37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SNC nou “Situații financiare consolidate”. Pentru cine este destinat?

SNC nou “Situații financiare consolidate”. Pentru cine este destinat?

03.11.20173.144 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finațelor, a expus spre dezbateri publice, Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate".

Potrivit proiectului, Standardele Naționale de Contabilitate urmează să fie completate cu un nou standard, elaborarea căruia are la bază Directiva 2013/34/UE, Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară şi IFRS 10 "Situaţii financiare consolidate".

Scopul Proiectului SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate", este finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, dar și a stabilirii unui cadru normativ, care ar asigura întocmirea conformă a situațiilor financiare consolidate de către entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate.

Prezentul proiect este destinat în exclusivitate, entităţilor-mamă care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate și reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate de către aceste entițăți.

Ce presupune Situaţia financiară consolidată și care e modul de întocmire?

Situaţia fnanciară consolidată, reprezintă situaţia financiară a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de numerar ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice sunt prezentate ca aparţinând unei singure entităţi.

Obligația întocmirii situaţiilor financiare consolidate de către entitățile-mame, apare atunci când aceasta deţine controlul asupra entităţilor-fiice care se caracterizează prin acțiuni de:

1) deținere a majorității drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate;
2) deținere a dreptului de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere, după caz, ale altei entităţi şi este simultan acţionar sau asociat al acesteia;
3) deținere a dreptului de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entităţii respective;
4) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii.

Entitatea-mamă se scuteşte de obligaţia de întocmire a situaţiilor financiare consolidate în următoarele cazuri:

1) dacă ea însăşi este o entitate-fiică în alt grup, a cărui entitate-mamă întocmeşte situaţii financiare consolidate în conformitate cu prezentul standard;
2) toate entităţile-fiice sunt excluse din consolidare.

Potrivit pct. 10 al prezentului Standard, o entitate se exclude din consolidare dacă părţile sociale ale sale sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Situaţiile financiare consolidate vor cuprinde:

1) bilanţul consolidat;
2) situaţia consolidată de profit şi pierdere;
3) situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu;
4) situaţia consolidată a fluxurilor de numerar;
5) nota explicativă.

Situaţiile financiare enumerate la subpct.1), 2) şi 5) sunt obligatorii, iar cele din subpct. 3) şi 4) au un caracter de recomandare şi se întocmesc în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor.

Situaţiile financiare consolidate, se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice asemănătoare în circumstanţe similare. Iar atunci când o entitate-fiică aplică alte politici contabile decât cele adoptate în situaţiile financiare consolidate se efectuează ajustările corespunzătoare ale situaţiilor financiare individuale.

În opinia autorilor, raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene, urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital și o încredere a fondatorilor, proprietarilor, investitorilor, creditorilor în situațiile financiare consolidate întocmite de grupuri de entități.

Comentariile asupra proiectului vor fi acceptate până la data de: 15.11.2017.
Proiectul și nota informativă.

Persoane responsabile:
Ecaterina Voloșciuc, consultant superior, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ;
Tel. 022 26 27 57;
email: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md.

Ministerul Finațelor, a expus spre dezbateri publice, Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate".

Potrivit proiectului, Standardele Naționale de Contabilitate urmează să fie completate cu un nou standard, elaborarea căruia are la bază Directiva 2013/34/UE, Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară şi IFRS 10 "Situaţii financiare consolidate".

Scopul Proiectului SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate", este finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, dar și a stabilirii unui cadru normativ, care ar asigura întocmirea conformă a situațiilor financiare consolidate de către entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate.

Prezentul proiect este destinat în exclusivitate, entităţilor-mamă care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate și reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate de către aceste entițăți.

Ce presupune Situaţia financiară consolidată și care e modul de întocmire?

Situaţia fnanciară consolidată, reprezintă situaţia financiară a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de numerar ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice sunt prezentate ca aparţinând unei singure entităţi.

Obligația întocmirii situaţiilor financiare consolidate de către entitățile-mame, apare atunci când aceasta deţine controlul asupra entităţilor-fiice care se caracterizează prin acțiuni de:

1) deținere a majorității drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate;
2) deținere a dreptului de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere, după caz, ale altei entităţi şi este simultan acţionar sau asociat al acesteia;
3) deținere a dreptului de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entităţii respective;
4) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii.

Entitatea-mamă se scuteşte de obligaţia de întocmire a situaţiilor financiare consolidate în următoarele cazuri:

1) dacă ea însăşi este o entitate-fiică în alt grup, a cărui entitate-mamă întocmeşte situaţii financiare consolidate în conformitate cu prezentul standard;
2) toate entităţile-fiice sunt excluse din consolidare.

Potrivit pct. 10 al prezentului Standard, o entitate se exclude din consolidare dacă părţile sociale ale sale sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Situaţiile financiare consolidate vor cuprinde:

1) bilanţul consolidat;
2) situaţia consolidată de profit şi pierdere;
3) situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu;
4) situaţia consolidată a fluxurilor de numerar;
5) nota explicativă.

Situaţiile financiare enumerate la subpct.1), 2) şi 5) sunt obligatorii, iar cele din subpct. 3) şi 4) au un caracter de recomandare şi se întocmesc în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor.

Situaţiile financiare consolidate, se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice asemănătoare în circumstanţe similare. Iar atunci când o entitate-fiică aplică alte politici contabile decât cele adoptate în situaţiile financiare consolidate se efectuează ajustările corespunzătoare ale situaţiilor financiare individuale.

În opinia autorilor, raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene, urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital și o încredere a fondatorilor, proprietarilor, investitorilor, creditorilor în situațiile financiare consolidate întocmite de grupuri de entități.

Comentariile asupra proiectului vor fi acceptate până la data de: 15.11.2017.
Proiectul și nota informativă.

Persoane responsabile:
Ecaterina Voloșciuc, consultant superior, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ;
Tel. 022 26 27 57;
email: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...