37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Stimaţi plătitori de contribuţii la BASS!

Stimaţi plătitori de contribuţii la BASS!

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională are misiunea de a asigura funcţionarea unui serviciu durabil de asigurări sociale, necesar societăţii, care în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat anual, garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale. În acest scop, menţine şi asigură funcţionarea unui sistem unic privind înregistrarea, evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Unul dinte obiectivele Casei Naţionale de Asigurări Sociale este creşterea gradului de conformare voluntară a plătitorilor, ceea ce presupune ca să anticipeze în permanenţă aşteptările dumneavoastră, îndrumîndu-vă în aplicarea prevederilor legislaţiei privind sistemul public de asigurări sociale, astfel încît să vă îndepliniţi în mod voluntar şi la timp obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor social de stat.

Pentru informare şi pentru a încuraja conformarea voluntară la declararea şi plata contribuţiilor sociale de asigurări sociale de stat obligatorii, vă reamintim că data de 25 aprilie curent reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna martie.

Indeplinindu-vă obligaţiile la termenele scadente nu veţi plăti majorări de întîrziere (penalităţi) şi nu se vor constata contravenţii administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare prin încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor şi neplata, în termenele prevăzute de lege, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

De asemenea, vă reamintim că penalităţile şi contravenţiile administrative pentru nerespectarea termenelor de prezentare a declaraţiilor şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, sunt următoarele:

  • În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.
  • Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
  • Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.

Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet sunt rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, posibilitatea de verificare a corectitudinii completării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real, posibilitatea de prezentare a declaraţiilor cu aplicarea semnăturii electronice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...