37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Statistica celei mai sărace țări Europene

Statistica celei mai sărace țări Europene

31.03.2017599 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Statistica celei mai sărace țări Europene: Cheltuim 43% din venituri pentru mâncare și doar 0,7% pentru învățământ

Veniturile medii ale populației au scăzut, dacă ținem cont de evoluția inflației, cu unu la sută, ponderea plăților sociale în totalul veniturilor a crescut cu 1,2 puncte procentuale, iar populația rurală rămâne mai dependentă de transferurile de bani și de plățile sociale. Cât privește cheltuielile, 43% din veniturile moldovenilor merg pentru mâncare și doar 0,7% pentru învățământ.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în anul 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2060,2lei, în creştere cu 5,3% faţă de anul precedent. Însă în termeni reali, cu ajustarea la evoluția inflației, veniturile populaţiei au scăzut cu unu la sută. 

Ponderea plăților sociale este în creștere

Veniturile moldovenilor sunt formate în cea mai mare parte din salarii, care au o pondere 42,1% din veniturile totale. 

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, acestea constituie 22,1% din veniturile medii lunare ale populaţiei. De remarcat că ponderea plăţilor sociale în totalul veniturilor s-a majorat cu 1,2 puncte procentuale faţă de anul precedent, ceea ce înseamnă că tot mai mulți moldoveni trăiesc din pensii și îndemnizații sociale. 

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,1% din total venituri.

De asemenea, la formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 14,9% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activităţile individuale agricole reprezintă 8,3% din activităţile pe cont propriu, iar 6,6% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă.

Populația rurală, mai dependentă de transferuri și de plățile sociale

Veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 666,4 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural. 

Totodată, populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,9% faţă de 11,7% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o contribuţie mai mare a prestaţiilor sociale, 23,5% din total venituri comparativ cu 20,8% în mediul. 

Cheltuim 43% din venituri pentru mâncare și 0,7% pentru învățământ

Cât privește cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei, în anul 2016 acestea au constituit în medie pe o persoană 2116,8 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,3%. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 2,9% mai puțin comparativ cu anul 2015.

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar - 42,6%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 17,8% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 10,5%.Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (6,4%),transport (4,7%), comunicaţii (4,7%),dotarea locuinţei (4,0%), învățământ (0,7%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...