37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Standarde Naționale de Contabilitate noi? Vezi ce propune Ministerul Finanțelor

Standarde Naționale de Contabilitate noi? Vezi ce propune Ministerul Finanțelor

23.08.20173.190 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, a prezentat spre consultări publice modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013.

Prin adoptarea acestui proiect, se urmărește finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Potrivit modificărilor și completărilor propuse, entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora, fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale" se va completa cu prevederi referitor la investițiile imobiliare, iar Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare" se abrogă.
Prezentul standard se va aplica tuturor imobilizărilor necorporale şi corporale cu excepţia imobilizărilor primite în leasing financiar, la recunoaşterea iniţială a lor (SNC "Contracte de leasing").

Standard Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare" se va expune în redacție nouă. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere, stabilit de Directiva 2013/34/EU. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital. Prezentul Standard urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2018.

Formatul nou al Standardului, nu va reglementa modul de întocmire a situaţiilor financiare ale:
1) entităţilor de interes public şi altor entităţi care aplică IFRS (IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" şi IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie");
2) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale);
3) instituţiilor publice (Norme stabilite de Ministerul Finanţelor);
4) asociaţiilor de economii şi împrumut (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării situaţiilor financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut).

Pe lângă situații financiare complete și simplificate, entitățile, în funcție de necesitățile informaționale proprii, vor putea să întocmească și situații financiare prescurtate, care vor include:

  • Bilanțul prescurtat;
  • Situația de profit și pierdere prescurtată;
  • Nota explicativă.

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante va depinde de destinaţia acestora (de exemplu, avansurile acordate pentru procurarea activelor imobilizate se va reflecta în componenţa acestor active indiferent de termenul de acordare a avansurilor).

SNC „Capitalul propriu și datorii" nu va mai conține prevederi referitoare la capitalul suplimentar, dat fiind faptul că acestea urmează să fie excluse. În schimb, acesta se completează cu noi prevederi vizavi de primele de capital. Primele de capital apar în urma operaţiunilor de constituire şi majorare a capitalului social şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni și se contabilizează ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat, capitalului neînregistrat şi/sau retras şi a primelor de capital. Drept exemplu: dacă valoarea efectivă a activelor primite sau ce urmează a fi primite ca aporturi în capitalul social, depăşeşte mărimea nominală a aporturilor proprietarilor, diferenţa se va contabiliza în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii ca prime de capital și nu drept capital suplimentar, dacă diferenţa respectivă nu urmează a fi restituită proprietarilor.
Se propune ca capitalul social să se contabilizeze în cadrul următoarelor elemente: capital social înregistrat, capital nevărsat, capital neînregistrat şi capital retras.

Datoriile comerciale pe lângă datoriile faţă de furnizori privind bunurile şi serviciile procurate și față de cumpărători privind avansurile primite în contul livrării ulterioare de bunuri şi servicii etc. vor include și datoriile față de locatori privind bunurile primite în leasing.

Standardul Național de Contabilitate "Contracte de Leasing".Potrivit proiectului, modul de evaluare a investiţiilor imobiliare deţinute de locatari și investiţiilor imobiliare transmise de către locatori în leasing operational, va fi reglementat de SNC "Imobilizări necorporale și corporale", și nu de SNC „Imobilizări" ca în prezent, dat fiind faptul că acest Standard se abrogă, după cum s-a menționat anterior.

Termenul limită pentru comentarii asupra proiectului propus, este până la 21 septembrie 2017.

Ministerul Finanţelor, a prezentat spre consultări publice modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013.

Prin adoptarea acestui proiect, se urmărește finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Potrivit modificărilor și completărilor propuse, entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora, fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Standardul Național de ContabilitateImobilizări necorporale și corporale" se va completa cu prevederi referitor la investițiile imobiliare, iar Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare" se abrogă.
Prezentul standard se va aplica tuturor imobilizărilor necorporale şi corporale cu excepţia imobilizărilor primite în leasing financiar, la recunoaşterea iniţială a lor (SNC "Contracte de leasing").

Standard Național de ContabilitatePrezentarea situațiilor financiare" se va expune în redacție nouă. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere, stabilit de Directiva 2013/34/EU. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital. Prezentul Standard urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2018.

Formatul nou al Standardului, nu va reglementa modul de întocmire a situaţiilor financiare ale:
1) entităţilor de interes public şi altor entităţi care aplică IFRS (IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" şi IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie");
2) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale);
3) instituţiilor publice (Norme stabilite de Ministerul Finanţelor);
4) asociaţiilor de economii şi împrumut (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării situaţiilor financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut).

Pe lângă situații financiare complete și simplificate, entitățile, în funcție de necesitățile informaționale proprii, vor putea să întocmească și situații financiare prescurtate, care vor include:

  • Bilanțul prescurtat;
  • Situația de profit și pierdere prescurtată;
  • Nota explicativă.

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante va depinde de destinaţia acestora (de exemplu, avansurile acordate pentru procurarea activelor imobilizate se va reflecta în componenţa acestor active indiferent de termenul de acordare a avansurilor).

SNC „Capitalul propriu și datorii" nu va mai conține prevederi referitoare la capitalul suplimentar, dat fiind faptul că acestea urmează să fie excluse. În schimb, acesta se completează cu noi prevederi vizavi de primele de capital. Primele de capital apar în urma operaţiunilor de constituire şi majorare a capitalului social şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni și se contabilizează ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat, capitalului neînregistrat şi/sau retras şi a primelor de capital. Drept exemplu: dacă valoarea efectivă a activelor primite sau ce urmează a fi primite ca aporturi în capitalul social, depăşeşte mărimea nominală a aporturilor proprietarilor, diferenţa se va contabiliza în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii ca prime de capital și nu drept capital suplimentar, dacă diferenţa respectivă nu urmează a fi restituită proprietarilor.
Se propune ca capitalul social să se contabilizeze în cadrul următoarelor elemente: capital social înregistrat, capital nevărsat, capital neînregistrat şi capital retras.

Datoriile comerciale pe lângă datoriile faţă de furnizori privind bunurile şi serviciile procurate și față de cumpărători privind avansurile primite în contul livrării ulterioare de bunuri şi servicii etc. vor include și datoriile față de locatori privind bunurile primite în leasing.

Standardul Național de Contabilitate "Contracte de Leasing".Potrivit proiectului, modul de evaluare a investiţiilor imobiliare deţinute de locatari și investiţiilor imobiliare transmise de către locatori în leasing operational, va fi reglementat de SNC "Imobilizări necorporale și corporale", și nu de SNC „Imobilizări" ca în prezent, dat fiind faptul că acest Standard se abrogă, după cum s-a menționat anterior.

Termenul limită pentru comentarii asupra proiectului propus, este până la 21 septembrie 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...