37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casa şi control cu memorie fiscală”- un nou instrument de optimizare a administrării fiscale

Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casa şi control cu memorie fiscală”- un nou instrument de optimizare a administrării fiscale

14.11.20121.113 views Servicii fiscale electronice
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Sistemul informaţional automatizat „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casa şi control cu memorie fiscală”- un nou instrument de optimizare a administrării fiscale

 

În vederea automatizării procesului de evidenţă a sigiliilor de protecţie a maşinilor de casă şi control eliberate furnizorilor şi Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, la data de 15 noiembrie anul curent va avea loc lansarea pilot a SIA ”Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală”.

Sistemul dat reprezintă un instrument de monitorizare pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, facilitînd activităţile ce ţin de înregistrare şi auditul evidenţei sigiliilor aplicate pe maşinile de casă şi control (în continuare MCC).

Specificăm, că sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare, inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS sunt aplicate de organul fiscal la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC.

Procedura de fixare a sigiliului pe MCC vizează protecţia acestora contra acţiunilor exterioare nesancţionate.

În contextul celor relatate, menţionăm că elaborarea şi implementarea serviciului ”Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” derivă din necesitatea de a asigura formarea unei baze de date unice, ce ar permite evidenţa în format electronic a ansamblului de informaţii despre sigiliile aplicate de furnizor şi organul fiscal pe MCC. În acest mod, sistemul va servi drept suport electronic, automatizat pentru IFPS la eliberarea sigiliilor către furnizor şi IFS teritoriale, dar şi pentru organele fiscale teritoriale la introducerea datelor de pe sigiliile fixate (ale furnizorului şi IFS teritoriale) pe MCC.

Sistemul este destinat inspectorilor fiscali din cadrul IFPS şi a oficiilor fiscale teritoriale, responsabili de eliberarea şi respectiv aplicarea nemijlocită a  sigiliilor.

Astfel, persoanele care eliberează sigiliile de protecţie a MCC către furnizor şi IFS teritoriale, prin intermediul registrului menţionat vor avea posibilitatea de:

   1. înregistrare în format electronic a sigiliilor eliberate către furnizor şi oficiile fiscale teritoriale;

   2. vizualizare a informaţiei privind sigiliile eliberate.

 Simultan în sarcina inspectorilor fiscali din cadrul IFS teritoriale, care aplică sigiliile de protecţie pe MCC, le revine:

   1. completarea formularului de înregistrare a sigiliului aplicat în sistemul informaţional automatizat sus numit;

   2. îndeplinirea formularului de înregistrare a sigiliului anulat;

De asemenea, categoria dată de utilizatori a registrului electronic vor putea vizualiza datele despre MCC şi cele privind sigiliile aplicate, fie anulate.

Este necesar de specificat că SIA „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” prin interacţiunea cu sistemul de rapoarte online „Intrare autorizată”, va permite funcţionarilor fiscali, în limita drepturilor acordate, generarea şi vizualizarea rapoartelor operative, analitice şi statistice pentru diferite perioade şi sub diverse aspecte, reprezentînd un avantaj incontestabil al sistemului lansat.

Modelul funcţional al sistemului este format din următoarele activităţi:

   1. Transmiterea în sistem (în timp real) a datelor sigiliilor eliberate, aplicate şi anulate pe MCC;

   2. Stocarea datelor despre sigiliile eliberate, aplicate şi anulate pe MCC în baza de date a sistemului;

   3. Prelucrarea datelor, generarea rapoartelor operative, statistice şi analitice;

   4. Auditul sistemului.

Întreţinerea şi administrarea registrului electronic „Evidenţa trasabilității sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” va fi asigurată de Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat.

„SIA „Evidenţa trasabilității sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” este parte componentă a sistemului informaţional al SFS, şi anume a serviciului „Biroul virtual al contribuabilului”, ce poate fi accesat pe portalul servicii.fisc.md.

Scopul de bază al respectivului sistem informaţional constă în colectarea datelor privind sigiliile aplicate de furnizori şi IFS teritoriale, respectiv utilizarea acestor date în procesul de gestiune fiscală. Beneficiile utilizării serviciului dat se referă la automatizarea evidenţei, dar şi viteza înaltă de stocare a informaţiilor despre sigiliile de protecţie a MCC înregistrate de către inspectorii fiscali.

Elaborarea şi lansarea registrului electronic „Evidenţa trasabilității sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” urmăreşte în primul rînd realizarea obiectivelor strategice care vizează modernizarea şi reformarea actului de administrare fiscală din Republica Moldova.”, menţionează Vitalie Coceban, administratorul Î.S. „Fiscservinform”.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea sistemului informaţional nominalizat, apelaţi cu încredere Centrul de Asistenţă şi Contact al Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” la numărul de telefon: (022) 822222.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...