37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Statul susţine viitorul ţării

Statul susţine viitorul ţării

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legislaţia Republicii Moldova prevede indemnizaţii pentru naşterea copilului, dar şi în perioada de creştere. Suportul financiar se stabileşte persoanelor angajate, dar şi celor neangajate.

Conform situaţiei la 1 mai 2015, la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale se află: 40796 beneficiari de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani; 36674 beneficiari de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani.

Persoanele asigurate şi persoanele neasigurate, domiciliate în Republica Moldova, beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii:

  • indemnizaţia unică la naşterea copilului pentru persoanele asigurate şi neasigurate;
  • indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani pentru persoanele asigurate;
  • indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate.

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului atît pentru persoanele asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate este aceeaşi şi constituie: 3 100 lei - la naşterea primului copil; 3 400 lei - la naşterea fiecărui copil următor. Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani pentru persoanele asigurate constituie 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului (lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul), venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale, conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nu mai puţin de 400 lei pentru fiecare copil. Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate constituie 400 lei.

De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, ca persoană asigurată mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare (muncă) şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.

Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului.

În cazul în care beneficiarul se angajează, îşi reia activitatea sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită se suspendă.  Dacă mama sau tata (beneficiari de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă.

Comentarii

  1. valeriu curcă spune:

    Am aflat din diferite surse, precum ca daca venitul anual al sotiei este mai mic de 4 salarii medii pe economie, ceia ce constituie 4,500 lei conform hotaririi de guvern pe anul 2015 atunci eu pot beneficia de indemnizatii in locul ei precum ca ea se afla la ingrijirea mea .
    Sotia s-a concediat din 2 februarie 2015, este șomeră, la data 30.07.2015 a primit certificatul medical, nu are 9 luni premergatoare obtinerii certificatului medical, dar salariul ei anual pe ultimele 12 luni constituie 16,100 lei, adică mai mic ca 4 salarii medii pe economie ce constituie 18,000. În ac est caz pot beneficia eu de indemnizație precum ca se afla la ingrijirea mea ?
    Stagiul meu și cerințile se încadrează în prevederile legii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...