37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Statutul de exportator probat va fi acordat mai repede. Modificări la Codul vamal, pentru 2018

Statutul de exportator probat va fi acordat mai repede. Modificări la Codul vamal, pentru 2018

30.06.2017673 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Statutul de exportator probat va fi acordat mult mai simplu. Termenul de derulare a tranzacțiilor de export va fi redus de la trei la un an. Și asta pentru a oferi posibilitatea și exportatorilor, care derulează tranzacții de export mai puțin de trei ani și cu o frecvență mai redusă, să obțină acest statut. În acest mod va fi asigurată o echitate între toți agenții economici, indiferent de durata de activitate a acestora, cu posibilitatea de a documenta originea preferențială pe propria răspundere. Prevederile sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2018.

La fel, documentul propune ca mărfurile destinate importului să poată fi marcate cu timbru de acciz și în cadrul antrepozitului vamal, nu doar în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor. Modificarea are drept scop excluderea tratării duale a prevederilor art. 123 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal.

  • (5) Mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi spirtoase, vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcării obligatorii cu "Timbru de acciz". Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, până la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz.Modul de procurare şi de utilizare a "Timbrelor de acciz" este stabilit de către Guvern.
  • (6) Nu sunt marcate obligatoriu cu "Timbru de acciz":
  1. vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
  2. producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de până la 7% în volum;
  3. mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
  4. mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export;
  5. alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale.

Politica bugetar-fiscală pentru 2018 va acorda dreptul Serviciul Vamal de a prelungi termenul de admitere temporară pentru mărfurile și mijloacele de transport aflate în posesia misiunilor diplomatice, consulare și organizații internaționale, pe perioada solicitată de către acestea. Astfel, modificarea în cauză va permite plasarea în regim vamal de admitere temporară a mărfurilor și mijloacelor de transport, aflate în posesia misiunilor diplomatice, pe un termen mai mare de 10 ani cumulativ.

Proiectul de lege prevede dreptul organelor vamale de a acorda simplificări şi facilităţi în statutul de AEO (operator economic autorizat) persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Asta în măsura în care aceștia îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația țărilor respective și în cazul în care aceste condiții și obligații sunt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse agenților economici autorizați stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Prin urmare, vor fi operate modificări la articolul 1953 pentru a putea fi implementate prevederile din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Politica bugetar-fiscală, prevede și pentru anul viitor ca bunurile persoanelor care vin dintr-o țară străină să fie scutite de TVA la import, cu condiţia ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale şi valoarea acestora să nu depăşească 300 de euro de persoană.În cazul călătorilor care folosesc transportul aerian şi al celor care folosesc transportul maritim, pragul financiar pentru bunurile aflate în bagajele personale este de 430 euro. La acest capitol, ar putea fi efectuate modificări în document. Și asta pentru că, recent, Guvernul a aprobat un proiect de lege care să permită importul mărfurilor de până la 800 de euro, de către persoanele fizice, fără aplicarea taxelor TVA la import.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...