37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează: despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate:

STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează: despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate:

08.09.20141.054 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău Vă informează: despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate:

Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal. De asemenea, oferă posibilitatea de a importa rapoartele fiscale pregătite preventiv în programele de evidenţă contabilă a contribuabililor (accesează modulul ”Convertor Declaraţie electronică”).

Pentru aceasta este necesar să efectuaţi următorii paşi:

1. Să vă înregistraţi pe site-ul https://servicii.fisc.md în calitate de persoană juridică;

2. După finisarea procedurii de înregistrare, pe poşta electronică indicată veţi primi o scrisoare care va conţine link-ul pentru confirmarea înregistrării;Contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact la numărul de telefon (022) 822-222, pentru programare;

3. În baza programării, la data şi ora stabilită vă prezentaţi pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, et. 2, bir. 220, avînd originalele şi copiile documentelor necesare pentru semnarea acordului de prestare a serviciului şi primirea semnăturilor electronice de autentificare.

4. Semnăturile electronice de autentificare se oferă gratuit subiecţilor impunerii TVA (art. 187 alin.21) şi are un termen de valabilitate de 5 ani. Pentru neplătitorii de TVA serviciul este contra plată.

I. Serviciul „Declaraţie electronică” oferă posibilitate şi persoanelor fizice de a depune declaraţia (CET08) prin internet. O simplă condiţie pentru a deveni utilizatorul serviciului dat fiind înregistrarea pe portalul serviciilor electronice fiscale https://servicii.fisc.md şi o singură vizită la Centrul de Asistenţă şi Contact pentru a primi semnătura de autentificarea fiscală. Toate acestea sunt totalmente gratis şi permit utilizarea serviciului timp de 5 ani, activând 7 zile în săptămână şi 24/24 de ore.

Toate întrebările şi problemele legate de serviciile electronice fiscale le puteţi afla la „Centrul de Asistenţă şi Contact”, pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md sau apelând la tel: (022) 82 22 22.

II. Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid, mai eficient şi economii la procurarea blanchetelor!

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 562, din 04 aprilie 2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”. Platforma “e-Factura” este Sistemul informaţional prin intermediul căruia sunt create, expediate şi recepţionate facturile/facturile fiscale generate în acest sistem, utilizate la documentarea tranzacţiilor. Pot opta pentru utilizarea Sistemului “e-Factura” doar acei subiecţi care sunt sau devin utilizatori ai serviciilor fiscale electronice şi deţin semnăturile digitale sau electronice de autentificare eliberate în modul stabilit de legislaţie. Conectarea la Sistemul informaţional “e-Factura” se realizează prin accesarea serviciului respectiv în cadrul biroului virtual al contribuabilului, prin care se asigură utilizarea serviciilor fiscale electronice. Agenţii economici pot utiliza Sistemul “e-Factura” manifestându-se în următoarele roluri “Furnizor”, “Cumpărător” şi “Transportator”. Utilizatorii sistemului “e-Factura” pot utiliza funcţionalitatea de încărcare automată a facturilor/facturilor fiscale din sistemul propriu în Sistemul “e-Factura”. Persoanele responsabile vor semna documentele electronice cu semnătura digitală. Facturile fiscale generate în Sistemul “e-Factura” se înregistrează în Registrele de procurări şi de vînzări şi în Anexele la Declaraţia privind TVA în modul stabilit. Aspectele practice ce ţin de accesarea şi utilizarea Sistemului “e-Factura”, procedurile de semnare şi remitere, imprimare a acestora, schimbul de date între sistemul menţionat şi sistemele de contabilitate ale contribuabililor sunt expuse în compartimentul “Ajutor”, accesibil în cadrul sistemului. Toate informaţiile privind serviciile electronice le puteţi afla pe portalul www.servicii.fisc.md sau apelând la numărul de telefon (022) 822 222.

III. Începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului:

a. foaie de parcurs pentru autoturisme;
b. foaie de parcurs pentru autocamioane;
c. foaie de parcurs pentru autobuze;
d. chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
e. chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
f. act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
g. act de achiziţie a mărfurilor;
hbon. de plată;
i. borderou de achiziţie a laptelui.

Seria şi diapazonul de numere pentru formularele menţionate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic. Serviciul dat este unul gratuit, fiind o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor de documente primare cu regim special, stabilită conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013.

Modalitatea de acordare a seriei şi diapazonului de număr pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea este stabilită prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 995 din 07 iulie 2014.

Perfectarea, semnarea şi transmiterea comenzilor electronice de eliberare a seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entităţi a formularelor documentelor primare menţionate se prezintă organului fiscal prin accesarea serviciului electronic „Comandă on-line", disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. Perfectarea acestor comenzi se realizează nemijlocit de contribuabil, prin selectarea tipului şi a cantităţii dorite de formulare tipizate de documente primare cu regim special necesare, economisind resurse financiare la procurarea blanchetelor.

IV. Sistemul informaţional automatizat « Diseminare mesaje » - presupune un web portal separat prin intermediul căruia funcţionarul fiscale va executa procedura de selectare a tematicii mesajului şi a destinatarilor (black-office), iar contribuabilul (persoana fizică/juridică) va putea selecta tipul de mesaje la care doreşte să se aboneze. Contribuabilul va avea disponibil pe portalul respectiv (front-office) procedura de abonare şi dezabonare a unui sau mai multe servicii.De asemenea sistemul respectiv va fi interconectat prin unul sau mai multe web servicii la baza de date a Sistemului serviciului fiscal de stat cu scopul extragerii informaţiei cu privire la obligaţiunile fiscale ale contribuabililor şi validarea datelor. Sistemul este destinat asigurării comunicării dintre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi contribuabil. Comunicarea va fi realizată prin intermediul poştei electronice, ce va asigura expedierea mesajelor informative ale IFPS către adresele electronice ale contribuabililor.

La etapa I a sistemului va fi creat funcţionalul de diseminare a mesajelor pentru următoarele tematici :

Pentru persoane juridice :
- calendarul fiscal;
- noutăţile fiscale;
- buletinul informativ al actelor legislative şi normative;
- notificare privind apropierea termenilor de achitare a obligaţiunilor fiscale;
- notificare privind neprezentarea dărilor de seamă;
- felicitări cu sărbătorile naţionale şi/sau profesionale;

Pentru persoanele fizice:
- noutăţile fiscale;
- înştiinţarea despre necesitatea depunerii declaraţiei pe venit;
- notificarea despre nedepunerea declaraţiei;
- felicitări cu sărbătorile naţionaşe şi/sau profesionale;
- notificarea despre datorii sau supraplată.

Informaţii suplimentare privind serviciile fiscale electronice le puteţi obţine accesând portalul www.servicii.fisc.md sau apelând Centul unic de Apel la numărul de telefon (022) 822 222”.

Comentarii

  1. Tanea spune:

    Este foarte greu pentru contribuabilii din raioanele tarii sa vina tocmai la Chisinau pentru a face semnatura electronica. Ar fi foarte bine daca ne veti da posibilitate sa nu venim la oficiul central pentru asta, dar la IFS la care ne deservim, macar o data pe luna sa vina cineva de acolo, sau o data la jum de an…

  2. Дмитрий spune:

    „e-Factura” – mai simplu, mai rapid, mai eficient… Вы пробовали вводить вручную в e-Factura накладную на 50 и более позиций? До тех пор, пока не будет нормальной (!) интергации с бухгалтерскими системами предприятий, эта услуга будет уделом гос предприятий, которых обязали с 1 сентября исключительно ею пользоваться. Уже 9 число,а система не работает должным образом. А бухгалтера должны выписывать накладные…

  3. pokemon spune:

    ce bine ca vom primi felicitări cu sărbătorile naţionaşe şi/sau profesionale

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...