socoleni, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, bd. Iu. Gagarin, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Dacia (cu excepţia celor amplasate în orăşelul Aeroport), str. A Puşkin, str. Armenească, str, Tighina, str. Ismail, şos. Hânceşti, bd. D. Cantemir,

 cu 10 %

Conform Codului Fiscal obligaţia privind calcularea şi achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială  o au  persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

2.     Decizia nr. 3/3 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor pe teritoriul municipiului Chişinău.

Astfel conform deciziei  cota taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor în municipiul Chişinău  în anul 2013 se prezintă astfel

Nr

Denumirea unităţii

Suprafaţa ocupată

Cote anuală a taxei  (în lei)*

1.

Tarabe

până la 2,0 mp

400

2.

Tonete

până la - 4,0 mp

de la 4,1 - până la 6 mp

de la 6,1 - până ia 10 mp

800

1200

2000

3.

Cărucior

până la 2 mp

400

4.

Frigider(băutori răcoritoare)

Unitar

 dublu

200

400

5.

Frigider (îngheţată)

până la 2 mp

400

6.

Cisternă (cvas, bere)

până la 4 mp

800

7.

Remorcă deschisă

până la 4 mp

800

8.

Remorcă   închisă,    inclusiv   tip   conus-pizza, mezeluri, legume, fructe, cofetărie, trăsură etc

până la 4mp

de la 4,1 - până la 6mp

de la 6,1 - până la 8mp

1200

1600

2400

9.

Automagazine specializate

până la 10 mp

2000

10.

Automat comercial

până la 1 mp

             200

11,

WC mobil

până la 1 mp

200

12.

Stand (ocnei ari, publicaţii periodice şi reviste, mărfuri nealimentare etc.)

până la 2 mp

400

13.

Kvas din keguri

până la 2 mp

400

14.

Topogane, trenuri pentru copii, puncte de atracţie în locuri publice

în  funcţie  de  suprafaţa ocupată

200 lei/mp

15.

Gherete

200 lei /mp

           *Sumele înscrise în tabel reprezintă mărimea anuală a taxei

Pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor amplasate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în limita a 20 m de la intersecţiile cu acesta - mărimea taxei se majorează cu 100% faţă de taxa stabilită mai sus.

Conform Codului Fiscal obligaţia privind calcularea şi achitarea taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/sau prestarea serviciilor.

E necesar de menţionat că conform art. 20 a Legii nr. 436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice. Cu toate acestea,conform punctului 1 a deciziilor menţionate mai sus, cotele taxelor enumerate mai sus se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău din 01.01.2013.

Din păcate, Direcţia Finanţe şi Direcţia Juridică din cadrul Primărie Municipiului Chişinău nu au putut să ne acorde un răspuns argumentat referitor la data intrării în vigoare  a acestor taxe.

3.     Decizia nr. 3/1 din 29 martie 2013  a Consiliului Municipal cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale.

Conform acesteia cotele taxelor locale pentru anul 2013, cu excepţia celor prezentate mai sus, se prezintă astfel

Nr. d/o

Denumirea taxelor

Ваza impozabilă a obiectului impunerii

 Cota taxei

1.

Taxă   pentru   amenajarea teritoriului  

Numărul mediu scriptic trimestrial al    salariaţilor    şi/sau    fondatorii întreprinderilor  în  cazul   în  care aceştia, activează în întreprinderile fondate,  însă  nu  sunt  incluşi  în efectivul trimestrial de salariaţi

80     lei     anual pentru  fiecare salariat  şi/sau fondator  al întreprinderii, în cazul    în    care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este   inclus   în efectivul trimestrial  de salariaţi

2

Taxă    de    organizare    a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul        municipiului Chişinău

Venitul  din  vânzări   a     bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise,

0,10%

3

Taxă  de   plasare (amplasare)   a publicităţii (reclamei)    (cu excepţia celei amplasate integral în zona  de   protecţie  a drumurilor  din  afara perimetrelor localităţilor)

Venitul din vânzări ale 'serviciilor de    plasare    şi/sau    difuzare    a anunţurilor       publicitare       prin intermediul                     serviciilor cinematografice,    video,         prin. reţelele     telefonice,     telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace ( cu excepţia TV, internatului,      radioului,      presei periodice, tipăriturilor) cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

5%

4

Taxă  de   aplicare   a simbolicii locale

Venitul din vânzări a    produselor fabricate    cărora  li    se  aplică simbolica locală

1%

5

Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

60 lei anual pentru fiecare metru pătrat   pentru toate tipurile de pieţe, cu excepţia . pieţelor auto, de flori şi „second hand"

6

Taxă pentru cazare .

Venitul din vânzări a     serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare

5%

7

Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

12     lei    anual pentru     fiecare metru pătrat

8

Taxă de la posesorii de câini

Numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

0

9

Taxă pentru dispozitivele

Suprafaţa feţei (feţelor) - dispozitivului publicitar:     

500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat

Conform punctului 1 a deciziei  cotele taxelor locale enumerate în decizie  se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare, plasare sau prin afişare în locuri publice.  Adică din data de 10.04.2013 - data cînd această decizie a fost plasată pe www.chisinau.md.

Achitarea  taxelor  locale şi prezentarea dărilor de seamă  fiscale aferente, se efectuează pînă la finele lunii următoare  trimestrului de gestiune.

Amintim, că începând cu anul 2013 pentru unele  taxe locale,  se prezintă un singur formular tipizat  DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE (forma TL 13).

Comentarii

 1. diana spune:

  Vad ca acuma e ceva normal in Moldova sa apara Decizii cu data in urma …

 2. Victoria spune:

  Atunci reese,ca taxa pe unutati comerciale pe trim.1 o achitam ca in a.2012,da incepind cu trim.2 conform deciziei sus-mentionate???!!!!…Sau cum???!!!… Stimati Domni,de la consiliul municipal al Chisinaului,o sa faceti vreo data totul la timp si clar pentru toti contribuabilii???!!!…Cerem explicatii….

 3. a-ha spune:

  Daca cititi in textul Deciziilor, este mentionat ca ele se aplica incepand cu 01.01.2013

 4. Veaceslav Ciobanu spune:

  De pe ce data sunt aplicabile taxele locale in m.Chisinau facute publice pe data de 9 si 10 aprilie 2013 si aprobate cu o saptamina in urma? Aceasta intrebare am acordat-o la mai multi functionari din cadrul primariei Chisinau. S-a dovedit a fi o intrebare foarte complicata deoarece nimeni in primarie nu poate sa ne raspunda argumentat la ea. Am fost trimisi dupa raspuns dintr-o directie in alta si inapoi, ca in final sa renuntam la aceasta intentie ca lipsita de sens. Directia juridica a cerut timp sa se documenteze. Dupa expirarea timpului pentru documentare, persoana care urma sa se documenteze nu mai era de gasit, iar alta persoana ne-a trimis in sectia finante. Directia finante ne indreapta dupa raspuns la intrebare in directia comert, arhitectura, pe domenii de activitate, sau poate mai bine la directia juridica si asa mai departe.
  Dar ce sa facem noi contabilii care in scurt timp trebuie sa declaram si sa achitam taxele locale pentru 1 trimestru 2013? Raspuns – sa ne asumam responsabilitatea, ca totdeauna.

 5. wwwww spune:

  dar taxa pt folosirea drumusrilor?

 6. diana spune:

  ” Raspuns – sa ne asumam responsabilitatea, ca totdeauna. ” – da probabil asta e umila sarcina a contabilului din Moldova, pacat…

 7. Veaceslav Ciobanu spune:

  Taxa pentru folosirea drumurilor litera m) art.289 Cod fiscal a fost abrogata incepind cu 13.01.2013. Aceasta taxa a fost in vigoare numai un singur an -2012, in Chisinau n-a dovetit sa fie pusa in aplicare.

 8. Petru spune:

  NU este de mirare ca oficalii nu pot da un raspuns clar, nu vor sa poarte responsabilitatea. Ei salariu primesc din impozitele instituite, dar pentru ce se intreaba, daca ii dai intrebari direct legate de munca lor si ei nu pot sa raspunda sau sa-si asume responsabilitatea

 9. cravet u spune:

  si totusi de cund se calculiaza impozitele pe 2013 din trim 1 ori incepind cu trim 2

 10. Cires Elena spune:

  Taxele locale se pun in aplicare din data „aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice”.

 11. V spune:

  Kear azi,am ridicat intrebarea la seminarul,petrecut de IFS Ciocana,privind taxa pe unitati comerciale..Au explicat,ca pe trimestrul 1 achitam,conform marimii anului trecut,dar,incepind cu trimestrul 2-achitam conform deciziei sus-mentionate…Darea de seama o predam pe formular nou,dar datele,consecutiv,pe „veki”(cum am achitat)….Eata asa!!!…Dar,la cerinta noastra de a da confirmari in scris,meau raspuns,ca sa ne consultam cu juristii,daca nu-i credem pe dinsii…O tara de minuni:Ca sa achiti o taxa,sau un impozit la timp,trebue sa fii consultat inca si de jurist!!!…Nu untelejem-ce fac cei de la puterea de stat???!!!Mai au sa-si faca ris de noi-contribuabilii de rind???!!!

 12. Rodica spune:

  Eu inteleg si asa cum e indicat in ultimul abzat Conform punctului 1 a deciziei cotele taxelor locale enumerate în decizie se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare, plasare sau prin afişare în locuri publice. Adică din data de 10.04.2013 – data cînd această decizie a fost plasată pe http://www.chisinau.md.

 13. Tudor spune:

  vreau sa deschid un punct de atractie in parcul de pe bd. Stefan cel Mare si Sfint…imi spune cineva unde trebuie sa achit taxa?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...