37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Soldul creditelor neperformante din Moldova s-a majorat cu 50% în 2016. Cum explică BNM aceste cifre

Soldul creditelor neperformante din Moldova s-a majorat cu 50% în 2016. Cum explică BNM aceste cifre

12.06.2017624 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Creditele neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în valoare absolută s-au majorat cu aproape 50%, constituind o valoare în creștere cu  1,8 miliarde de lei (49.3 la sută). Acestea au constituit în total peste 5,6 miliarde de lei, potrivit raportului anulat al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2016. 

De asemenea, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a majorat cu 6.4 puncte procentuale față de finele anului 2015, constituind 16.3 la sută la 31 decembrie 2016.

Solicitată de BANI.MD, Banca Națională a explicat factorii ce au stat la baza majorării acestor cifre. Potrivit BNM, majorarea soldului creditelor neperformante și ponderii acestora în total credite s-a datorat unui asnamblu de factori:

1. Înrăutățirea generală a calității portofoliului de credite acordate anterior ca urmare a efectelor crizei economice și a deprecierii leului în anii 2014-2015;

2. Reclasificarea de băncile aflate sub supraveghere intensivă a unor credite în categorii mai neperformante, ca urmare a cerințelor emise de către Banca Națională a Moldovei pentru a se conforma la abordarea prudentă aplicată de către BNM. De notat că aceste credite au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii intensive.

3. Micșorarea volumului de credite pe sector care contribuie la majorarea coeficientului creditelor neperformante prin diminuarea numitorului la care se raportează soldul creditelor neperformante.

De asemenea, BNM a precizat că monitorizează riscul respectiv în mod permanent, utilizând mecanismele necesare atât în cadrul controalelor pe teren, cât și la distanță. Ca urmare, BNM a solicitat constituirea rezervelor la nivel adecvat pentru acoperirea riscurilor de credit suplimentare si protejarea băncii precum si a deponenților băncilor.

În același timp, portofoliul de credite brut a constituit în 2016 peste 34 de miliarde de lei, cu 3,4 miliarde de lei (9.0 la sută) mai puțin decât în 2015. Micșorarea portofoliului de credite brut a fost cauzată, preponderent, de lipsa cererii la credite, precum și de abordarea mai prudentă aplicată de bănci față de potențialii debitori.

Raportul BNM mai arată că în 2016, toate băncile au înregistrat profit, în volum total de peste 1,4 miliarde de lei. Comparativ cu sfârșitul anului 2015, profitul s-a majorat cu 322.5 milioane lei (28.2 la sută).

Totodată, supravegherea asupra celor două bănci (B.C. „VICTORIABANK" S.A. și BC „MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.) este menținută în continuare. În urma constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor, angajării băncilor în operațiuni de creditare cu risc sporit și nesoluționării acestor probleme până în prezent, supravegherea special a fost înlocuită cu supravegherea intensivă.

În ceea ce privește BC „Moldindconbank" S.A., în prezent aceasta este supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat la data de 20 octombrie 2016, ca urmare a concertării unui grup de persoane care a achiziționat și deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare.

La 31 decembrie 2016, în Republica Moldova funcționau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei, inclusiv 4 sucursale ale băncilor și grupurilor financiare străine.

Numărul total de subdiviziuni ale băncilor licențiate din Republica Moldova a constituit la sfârșitul anului trecut 804 unități, dintre care 288 filiale și 516 agenții. În sectorul bancar, la situația din 31 decembrie 2016, activau 7 868 persoane.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...