37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Sunteți rezident ai parcului IT? Cum beneficiați de restituirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Sunteți rezident ai parcului IT? Cum beneficiați de restituirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

13.04.20183.184 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Ordinul CNAS nr. 40-A din 13 martie 2018, publicat astăzi în Monitorul Oficial, a fost aprobat Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Prevederile prezentului Regulament, sînt executorii pentru structurile teritoriale, aparatul central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi angajatorii rezidenţi ai parcurilor IT.

Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfăşurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii şi programul de muncă al acestuia (deplin sau parţial).

Astfel, la aplicarea acestei prevederi, vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puţin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informaţiei, cît şi în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale şi 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.

Rezidenții parcurilor IT pot beneficia de 4 tipuri de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă:

1. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă - pentru primele 5 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic, începînd cu a 6-a zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele BASS.

2. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională - se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi - din mijloacele BASS.

3. Indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav - integral din mijloacele BASS, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate de muncă.

4. Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS (indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare), indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă în legătură cu protezarea ortopedică, indemnizaţiile pentru cazurile de incapacitate de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică, precum şi pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide care sunt în evidenţa instituţiilor medico-sanitare).

Restituirea sumelor din BASS, se realizează prin depunerea Cererii, la CTAS în raza căreia este înregistrat plătitorul, conform modelul prestabilit în Regulament. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  • copiile certificatelor de concediu medical confirmate cu semnătura persoanei cu funcţie de răspundere;
  • Informația privind confirmarea achitării sumei indemnizației pentu incapacitate temporară de muncă salariatului rezidentului parcului IT;
  • alte documente ce au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (copia carnetului de muncă în cazul necesităţii confirmării stagiului de cotizare pînă la 01.01.1999, copia contractului individual de muncă pentru persoanele asigurate care activează în baza CIM pe o perioada ce nu depăşeşte un an, documente ce confirmă perioadele necontributive (livretul militar, certificat de naştere al copilului));
  • rechizitele bancare ale plătitorului.

Confirmarea primirii Cererii spre examinare, se efectuează de către CTAS prin înregistrarea acesteia în Registrul de evidenţă a documentelor de intrare, completetând compartimentul „Menţiunile CTAS despre primire", care se detaşează şi se înmînează plătitorului.

Cererea poate fi restituită plătitorului în cazul în care nu sînt prezentate toate documentele confirmative, iar în cazul în care plătitorul nu este înregistrat în calitate de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei Cererea cu documentele anexate nu se recepţionează.

Cererea, este examinată de către CTAS, în baza datelor extrasului din cont al persoanei asigurate din SI „Protecţia Socială" verificând dreptul beneficiarilor la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (stagiul de cotizare, lipsa venitului asigurat în perioada concediului medical realizat la alt angajator care nu este înregistrat ca rezident al parcului IT, termenul de prezentare a certificatului medical și corectitudinea calculării indemnizaţiei de angajator.

Deciziile de restituire a sumelor indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, urmează să fie înregistrate în Registrul de înregistrare a deciziilor de restituire a sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care se ţine în format electronic de Direcţia generală evidenţa contribuabililor.

Documentele aferente procesului de restituire a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei se păstrează termen de 3 ani în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea evidenţei şi păstrării documentelor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 199-A din 30.09.2016.

Regulamentul integral împreună cu anexele însoțitoare, poate fi consultat aici.

Prin Ordinul CNAS nr. 40-A din 13 martie 2018, publicat astăzi în Monitorul Oficial, a fost aprobat Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Prevederile prezentului Regulament, sînt executorii pentru structurile teritoriale, aparatul central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi angajatorii rezidenţi ai parcurilor IT.

Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfăşurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii şi programul de muncă al acestuia (deplin sau parţial).

Astfel, la aplicarea acestei prevederi, vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puţin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informaţiei, cît şi în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale şi 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.

Rezidenții parcurilor IT pot beneficia de 4 tipuri de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă:

1. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă - pentru primele 5 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic, începînd cu a 6-a zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele BASS.

2. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională - se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi - din mijloacele BASS.

3. Indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav - integral din mijloacele BASS, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate de muncă.

4. Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS (indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), indemnizaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă (protezare), indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă în legătură cu protezarea ortopedică, indemnizaţiile pentru cazurile de incapacitate de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică, precum şi pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide care sunt în evidenţa instituţiilor medico-sanitare).

Restituirea sumelor din BASS, se realizează prin depunerea Cererii, la CTAS în raza căreia este înregistrat plătitorul, conform modelul prestabilit în Regulament. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  • copiile certificatelor de concediu medical confirmate cu semnătura persoanei cu funcţie de răspundere;
  • Informația privind confirmarea achitării sumei indemnizației pentu incapacitate temporară de muncă salariatului rezidentului parcului IT;
  • alte documente ce au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (copia carnetului de muncă în cazul necesităţii confirmării stagiului de cotizare pînă la 01.01.1999, copia contractului individual de muncă pentru persoanele asigurate care activează în baza CIM pe o perioada ce nu depăşeşte un an, documente ce confirmă perioadele necontributive (livretul militar, certificat de naştere al copilului));
  • rechizitele bancare ale plătitorului.

Confirmarea primirii Cererii spre examinare, se efectuează de către CTAS prin înregistrarea acesteia în Registrul de evidenţă a documentelor de intrare, completetând compartimentul „Menţiunile CTAS despre primire", care se detaşează şi se înmînează plătitorului.

Cererea poate fi restituită plătitorului în cazul în care nu sînt prezentate toate documentele confirmative, iar în cazul în care plătitorul nu este înregistrat în calitate de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei Cererea cu documentele anexate nu se recepţionează.

Cererea, este examinată de către CTAS, în baza datelor extrasului din cont al persoanei asigurate din SI „Protecţia Socială" verificând dreptul beneficiarilor la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (stagiul de cotizare, lipsa venitului asigurat în perioada concediului medical realizat la alt angajator care nu este înregistrat ca rezident al parcului IT, termenul de prezentare a certificatului medical și corectitudinea calculării indemnizaţiei de angajator.

Deciziile de restituire a sumelor indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, urmează să fie înregistrate în Registrul de înregistrare a deciziilor de restituire a sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care se ţine în format electronic de Direcţia generală evidenţa contribuabililor.

Documentele aferente procesului de restituire a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei se păstrează termen de 3 ani în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea evidenţei şi păstrării documentelor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 199-A din 30.09.2016.

Regulamentul integral împreună cu anexele însoțitoare, poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...