37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat și municipale vor fi supuse auditului obligatoriu

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat și municipale vor fi supuse auditului obligatoriu

12.04.20181.370 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 6 aprilie curent, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 39 din 16 martie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Modificările vizează efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, ale întreprinderilor de stat/municipale, în cazul în care, acestea fac parte din categoria entităților mijlocii, a entităților mari sau a entităților de interes public.

Prevederile art. 11 alin. (1) a Legii 246/2017, în partea care se referă la categoriile de entități supuse auditului obligatoriu al situațiilor financiare, se vor aplica odată cu intrarea în vigoare a Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, adică la 01.01.2019.

Totodată, art. 19 din Legea 246/2017, s-a completat cu alin. (11), care prevede ca până la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1), situațiile financiare pentru anul 2017, în cazul întreprinderilor de stat, vor fi supuse auditului obligatoriu, dacă depășesc pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două dintre următoarele criterii:

- capitalul social - 500000 de lei;
- totalul veniturilor - 10000000 de lei;
- numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune - 100.

Pentru anul 2018, situațiile financiare vor fi supuse auditului obligatoriu, în cazul întreprinderilor de stat/ municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:

- totalul activelor - 63600000 de lei;
- veniturile din vînzări - 127200000 de lei;
- numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune - 50.

Reiterăm că potrivit art.19 alin. (3) a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în termen de pînă la 2 ani de la intrarea în vogoare a legii (22.12.2017) , Guvernul va iniția reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație.

În ediția Monitorului Oficial din 6 aprilie curent, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 39 din 16 martie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Modificările vizează efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, ale întreprinderilor de stat/municipale, în cazul în care, acestea fac parte din categoria entităților mijlocii, a entităților mari sau a entităților de interes public.

Prevederile art. 11 alin. (1) a Legii 246/2017, în partea care se referă la categoriile de entități supuse auditului obligatoriu al situațiilor financiare, se vor aplica odată cu intrarea în vigoare a Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, adică la 01.01.2019.

Totodată, art. 19 din Legea 246/2017, s-a completat cu alin. (11), care prevede ca până la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1), situațiile financiare pentru anul 2017, în cazul întreprinderilor de stat, vor fi supuse auditului obligatoriu, dacă depășesc pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două dintre următoarele criterii:

- capitalul social - 500000 de lei;
- totalul veniturilor - 10000000 de lei;
- numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune - 100.

Pentru anul 2018, situațiile financiare vor fi supuse auditului obligatoriu, în cazul întreprinderilor de stat/ municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii:

- totalul activelor - 63600000 de lei;
- veniturile din vînzări - 127200000 de lei;
- numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune - 50.

Reiterăm că potrivit art.19 alin. (3) a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în termen de pînă la 2 ani de la intrarea în vogoare a legii (22.12.2017) , Guvernul va iniția reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...