37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European

Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European

09.02.20161.343 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă" al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana în perioada 2014-2016", Ministerul Finanţelor prezintă pentru informare Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei - accesaţi.

Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU) şi Directivei privind auditul (2006/43/EU) în legislaţia naţională

Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...