37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stingerea obligației vamale prin compensare. Ce prevede Regulamentul

Stingerea obligației vamale prin compensare. Ce prevede Regulamentul

21.04.20181.824 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale prin compensare, a fost aprobat prin OMF nr. 56 din 7 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.

Stingerea obligaţiei vamale prin compensare, mecanismul căreia este stabilit de acest Regulament, presupune trecerea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituite, sau a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional, în contul stingerii obligației vamale restante faţă de bugetul public naţional. Stingerea obligaţiei vamale prin compensare, se efectuează la inițiativa organului vamal și/ sau la cererea plătitorului vamal. 

Serviciul Vamal, efectuează stingerea obligaţiei vamale prin compensare, în limitele atribuţiilor stabilite în art.128 din Codul vamal și art.175 din Codul fiscal, respectând totdată și prevederile prezentului Regulament.

În cazul stingerii obligației vamale prin compensare prin trecerea sumelor depuse la contul altor plăți administrate de organele vamale din cadrul diferitelor clasificații economice, este obligatorie depunerea unei cereri în formă liberă, la Serviciul Vamal.

Cererea va conține înformații privind:

 • data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal;
 • denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal;
 • codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal;
 • adresa, datele de contact ale plătitorului vamal sau ale organului vamal;
 • cuantumul total al sumei plătite în plus;
 • codul clasificaţiei economice;
 • datele bancare (codul IBAN);
 • menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget, numărul şi data acestora.

La cerere se vor anexa:

 • copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer) şi/sau ale altor documente confirmative (scrisoare/confirmare/raport, decizie eliberată de alte organe), care atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget;
 • copia buletinului de identitate - în cazul stingerii obligației vamale prin compensare persoanei fizice.

Cererea plătitorului vamal privind stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, va fi înregistrată în Registrul de intrare a corespondenţei, aplicându-se menţiunea despre recepţionarea cererii.

Pentru procedura de examinare a Cererii, întocmirea documentelor de plată şi remiterea spre executare Direcţiei Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, Serviciul Vamal va avea la dispoziție un termen de 30 de zile, din data primirii cererii pe suport electronic, însoțite de borderou, confirmat prin semnătura electronică a persoanei împuternicite.

Dacă, în urma verificării de către Serviciul Vamal nu au confirmate, sau au fost confirmate parţial sumele solicitate spre compensare, în termen de 15 zile, informează în scris despre aceasta plătitorul vamal.

Termenul de prescripţie pentru compensarea sumelor plătite în plus ale obligației vamale este reglementat de art.266 din Codul fiscal.

Potrivit alin. (1) al art. 266 din CF, cererea de compensare ori restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care urmează a fi restituite, poate fi depusă de către contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării sau apariției lor. Depunerea cererii, suspendă curgerea timpului indicat.
În cazul în care, cererea este depusă după expirarea a 6 ani, aceasta este considerată nulă.

Dacă analiza fișei personale de evidență a plătitorului vamal, va scoate la iveală existenţa atît a restanţei, cît şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice, stingerea obligațiilor vamale prin compensare se efectuează la inițiativa Serviciului Vamal, fără acordul plătitorului vamal, cu întocmirea Deciziei privind stingerea obligației prin compensare conform anexei la Regulament, cu respectarea ordinii cronologice de apariție a acestora, reglementate de art.1251 din Codul vamal.

Regulamentul privind stingerea obligaţiei vamale prin compensare, a fost aprobat prin OMF nr. 56 din 7 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.

Stingerea obligaţiei vamale prin compensare, mecanismul căreia este stabilit de acest Regulament, presupune trecerea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituite, sau a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional, în contul stingerii obligației vamale restante faţă de bugetul public naţional. Stingerea obligaţiei vamale prin compensare, se efectuează la inițiativa organului vamal și/ sau la cererea plătitorului vamal. 

Serviciul Vamal, efectuează stingerea obligaţiei vamale prin compensare, în limitele atribuţiilor stabilite în art.128 din Codul vamal și art.175 din Codul fiscal, respectând totdată și prevederile prezentului Regulament.

În cazul stingerii obligației vamale prin compensare prin trecerea sumelor depuse la contul altor plăți administrate de organele vamale din cadrul diferitelor clasificații economice, este obligatorie depunerea unei cereri în formă liberă, la Serviciul Vamal.

Cererea va conține înformații privind:

 • data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal;
 • denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal;
 • codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal;
 • adresa, datele de contact ale plătitorului vamal sau ale organului vamal;
 • cuantumul total al sumei plătite în plus;
 • codul clasificaţiei economice;
 • datele bancare (codul IBAN);
 • menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget, numărul şi data acestora.

La cerere se vor anexa:

 • copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer) şi/sau ale altor documente confirmative (scrisoare/confirmare/raport, decizie eliberată de alte organe), care atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget;
 • copia buletinului de identitate - în cazul stingerii obligației vamale prin compensare persoanei fizice.

Cererea plătitorului vamal privind stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, va fi înregistrată în Registrul de intrare a corespondenţei, aplicându-se menţiunea despre recepţionarea cererii.

Pentru procedura de examinare a Cererii, întocmirea documentelor de plată şi remiterea spre executare Direcţiei Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, Serviciul Vamal va avea la dispoziție un termen de 30 de zile, din data primirii cererii pe suport electronic, însoțite de borderou, confirmat prin semnătura electronică a persoanei împuternicite.

Dacă, în urma verificării de către Serviciul Vamal nu au confirmate, sau au fost confirmate parţial sumele solicitate spre compensare, în termen de 15 zile, informează în scris despre aceasta plătitorul vamal.

Termenul de prescripţie pentru compensarea sumelor plătite în plus ale obligației vamale este reglementat de art.266 din Codul fiscal.

Potrivit alin. (1) al art. 266 din CF, cererea de compensare ori restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care urmează a fi restituite, poate fi depusă de către contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării sau apariției lor. Depunerea cererii, suspendă curgerea timpului indicat.
În cazul în care, cererea este depusă după expirarea a 6 ani, aceasta este considerată nulă.

Dacă analiza fișei personale de evidență a plătitorului vamal, va scoate la iveală existenţa atît a restanţei, cît şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice, stingerea obligațiilor vamale prin compensare se efectuează la inițiativa Serviciului Vamal, fără acordul plătitorului vamal, cu întocmirea Deciziei privind stingerea obligației prin compensare conform anexei la Regulament, cu respectarea ordinii cronologice de apariție a acestora, reglementate de art.1251 din Codul vamal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...