37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ștampila nu mai este obligatorie. Vezi ce s-a modificat!

Ștampila nu mai este obligatorie. Vezi ce s-a modificat!

19.09.201627.524 views

14

(2 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de vineri, 16 septembrie, a fost publicată Legea nr. 160 din 07.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în scopul eliminării ștampilei.

Prin urmare, articolul 3 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a fost completat cu punctul 5, conform căruia întreprinderile și întreprinzătorii nu mai sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia va prevedea necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se va considera îndeplinită dacă înscrisul va fi semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

Totodată, în articolul 22, punct 3, a fost modificată noțiunea de societate, respectiv, societatea nu mai trebuie să aibă ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice. De asemenea, conform modificărilor de la articolul 30, punct 3, în cazul suspendării activității unei entități, aceasta este obligată să predea ștampilele spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, doar în cazul în care întreprinderea deține ștampilă.

A fost modificat articolul 19 alineatul (12) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007. Astfel, dacă anterior semnăturile de pe documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate trebuiau confirmate prin aplicarea ștampilei entității respective, în prezent, doar autorităților publice, vor aplica, după caz, ștampila.

Modificări a suferit și articolul 56, alineat (3) din Codul muncii. Respectiv, conform noul text, contractul individual de muncă se va întocmi în două exemplare şi se va semna de către părţi, atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se va aplica ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se va înmâna salariatului, iar celălalt se va păstra la angajator. Anterior toate unitățile trebuiau să aplice ștampila pe contractul individual de muncă.

Întreprinderile de stat la fel vor activa fără ştampila cu stema de stat a Republicii Moldova şi cu denumirea firmei şi cuvintele "Republica Moldova", cum era specificat anterior la articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, după modificările operate prin această lege.

Și prezentarea dării de seamă fiscale pe suport de hârtie se va face doar cu semnătura persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia) și fără ștampilă, cum era anterior. Acest fapt este posibil după ce a fost modificat articolul 187 alineatul (3) litera j) din Codul fiscal.

A fost modificat articolul 1121 alineatul (1) litera j) din Codul civil. Astfel, recipisa de magazinaj nu va mai trebui să conţină ştampila magazinerului.

Modificări a suferit și articolul 951 alineatul (6) din Codul vamal. Respectiv, dacă anterior toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării în magazinele duty-free erau însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, acum aceste documente nu va fi necesar să fie ștampilate.

În acest context, pe lângă actele normative menționate mai sus, au fost modificate și completate și altele, cum ar fi: Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10.03.1993, Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993, Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.1995, Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni și altele.

Totodată, în lege se menționează că persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidența Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nu sunt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămâne neafectat.

Scopul eliminării ștampilei este de a facilita dezvoltarea întreprinderilor, în special micro, mici şi mijlocii. Pe de o parte obligativitatea executării unei ştampile ridica costul de înregistrare a afacerii cu 200-300 lei, pe de altă parte în procesul de efectuare a comerţului transfrontalier, ştampila era unul din obstacolele netarifare care împovăra procedura de export. La fel și exemplele ţărilor europene (Anglia, Franţa, Olanda, Germania, Belgia, Cipru) şi altor ţări (SUA, Ucraina), arată că eliminarea ştampilei serveşte drept un instrument, care facilitează dezvoltarea antreprenoriatului şi contribuie la evoluarea comerţului local şi transfrontalier.

Legea nr. 160 din 07.07.2016 stârnește unele neclarități privind aplicarea ștampilei pe mai multe documente contabile, cum ar fi facturile, facturile fiscale, delegațiile și altele.

Prezenta lege intră în vigoare din data de 16 septembrie 2016, data publicării acesteia în Monitorul Oficial. Guvernul și alte autorități responsabile de reglementarea utilizării ștampilei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

În Monitorul Oficial de vineri, 16 septembrie, a fost publicată Legea nr. 160 din 07.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în scopul eliminării ștampilei.

Prin urmare, articolul 3 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a fost completat cu punctul 5, conform căruia întreprinderile și întreprinzătorii nu mai sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia va prevedea necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se va considera îndeplinită dacă înscrisul va fi semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

Totodată, în articolul 22, punct 3, a fost modificată noțiunea de societate, respectiv, societatea nu mai trebuie să aibă ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice. De asemenea, conform modificărilor de la articolul 30, punct 3, în cazul suspendării activității unei entități, aceasta este obligată să predea ștampilele spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, doar în cazul în care întreprinderea deține ștampilă.

A fost modificat articolul 19 alineatul (12) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007. Astfel, dacă anterior semnăturile de pe documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate trebuiau confirmate prin aplicarea ștampilei entității respective, în prezent, doar autorităților publice, vor aplica, după caz, ștampila.

Modificări a suferit și articolul 56, alineat (3) din Codul muncii. Respectiv, conform noul text, contractul individual de muncă se va întocmi în două exemplare şi se va semna de către părţi, atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se va aplica ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se va înmâna salariatului, iar celălalt se va păstra la angajator.Anterior toate unitățile trebuiau să aplice ștampila pe contractul individual de muncă.

Întreprinderile de stat la fel vor activa fără ştampila cu stema de stat a Republicii Moldova şi cu denumirea firmei şi cuvintele "Republica Moldova", cum era specificat anterior la articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, după modificările operate prin această lege.

Și prezentarea dării de seamă fiscale pe suport de hârtie se va face doar cu semnătura persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia) și fără ștampilă, cum era anterior. Acest fapt este posibil după ce a fost modificat articolul 187 alineatul (3) litera j) din Codul fiscal.

A fost modificat articolul 1121 alineatul (1) litera j) din Codul civil. Astfel, recipisa de magazinaj nu va mai trebui să conţină ştampila magazinerului.

Modificări a suferit și articolul 951 alineatul (6) din Codul vamal. Respectiv, dacă anterior toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării în magazinele duty-free erau însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, acum aceste documente nu va fi necesar să fie ștampilate.

În acest context, pe lângă actele normative menționate mai sus, au fost modificate și completate și altele, cum ar fi: Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10.03.1993, Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993, Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.1995, Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni și altele.

Totodată, în lege se menționează că persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidența Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nu sunt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămâne neafectat.

Scopul eliminării ștampilei este de a facilita dezvoltarea întreprinderilor, în special micro, mici şi mijlocii. Pe de o parte obligativitatea executării unei ştampile ridica costul de înregistrare a afacerii cu 200-300 lei, pe de altă parte în procesul de efectuare a comerţului transfrontalier, ştampila era unul din obstacolele netarifare care împovăra procedura de export. La fel și exemplele ţărilor europene (Anglia, Franţa, Olanda, Germania, Belgia, Cipru) şi altor ţări (SUA, Ucraina), arată că eliminarea ştampilei serveşte drept un instrument, care facilitează dezvoltarea antreprenoriatului şi contribuie la evoluarea comerţului local şi transfrontalier.

Legea nr. 160 din 07.07.2016 stârnește unele neclarități privind aplicarea ștampilei pe mai multe documente contabile, cum ar fi facturile, facturile fiscale, delegațiile și altele.

Prezenta lege intră în vigoare din data de 16 septembrie 2016, data publicării acesteia în Monitorul Oficial. Guvernul și alte autorități responsabile de reglementarea utilizării ștampilei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

Comentarii

 1. Petru spune:

  Ehhh, se incepe. Probabil o sa ne impuna sa trecem la efactura.

  1. Super contabil spune:

   Nu o poata, este foarte complicat pu raioanele republicii. Incepind cu nivelul calificat al sistemelor electronice, incredere etc. Acest sistem a esuat chiar in Marea Britanie, fiscul intelege daca acolo nu a mers, apoi la noi, uh si ah!

  2. Petru spune:

   Pentru companii cu multi clienti si multe vinzari va fi destul de complicata treaba. De unde o sa stie daca persoana este imputernicita sa semneze? va trebuie sa faca fise cu semnaturi a clientior. Inteleg ca cel mai corect va trebui sa ceara delegatii de la toti. Dar cum ati mentionat, sint foarte multe firmulite, in raoiane dar si chiar in chisinau care habar nu au ce asta delegatie si prentru ei asta este complicare mare. Cel putin este cert ca se adauga mai multe riscuri. Stampila juca si un rol „psihologic” mare , deoarice nu era incredintata la oricare muncitor de rind. Iar acum tot timpul la semnarea contractelor, facturilor , altor documente oficiale (fara aplicarea stampilei) va fi necesar sa te convingi daca intradevar a semnat persoana care trebuie. O sa apara in permanenta suspiciuni. Consider ca pentru Germania sau de exemplu Austria aceste prevederi sint ok, dar pentru tara noastra este inca prea devreme

 2. Maria spune:

  Dap pe facturi fiscale ce o sa puna? doar semnatura? de unde o sa stim ca el are dreptul?

  1. Super contabil spune:

   Pentru facturi, o sa se aplice la fel semnatura. In cadrul intreprinderii se va emite ordin special, cine si pu ce are voie sa semneze. Nu o sa aveti incredere, aveti dreptul sa utilizati stampila si dupa 16 decembrie 2016

 3. Maria spune:

  scuze de întrebare dar legea data a intrat în vigoare, deja e valabil sa primești factura fără stampila???

  1. Super contabil spune:

   Legea va intra in vigoare dupa 90 zile, sau din 17,12.2016

  2. Petru spune:

   Super contabil fiti mai atent, legea intra in vigoare din momentul publicarii. Nicaieri nu este indicat ca intra din alta data. Este doar :
   Art. XLII. – (1) Guvernul și alte autorități responsabile de reglementarea utilizării ștampilei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.
   Dar asta nu inseamna ca legea va intra in vigoare peste 90 zile

  3. Super contabil spune:

   Citez: deja e valabil sa primești factura fără stampila??? R/s am dat din 17.12.2016, putem sa nu utilizam stampila.

  4. Petru spune:

   Nu inteleg de ce din 17.12.2016? Deja se poate nu de aplicat. Chiar daca nu este modificata instructiunea privind facturi fiscale. Daca eu deschid mine o companie noua, eu nu sint obligat sa am stampila conform acestei legi, respectiv nu am de unde sa aplic stampila pe facturi. Super contabil explicati va rog de ce considerati ca nu se va aplica din 17.12.2016

  5. Super contabil spune:

   Explic, practic si argumentat.
   1. Camera Inregistrari de Stat o sa mai elibereze obligatoriu stampile in aceasta perioada, pina la expirarea celor 3 luni, stampile pun noile SRL, SA, etc.
   2. Data de 17.12.16 este ziua expirata a celor 3 luni pina Guvernul va armoniza toata legislatia, conform noilor modiificari din 16.09.2016.

 4. Adrian spune:

  Legea este in vigoare si trebuie sa fie aplicata de toti fara exceptii. Cereti-va drepturile. Sanatate

 5. Ucrainciuc Vitalie spune:

  Este prea riscantă activitatea ca persoana juridică să activeze fără ștampilă din următoarele considerente:

  1) Clientul companiei nu este sigur de autenticitatea semnăturii aplicate pe documentele persoanei juridice!
  2) Orice semnătură poate fi în orice moment revocată, dar ștampila aplicată nu poate fi nici într-un fel revocată și doar ștampila conferă documentului putere juridică pentru că oricine poate semna orice document, dar nu oricine poate aplica ștampila pe orice document!
  3) Ștampila este reputația și răspunderea juridică al persoanei juridice!

 6. Anonim spune:

  la eliberarea facturii fiscale pentru eliberarea marfii este nevoie obligatoriu de delegatie din partea cumparatorului sau se poate aplica si stampila cu semnatura persoanei care a primit?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...