37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Tax-free shopping: Cum putem beneficia de restituirea TVA, dacă cumpărăm din spațiul Comunității Europene

Tax-free shopping: Cum putem beneficia de restituirea TVA, dacă cumpărăm din spațiul Comunității Europene

25.10.20171.565 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

De când Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de vize pentru a călători în spațiul Schengen, tot mai mulți dintre noi obișnuim să facem cumpărături sezoniere în afara țării. În aceste condiții, e bine să cunoaștem că, în calitate de cumpărători care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană (CE), avem posibilitatea de a recupera taxa pe valoarea adăugată (TVA) prin sistemul european tax-free shopping. Cum putem face asta, așadar?

Cota standard de TVA

În primul rând, atragem atenția că TVA-ul reprezintă o formă de colectare la bugetul de stat a unei părți din valoarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării. Simplu abordând, este un impozit indirect pe care fiecare dintre noi, în calitate de consumatori finali, îl achităm în momentul achiziționării unui bun sau a unui serviciu care face parte din sfera impozitării.

Cota standard de TVA, se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice operațiune impozabilă care nu este scutită de TVA sau care este supusă cotei reduse a TVA-ului. Iar fiecare țară are o cotă standard proprie care se aplică celor mai multe produse sau servicii.De exemplu, în Republica Moldova cota standard de TVA este de 20% din valoarea impozabilă, potrivit Codului fiscal nr. 1163/1997. În ceea ce privește țările CE, acestea au o cotă minimă de 15%, sub rezerva unor revizuiri, potrivit Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Potrivit Cotelor de TVA aplicate în statele membre ale Uniunii Europene, cea mai mică cotă de TVA  o înregistrează Luxembourg - 17%, iar cea mai ridicată cotă o afișează țările Croația, Danemarca și Suedia - 25 %. România e undeva sub medie, cu o cotă standard relativ mică a TVA-ului - 19 %.

Astfel, în situația în care facem cumpărături în una dintre țările CE este bine să cunoaștem că, în calitate de nerezidenți, avem dreptul la rambursarea TVA-ului prin sistemul tax-free shopping.

Sistemul tax-free

Tax-free ("fără taxe") este un concept internațional care a apărut prin anii '80 și reprezintă restituirea TVA-ului achitat într-o altă țară decât cea de reședință. Acest concept este aplicat de către magazinele autorizate să efectueze vânzări în regim de tax-free sau de unitățile specializate în restituirea TVA-ului.

Să admitem că ne aflăm în România (cu același succes poate fi Franța, Italia etc.) și cumpărăm câteva articole vestimentare, de la un brand pe care nu îl găsim în centrele comerciale din Republica Moldova, în valoare totală de 300 euro, inclusiv TVA. În aceste circumstanțe, 57 de euro (minus un oarecare comision din această sumă, dacă nu ne vom adresa magazinului autorizat de unde am cumpărat, ci unei entități specializate în restituirea de TVA) urmează să îi primim înapoi.

Care va să zică, restituirea TVA-ului nu doar că va fi posibilă, ci constituie un drept. Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul nostru personal este scutită de TVA, potrivit Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1692/2007.

Prin urmare, pentru a fi scutiți de TVA, de acești 57 de euro, va trebui să îndeplinim cumulativ câteva condiții. Și anume:

  • să nu fim stabiliți în România, respectiv adresa sau domiciliul permanent să nu fie în interiorul acesteia (adresa sau domiciliul permanent se consideră locul specificat în pașaport);
  • bunurile achiziționate trebuie să fie transportate în afară înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;
  • valoarea totală a livrării, inclusiv TVA, trebuie să fie mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro;
  • bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare en detail (cu amănuntul), autorizate să efectueze vânzări de bunuri care ne conferă, în calitate de nerezidenți, dreptul de a solicita restituirea TVA-ului;
  • dovada exportului trebuie făcută prin factura purtând viza biroului vamal de ieșire din România.

Procedura la cumpărare

Primul lucru pe care îl vom face, va fi să ne asigurăm dacă magazinul la care ne-am oprit este autorizat să facă vânzări de bunuri în regim tax-free. Magazinul autorizat poate fi o unitate comercială de sine stătătoare sau un punct de lucru al unei unități comerciale. La intrare, de regulă, sunt afișate indicatoare gen "Tax-free" sau "VAT-free shop". Însă, pentru certitudine, putem întreba vânzătorii/consultanții magazinului respectiv.

Emiterea facturii (care trebuie să conțină ID-ul nostru, adresa de reședință conform pașaportului etc.), a formularului "Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în CE" (semnat în două exemplare, dintre care nouă ne revine originalul) și a bonului fiscal intră în obligația reprezentantului magazinului autorizat. Noi urmează doar să fim atenți la ce ni se înmânează și la indicațiile logistice care ni se vor oferi.

Complementar, e bine să cunoaștem că cadrul normativ român prevede dreptul de a solicita restituirea TVA-ului aferent mai multor facturi dacă suma bunurilor din fiecare factură este superioară plafonului de 175 de euro. Prin urmare, vom lua în calcul solicitarea rambursării TVA-ului în legătură cu toate facturile ce depășesc această limită valorică. A se atrage atenție că plafonul diferă de la un stat la altul (Danemarca - 40,30 de euro, Franța - 175,01 euro, Italia - 154,94 euro etc.).

Procedura la vamă

În vederea vizării, suntem obligați să prezentăm biroului vamal la ieșirea din România bunurile cumpărate, însoțite de originalul facturii, originalul documentului de restituire și documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor (bonul fiscal).

Organul vamal urmează să verifice:

  • concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire a TVA-ului referitoare la persoana noastră și datele din pașaport;
  • dacă datele prevăzute în documentul de restituire se potrivesc cu datele din factură;
  • dacă datele înscrise în factură sunt în concordanță cu bunurile prezentate.

Din cauza fluxului continuu de oameni, care de cele mai multe ori poate fi destul de mare, organele vamale nu întotdeauna solicită prezentarea efectivă a cumpărăturilor pentru care solicităm restituirea TVA-ului. Uneori, această verificare de concordanță se poate limita doar la unele întrebări de concretizare despre numărul și tipul acestor bunuri.

Atragem atenția că, dacă avem ca destinație Republica Moldova, vom prezenta documentele menționate la biroul vamal de ieșire din România. Dar dacă avem ca destinație o țară terță, urmează să prezentăm documentele la biroul vamal de ieșire din ultimul stat membru al UE.

În situația în care părăsim țara pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru, pentru bagajele de mână ne vom prezenta la biroul vamal de ieșire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieșire din România. În majoritatea aeroporturilor există spații special amenajate cu logotipul "Tax-free", a se atrage atenție.

Procedura la restituire

Rambursarea TVA-ului va fi efectuată de către magazinul de unde am cumpărat bunurile, direct de către noi sau prin intermediul unor unități specializate în restituirea TVA-ului, stabilite în România sau un alt stat membru.

Restituirea efectuată de către magazinele autorizate se face în baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din România și a unei copii de pe factura vizată de același birou vamal. În această primă situație, TVA-ul ni se va restitui integral, fără a ni se reține vreun comision. Adițional, în cazul în care știm că nu vom avea posibilitatea fizică de a ne reîntoarce la magazinul de unde am efectuat cumpărătura în decursul următoarelor trei luni (a se atrage atenție că termenul diferă de la un stat la altul), suntem în drept să împuternicim pe oricine altcineva s-o facă în locul nostru.

La fel ca și în cazul magazinelor autorizate, restituirea TVA-ului de către unitățile specializate se realizează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din CE și a unei copii de pe factura vizată. Trebuie doar să atragem atenție că pentru serviciile prestate unitățile specializate percep un comision.

Cum se întâmplă dacă optăm pentru serviciile unei unități specializate în restituirea de TVA? Unitatea transmite documentele prezentate de noi, precum și dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul reținut, magazinului autorizat de unde am cumpărat bunurile (unitatea specializată va reține doar copii ale acestor documente). Magazinul, după primirea documentelor justificate, va achita integral unității specializate suma reprezentând TVA-ul aferent bunurilor, înscris în documentul de restituire. Suma achitată unității specializate va fi recuperată de magazinul de unde ne-am făcut cumpărăturile de la bugetul statului.

Magazinele autorizate și unitățile specializate ne pot restitui TVA-ul în numerar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de noi. Totuși, trebuie să luăm în calcul că orice comisioane bancare sau poștale legate de eventualul transfer al banilor îl vom achita noi într-un final. În consecință, cea mai bună modalitate de recuperare a numerarului este să ne reîntoarcem la magazin în decursul a trei luni sau să mandatăm pe cineva s-o facă în locul nostru, deoarece în acest caz nu vom plăti niciun fel de comision din acești 57 de euro.

În concluzie, tot mai mulți dintre noi obișnuim să facem cumpărături în țările CE - fie pentru că avem acces la unele branduri care nu există pe piața noastră, fie că prețurile sunt cu mult mai competitive. Indiferent de situație, e bine să cunoaștem că avem dreptul la restituirea TVA-ului achitat într-o altă țară decât cea de reședință, prin sistemul tax-free shopping. TVA-ul ne poate fi întors atât de către magazinul autorizat de unde am cumpărat, fără a ni se percepe vreun comision, cât și de o unitate specializată în restituirea TVA-ului, care va percepe un comision pentru acest serviciu. Așadar, trebuie doar să atragem atenție la indicatorii pe care magazinele autorizate le afișează și să respectăm condițiile înaintate de fiecare stat membru în privința plafonului și a termenului în interiorul căruia putem solicita rambursarea TVA-ului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...