37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2016

Tarifele şi termenele de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din 1 ianuarie 2016

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza ordinului nr.306-A din 29.12.2015 a pus în aplicare bugetul provizoriu, începînd cu 1 ianuarie 2016 şi pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Conform art. 57 alin.2 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, bugetul provizoriu se formează şi se execută în corespundere cu prevederile legii/deciziei bugetare din anul precedent, luînd în considerare modificările operate pe parcursul anului.

În acest context, pentru anul 2016, pînă la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat de către plătitori se stabilesc în conformitate cu anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015.

Angajatorii specificaţi la pct.1.3 al anexei nr.3 vor aplica tariful de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2016 {(5 050 lei  x 2) x 23% = 2 323  lei}. Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5050 lei, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 23.12.2015 cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015 (Monitorul Oficial Nr. 347-360 din 25.12.2015).

În anul 2016 calculul bazei anuale maxime al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a plafonului bazei de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua reieşind din mărimea de 5050 lei a salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2016.

Începînd cu luna ianuarie 2016, angajatorii specificaţi la pct. 1.1-1.4 al anexei nr. , inclusiv, persoanele fizice specificate la pct. 1.5 (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti), care au persoane angajate prin contract individual de munca ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii vor prezenta lunar Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţiile persoanelor asigurate forma REV-5. Termenul de prezentare a declaraţiilor lunare şi de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...