37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Somaţie pentru neachitare

Somaţie pentru neachitare

"__________"( numele/ denumirea debitorului)
____________________(adresa)

SOMAŢIE

În fapt, la data de ______, între cet./SRL „_______" în calitate de Vânzător/ Prestator /Împrumutător /Arendator/ Locator etc. şi cet./SRL „__________" în calitate de Cumpărător /Beneficiar/ Împrumutat/ Arendaş / Locatar etc. a fost încheiat Contractul de ______ (vânzare-cumpărare /prestări servicii/ împrumut/ arenda/ locaţiune etc.) nr. __, prin care cet./SRL „_________" s-a obligat să transmită cet./SRL „_______" marfă/ suma de bani/ bun imobil etc. iar cet./SRL/ „_________" s-a obligat să preia marfa/ suma de bani / bunul imobil/ etc. şi să plătească preţul convenit.

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că nu aţi executat (pe deplin) obligaţia contractuală prevăzută în pct. __ a Contractului Nr.__ din data de ______, fapt pentru care solicităm în termen de ___ zile (calendaristice/lucrătoare) de la data primirii prezentei somaţii să achitaţi datoria în mărime de ____lei (inclusiv penalităţi de întârziere în mărime de __ lei).

În scopul menţinerii relaţiilor contractuale create şi pentru a evita un eventual litigiu, solicităm să achitaţi suma restantă în termenul menţionat mai sus, pe următorul cont bancar: ______________________.

În cazul în care Dvs. nu veţi fi receptivi la prezenta somaţie şi nu veţi achita datoria în termenul acordat mai sus, vom fi nevoiţi să ne adresăm în instanţa de judecată cu o cerere de încasare forţată a datoriei, a dobânzii de întârziere şi a cheltuielilor de judecată.

Mizăm pe receptivitatea şi disponibilitatea Dvs. de a stinge datoria creată şi de a menţine relaţiile comerciale.

Cu respect,

Cet./Director SRL „__________",

 

______semnătura___________ l.ş.                                                            data

_____________________________________________________

Acest model de Somație vă este oferit de către
Firma de consultanţă juridică „Legal Solutions"
Adresa: Str. Vlaicu Pîrcălab 27/1
Tel: 022 21 05 05
E-mail: office@legalsolutions.md
Site: www.legalsolutions.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...