37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Surprizele fiscale, menite să ne apropie de UE

Surprizele fiscale, menite să ne apropie de UE

01.02.20161.567 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a făcut public multașteptatul (încă din septembrie anul trecut) proiect al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016, prezentat printr-un pachet solid de modificări la 39 de legi. Se menționează că aceste amendamente corespund Programului de activitate al Guvernului pentru anul 2016, Acordului de asociere dintre RM și UE, Acordului OMC (GATT), precum și altor programe și strategii naționale.

În special, se propune introducerea unui impozit unic pentru proprietarii de automobile, ce va înlocuit taxa rutieră, majorarea impozitului de imobil și noua metodologie de calcul a acestui impozit, majorarea impozitului funciar pentru terenurile agricole, accizelor la produsele petroliere, la mașinile importate, alcool și țigări. Toate aceste majorări de impozite sunt menite să ne compar, să ne apropie de cerințele UE în aceste domenii.

Se va schimba și actualul sistem de evaluare a bunurilor imobiliare. Astfel, începînd cu anul 2016, toți proprietarii de imobil vor fi obligați să-și evalueze patrimoniul, iar ulterior, o dată la trei ani - să-l reevalueze. Evaluarea va fi efectuată de firme specializate și autorizate, din contul proprietarul imobilului.

Aceasta implică cheltuieli suplimentare pentru proprietari, în folosul evaluatorilor, însă cei care nu vor respecta această cerință, riscă amenzi de pînă la 100 de mii de lei și un impozit de trei ori mai mare.

Printre propunerile pentru anul 2016 se numără și obligativitatea pentru toți agenții economici de a se înregistra în calitate de plătitor de TVA, precum și excluderea treptată în Codul fiscal a unui șir de forme existente ale stimulării fiscale pentru agenții economici și persoanele fizice.

Se introduc și unele noțiuni noi. Astfel, de exemplu, se propune definiția agentului economic inactiv. Cel, care timp de 12 luni după înregistrare nu a activa, sau nu a activat 4 ani consecutiv ulterior.

Vama ar putea obține dreptul de a emite Note explicative privind aplicarea procedurii de evaluare a mărfurilor în vamă.

Se propune înzestrarea Inspectoratului Fiscal cu dreptul de executare silită, prin intermediul perceperii mijloacelor financiare de la răuplatnici. Fără drept de apel. Iar în cazul lipsei mijloacelor financiare, inspectorii vor avea și dreptul de a sechestra bunurile, cu comercializarea lor ulterioară la bursă. Comercializarea va putea fi efectuată de organele fiscale fără necesitatea licenței pentru acest tip de activitate, prin completarea Legii cu privire la licențiere.

Notarii vor primi dreptul de a autentifica contractele de înstrăinare și cele privind gajarea patrimoniului, ce urmează a fi înregistrat fără certificatul organului fiscal teritorial privind lipsa sau prezența datoriilor față de buget pe acest patrimoniu, așa cum prevede astăzi Legea cu privire la notari.

Vor fi operate completări și la Legea cu privire la contabilitate, prevederile căreia se propune a fi extinse și asupra administratorilor de insolvabilitate.

Din Legea cu privire la finanțele publice locale din lista veniturilor la buget ale Găgăuziei vor fi excluse plățile în mărime de 50% din taxa pentru utilizarea drumurilor de automobile, colectată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Din lista veniturilor la bugetele municipale din Bălți și Chișinău vor fi excluse plățile pentru patenta de întreprinzător.

În Legea privind societățile pe acțiuni se propune introducerea unei noi cerințe privind desfășurarea obligatorie silită, din numele statului a auditului pentru SA, în capitalul cărora cota statului constituie 50% și mai mult.

În Legea cu privire la comerțul intern vor introduse modificări, în baza cărora controlul de stat în domeniul activității comerciale se propune a fi efectuat în continuare doar de către Inspectoratul Fiscal, excluzînd acest drept pentru angajații Ministerului de Interne.

Din Codul educației vor fi excluse facilitățile fiscale pentru structurile ce oferă locuri pentru efectuarea practicii de producție și pentru agenții economici - persoane juridice din sectorul privat pentru angajarea în cîmpul muncii a absolvenților în primul an după absolvire. Totodată, se propune excluderea facilitățile fiscale pentru persoanele juridice, inclusiv a celor străine, ce investesc propriile mijloace în dezvoltarea sistemului de învățămînt.

Din Legea cu pricire la bursele private va fi exclus dreptul de a nu impozita cheltuielile (sumele) alocate pentru acordarea burselor private.

În Legea privind sistemul public de asigurări sociale vor fi introduse modificări, potrivit cărora amînarea și plata în rate a datoriei fiscale față de bugetul asigurărilor sociale vor fi efectuate în condițiile și modul stabilite de Codul Fiscal, în locul legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale.

În Codul funciar vor fi introduse modificări în partea ce ține de venitul format din plata pentru extragerea minereurilor, ce urmează a fi direcționat nu la bugetul de stat, ci la bugetele organelor administrativ-teritoriale de nivelul doi. De aceea și controlul asupra efectuării plății pentru utilizarea subsolurilor va i exercitat de organele locale, dar nu de cele fiscale.

În Legea cu privire la partidele politice va fi operată o modificate nesemnificativă, în baza căreia, la finalizarea procedurii de lichidare a partidului politic, lichidatorii vor fi obligați să facă un bilanț de lichidare și să-l prezinte pentru aprobare doar Ministerului Justiției, excluzînd Inspectoratul Fiscal din lista adresatelor.

În Codul contravențional se propune introducerea unei completări în partea impozitului în valoare de pînă la 500 de unități convenționale pentru persoanele juridice pentru lipsa în stațiile PECO a documentelor conform formei - registru de evidență a produselor petroliere primite, raportul de substituire, raportul privind datele păstrate în mașinile de casă și control, sau completarea neregulată a acestora sau introducerea datelor neveridice, precum și pentru perceperea plăților în alte locuri decît casele stațiilor PECO. De asemenea, vor fi introduse pedepse pentru persoanele responsabile din cadrul întreprinderii pentru neprezentarea la timp a rapoartelor fiscale - amendă de la 10 pînă la 20 de unități convenționale.

Se propune excluderea extinderii restricțiilor pentru organele de control din Legea cu privire la controlul de stat al activităţii economice asupra organelor fiscale, vamale și financiare (bancare și nebancare). Agenții economici vor fi verificați, dar fără a respecta cerințele legii corespunzătoare. Controlori de stat cu statut special.

Se preconizează că noile reguli vor intra în vigoare din 01.04.2016, iar unele din 01.06.2016, iar timp de trei luni vor fi elaborate metodologiile pentru aplicarea unor prevederi noi din legislație.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...