37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Situaţia financiară a sistemului bancar în semestrul I, 2011

Situaţia financiară a sistemului bancar în semestrul I, 2011

26.07.20111.091 views Banca Naţională a Moldovei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Situaţia financiară a sistemului bancar în semestrul I, 2011

 

În prima jumătate a anului 2011, sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe pozitive de dezvoltare.

Capitalul de gradul I, unul din principalii indicatori financiari, în acest interval s-a majorat cu 3.3 la sută până la 6949 mil. lei faţă de 2.4 la sută în perioada similară a anului precedent şi reflectă în continuare buna capacitate a băncilor de a acoperi eventualele pierderi cauzate de dificultăţi financiare neprevăzute.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a rămas practic la acelaşi nivel - 76.8 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine la un nivel înalt, alcătuind 28.2 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută). Reducerea în ianuarie-iunie 2011 cu 1.8 p.p. se datorează creşterii portofoliului de credite al băncilor, acestea păstrând un potenţial de majorare a investiţiilor.

Activele totale pe sistem, la situaţia din 30.06.2011, au marcat o dezvoltare extensivă, dar şi intensivă a băncilor şi au totalizat 44837.4 mil. lei sau cu 6.1 la sută mai mult faţă de sfârşitul anului 2010. Pentru comparaţie, în perioada similară a anului trecut, acest indicator s-a micşorat cu 0.7 la sută.

În structura activelor, pe parcursul semestrului I al anului 2011, au crescut: creditele şi leasingul financiar net - cu 10.5 la sută până la 25775 mil. lei, mijloacele datorate de BNM – cu 53.8 la sută până la 3666.5 mil. lei, numerarul – cu 10.9 la sută până la 2212.1 mil.lei şi alte active net – cu 9.6 la sută până la 4128.6 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 37.6 la sută până la 2591.7 mil. lei şi valorile mobiliare net - cu 2.8 la sută până la 6463.5 mil. lei . Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit creditelor şi leasingului financiar net – 57.5 la sută, majorîndu-se cu 2.3 p. p. comparativ cu finele anului 2010.

Dinamica pozitivă în activitatea de acordare a creditelor este susţinută şi de îmbunătăţirea calităţii portofoliului respectiv. Ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a redus în primul semestru 2011 cu 4.1 p.p., constituind 9.2 la sută la 30.06.2011. Totodată, ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în totalul creditelor s-a micşorat comparativ cu finele anului 2010 cu 1.6 p.p. până la 7.0 la sută la situaţia din

30.06.2011. Creditele expirate, inclusiv în stare de neacumulare a dobânzii, la 30.06.2011, au însumat 2671.8 mil. lei sau cu 6.7 la sută mai puţin faţă de 31.12.2010.

În contextul administrării riscurilor, diversificarea creditelor a reflectat priorităţile de dezvoltare în economia naţională. Astfel, la 30.06.2011, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului respectiv au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 53.4 la sută, urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 14.8 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 11.2 la sută şi creditele de consum – 8.1 la sută.

În şirul principalilor indicatori financiari cu evoluţie încurajatoare în primul semestru a.c. se înscrie şi venitul, care a constituit 383.6 mil. lei. sau cu 9.1 la sută mai mult faţă de perioada similară a anului trecut. Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar la 30.06.2011 au înregistrat respectiv 1.8 la sută şi 10.3 la sută, în creştere faţă de finele anului 2010 cu 1.3 p.p. şi 7.7 p.p. corespunzător.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar a înregistrat un coeficient de 0.7 (maxim permis-1). Lichiditatea curentă a alcătuit 31.8 la sută (minim permis -20 la sută). Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină nivelul redus de vulnerabilitate al băncilor.

Obligaţiunile băncilor la situaţia din 30.06.2011 au totalizat 37354.2 mil. lei, majorându-se cu 6.7 la sută faţă de sfârşitul anului 2010. În special, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 11.6 la sută, până la 20291.1 mil. lei, confirmând credibilitatea sistemului bancar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...