37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sunteți pregătit pentru un control al Inspecției Muncii?! Certificatul de instruire al conducătorului este primul act verificat

Sunteți pregătit pentru un control al Inspecției Muncii?! Certificatul de instruire al conducătorului este primul act verificat

06.05.2016419 views HR Portal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă unul dintre domeniile cele mai importante și mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

Evidenţa securităţii în muncă este o obligaţie a angajatorului, în acest context fiecare conducător de unitate este obligat să asigura anumite condiţii de muncă şi să respecte anumite proceduri.

Potrivit datelor statistice prezentate de Inspectoratul de Stat al Muncii, ponderea cea mai mare a numărului de accidentaţi în muncă între anii 2011-2014 revine industriei prelucrătoare cu 432 accidentaţi, urmată de sănătate şi asistenţă socială - 151 accidentaţi, activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii - 147 accidentaţi, tranzacții imobiliare - 124 accidentați, din domeniul agriculturii/silviculturii și construcţii - câte 118 accidentaţi, comerţ - 117 accidentaţi, domeniul energetic, gaze şi ape - 113 accidentaţi. Repartizarea accidentelor de muncă mortale după genul de activitate denotă, că ponderea cea mai mare revine activităţilor din agricultură - 29 accidentaţi mortal, după care vine industria prelucrătoare cu 24 accidentaţi mortal, urmată de transport, depozitare şi comunicaţii cu 18 accidentaţi mortal, construcţii cu 17 accidentaţi mortal, energetica, gaze şi ape cu 8 accidentaţi mortal, comerţ - 6, tranzacții imobiliare - 5 accidentați mortal, învăţământ și sănătate cu câte 3 accidentați mortal

În conformitate cu  prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 - XVI din 10.07.08 și Hotărârii nr. 95 din 05.02.2009, angajatorului îi sunt puse în sarcină un şir de obligаţiuni ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă. Nerespectarea acestor prevederi pot duce la accidente de muncă şi la îmbolnăviri profesionale cu impact semnificativ de cost pentru orice afacere.

Conform aceluiași act legislativ, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni, la cursuri de instruire realizate de sеrvicii externe de protecţie şi prevenire.

Astfel, conducătorii organizaţiilor (directorii, administratorii), sunt primii care sunt obligaţi să urmeze un curs introductiv în securitatea şi sanătatea în muncă, purtând toata responsabilitatea în faţa legii. Lipsa documentului confirmativ în cazul efectuării verificărilor de rigoare de către instanțele de control, duc la sancțiuni drastice.

Managerii şi angajaţii multor instituţii şi organizaţii, din păcate, nu au suficientă pregătire sau sunt lipsiţi de experienţa corespunzătoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Aceştia, deseori nu sunt conştienţi nici de responsabilităţile de bază pe care ar trebui să le exercite, nici despre riscurile care pot urma.

Interesați de lucrurile cu adevărat importante privind aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației și protecției muncii, dar şi urmând principiul prioritar de a oferi clienților săi sеrvicii complexe, Compania HR Portal organizează, în data de 26 mai 2016, cursul „Securitatea și Sănătatea în Muncă" pentru conducători.

Avantajele cursului propus de Compania HR Portal:

  • Program informaţional complex, bazat pe legislaţia RM;
  • Experţi calificați din cadrul Inspectoratul de Stat al Muncii;
  • Suport de curs / o bază de materiale necesare pentru a fi aplicate in organizație;
  • Sală confortabilă de studii, cu dotarea tehnică necesară;
  • Certificat de urmare a cursului în SSM;
  • În cazul în care în organizație este implementat sau urmează a fi implementat unul din sistemele de management al calităţii (SMC), cursul dat este unicul la care puteţi lua cunoștinţă de standardele internaţionale în domeniul SSM.

Organizatorii îşi propun însuşirea de către ascultători a cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea capacităţilor de aplicare corectă în practică a noţiunilor de securitate şi sănătate în muncă.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea cursurilor, Vă puteţi adresa la:(+373) 22 920 808; (+373) 060840041 sau info@hrportal.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...