37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Suspendarea și retragerea licenței de întreprinzător. Procedura a fost inclusă în Codul de procedură civilă

Suspendarea și retragerea licenței de întreprinzător. Procedura a fost inclusă în Codul de procedură civilă

28.02.20181.437 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Codul de procedură civilă va conține un nou capitol care se referă la activitatea de întreprinzător. Mai exact, suspendarea și retragerea licențelor/autorizațiilor ce vizează activitatea de întreprinzător.

Capitolul a fost introdus odată cu modificarea Codului de procedură civilă. Astfel, acesta conține mai multe articole, care se referă la licențele de întreprinzător. Potrivit noilor completări, autorităţile şi instituţiile abilitate prin lege să emită acte permisive în domeniul activității de întreprinzător pot cere, în cazurile prevăzute de lege, suspendarea sau, după caz, retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia.

Cererea privind suspendarea sau retragerea actului permisiv ce vizează activitatea de întreprinzător se admite spre examinare de instanța de judecată dacă a fost depusă de autoritatea competentă, în decurs de trei zile lucrătoare de la emiterea deciziei de suspendare sau retragere a actului permisiv în cauză.

Cererile de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se depun la instanţa de judecată de la sediul întreprinzătorului.

În cererea de suspendare/retragere a actului permisiv ce vizează activitatea de întreprinzător se vor indica probele ce atestă:

  • încălcarea de către întreprinzător a condiţiilor de desfăşurare a activităţii prevăzute de lege;
  • că întreprinzătorului i-au fost notificate toate încălcările constatate;
  • nivelul de încălcare a legislației;
  • termenul acordat pentru remediere;
  • modul de remediere a deficienţelor identificate;
  • că întreprinzătorul nu a remediat, în termenul stabilit, aceste deficienţe;
  • atestă existenţa altor fapte care, în conformitate cu prevederile legii, servesc drept temei pentru suspendarea/retragerea actul permisiv ce vizează activitatea de întreprinzător.

Cererea de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se examinează în instanţa de judecată cu participarea întreprinzătorului, avocatului său, a autorităţii competente şi a altor persoane interesate.

Instanţa de judecată examinează cererea de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător în termen de cinci zile lucrătoare de la data acceptării acesteia. După ce examinează cererea în fond, instanţa de judecată emite o hotărâre prin care o admite sau o respinge.

Anularea suspendării licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător

După remedierea circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător, instanţa de judecată care a emis hotărârea corespunzătoare, la cererea întreprinzătorului sau a autorităţii competente, intentează un proces. În termen de cinci zile lucrătoare, pronunţă o hotărâre prin care anulează suspendarea licenţei/autorizaţiei respective. În temeiul acestei hotărâri, autoritatea competentă emite decizia privind reluarea activităţii de întreprinzător.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...