37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Taxa pentru poluarea mediului. Noi modifică la prezentarea declarației

Taxa pentru poluarea mediului. Noi modifică la prezentarea declarației

16.02.20185.312 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 16 februarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 35 din 31.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017, cu privire la aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia.

Conform pct. 2 din anexa nr. 2, al OMF nr. 5 din 11.01.2018, expus redacție nouă, obligaţia de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care produc, importă, procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:

    - mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Lege;
    - ambalaj primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalaj primar compozit care conţine produse; - ambalaj primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.

Dacă în luna de raportare subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător, au avut operaţiuni pasibile taxării şi operaţiuni scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, aceștia vor fi obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare.

La completarea Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în coloana 6 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege se va indica:

a) pentru mărfurile importate - valoarea facturată (invoice) a acestora;

b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora - valoarea de procurare a mărfurilor respective;

c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie - valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.

Citiți și articolul: Taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului sau despre viața vitregă a contabililor (A. Știrbu)

Pînă în prezent, în coloana nr. 8 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr. 1540/1998, se indica cota ad valorem în mărime de 2%.
Conform noilor prevederi pentru această categorie de mărfuri, cota ad valorem se va indica în mărimea stabilită pentru fiecare tip de marfă.

În coloana 9 se va indica în lei separat pentru fiecare tip de capacitate/greutate de ambalaj indicat în coloana 7, cota taxei pentru ambalajul care conține produse, stabilită la art.11 alin.(4) pct.2), 3) și 4) din Lege.

în coloana 10, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Lege, se va indica codul facilităţii după cum urmează:

a) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) - 11/4/a;
b) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) - 11/4/b;
c) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) - 11/4/c;
d) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) - 11/4/d;
e) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) - 11/4/e;
f) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) - 11/4/f;
g) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) - 11/4/g;
h) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) - 11/4/h;
i) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) - 11/4/i.

În coloana 11 se va indica suma taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, inclusiv pentru acelea care sunt scutite conform art.11 alin. (6) din Lege, care se determină în felul următor:

a) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege - ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 6 şi 8 ale dării de seamă;

b) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse, ambalajul primar compozit care conţine produse, ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse - ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 7 şi 9 ale dării de seamă.

Alte modificări operate poartă un caracter redacțional. Modificările intră în vigoare începând de astăzi.

În Monitorul Oficial din 16 februarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 35 din 31.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017, cu privire la aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia.

Conform pct. 2 din anexa nr. 2, al OMF nr. 5 din 11.01.2018, expus redacție nouă, obligaţia de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care produc, importă, procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:

    - mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Lege;
    - ambalaj primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalaj primar compozit care conţine produse; - ambalaj primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.

Dacă în luna de raportare subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător, au avut operaţiuni pasibile taxării şi operaţiuni scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, aceștia vor fi obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare.

La completarea Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în coloana 6 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege se va indica:

a) pentru mărfurile importate - valoarea facturată (invoice) a acestora;

b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora - valoarea de procurare a mărfurilor respective;

c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie - valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.

Citiți și articolul: Taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului sau despre viața vitregă a contabililor (A. Știrbu)

Pînă în prezent, în coloana nr. 8 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr. 1540/1998, se indica cota ad valorem în mărime de 2%.
Conform noilor prevederi pentru această categorie de mărfuri, cota ad valorem se va indica în mărimea stabilită pentru fiecare tip de marfă.

În coloana 9 se va indica în lei separat pentru fiecare tip de capacitate/greutate de ambalaj indicat în coloana 7, cota taxei pentru ambalajul care conține produse, stabilită la art.11 alin.(4) pct.2), 3) și 4) din Lege.

în coloana 10, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Lege, se va indica codul facilităţii după cum urmează:

a) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) - 11/4/a;
b) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) - 11/4/b;
c) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) - 11/4/c;
d) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) - 11/4/d;
e) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) - 11/4/e;
f) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) - 11/4/f;
g) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) - 11/4/g;
h) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) - 11/4/h;
i) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) - 11/4/i.

În coloana 11 se va indica suma taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, inclusiv pentru acelea care sunt scutite conform art.11 alin. (6) din Lege, care se determină în felul următor:

a) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege - ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 6 şi 8 ale dării de seamă;

b) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse, ambalajul primar compozit care conţine produse, ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse - ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 7 şi 9 ale dării de seamă.

Alte modificări operate poartă un caracter redacțional. Modificările intră în vigoare începând de astăzi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...