37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SIA GEAP va facilita obținerea actelor permisive de către antreprenori

SIA GEAP va facilita obținerea actelor permisive de către antreprenori

11.04.20181.640 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive - SIA GEAP - propus printr-un Concept tehnic, de către Ministerul Economiei și Infractructurii, va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente.

Procesul de eliberare a actelor permisive, este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă. Procedurile de eliberare a actelor permisive nu sunt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces de eliberare a actelor permisive.

SIA GEAP, va servi drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale, pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive.

Prin intermediul sistemului SIA GEAP, antreprenorii și autoritățile publice, vor putea solicita următoarele servicii:

 • depunerea online a cererii pentru obținerea actelor permisive;
 • depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive;
 • achitarea online a taxelor pentru obținerea actelor permisive;
 • schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități și sistemele lor TI;
 • semnarea electronică a documentelor.

Astfel prin intermediul SIA GEAP, se propune atingerea următoarele obiective:

 • crearea unui punct unic de acces prin intermediul Portalului Serviciilor Publice pentru depunerea cererilor pentru obținerea actelor permisive de către solicitanți;
 • minimizarea numărului de documente necesare pentru cererea de obținere a actelor permisive;
 • minimizarea interacțiunii fizice între solicitanții actelor permisive și autoritățile publice în procesul de eliberare a actelor permisive;
 • crearea interacțiunii și schimbului de date între sistemele informaționale ale altor autorități publice pentru a valida datele prezentate de solicitanții actelor permisive și a minimiza cantitatea de date care trebuie să fie prezentată de solicitanții actelor permisive în procesul de solicitare a actelor permisive;
 • standardizarea proceselor de eliberare a actelor permisive și crearea unui mecanism pentru monitorizarea performanței procesării și emiterii actelor permisive de către autoritățile publice care emit acte permisive și a angajaților autorităților emitente de acte permisive implicați în acest proces;
 • crearea unui singur mecanism de monitorizare a conformării cu termenele pentru emiterea actelor permisive;
 • crearea unui mecanism pentru ca solicitanții actelor permisive să poată urmări evoluția cererilor;
 • contribuirea la eliminarea emiterii actelor permisive pe hârtie, necesare pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, oferind acces online la informațiile despre actele permisive emise;
 • crearea interfeței automate pentru publicarea datelor pe Portalul Guvernamental al Datelor Deschise (www.date.gov.md).

Printre furnizorii de date ai SIA GEAP se numără: SFS - care va furniza informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului, informații privind înregistrarea contribuabilului, cum ar fi conturile bancare înregistrate, CNAS - va oferi informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale, CNAM - va oferi informații privind faptul confirmării plăților către fondul de asigurări medicale, ANSA, Centrul Național de Sănătate Publică și alții.

În cadrul SIA GEAP vor fi folosite 3 tipuri de documente:

1. Documente de intrare, ce reprezintă baza pentru introducerea datelor în sistem:

 • formulare de cereri;
 • formulare de proiecte de acte permisive;
 • formulare de rapoarte de încercări;
 • documente scanate în format PDF, JPG necesare procesului de solicitare a actului permisiv.

2. Documente de ieșire, obținute în urma funcționării sistemului:

 • actele permisive
 • documente ce conțin informații privind decizia de eliberare a actului permisiv;
 • documente ce conțin informații privind decizia de refuz de eliberare a actului permisiv;
 • rapoarte ce conțin informații despre actul permisiv;
 • rapoartele statistice privind actele permisive solicitate/emise;
 • notificarea (de admitere sau refuz).

3. Documente tehnologice:

 • documente ce conțin informații privind înregistrarea afacerii;
 • documente ce conțin informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului;
 • documente ce conțin informațiile privind înregistrarea contribuabilului;
 • confirmarea plăților la bugetul asigurărilor sociale și fondul de asigurări medicale;
 • documente ce conțin informații privind autorizațiile sanitare eliberate pentru funcționarea întreprinderii;
 • documente ce conțin informații privind licențele eliberate;
 • documente ce conțin alte informații necesare pentru eliberarea actelor permisive care vor fi identificate în procesul de adăugare a actelor permisive în sistemul SIA GEAP și altele.

Pentru a asigura autenticitatea și pentru a reduce volumul de informații stocate în sistem, va fi utilizat sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele vor fi grupate în internațional, național și departamental. Astfel, se vor folosi cel puțin următoarele clasificatoare naționale:

- CUATM - clasificatorul unităților administrativ-teritoriale;
- CTP - clasificatorul tipurilor de proprietate;
- CFOJ - clasificatorul formelor organizațional-juridice ale agenților economici;
- CAEM-2 - clasificatorul activităților economice;

Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaționale a MGEAP va fi organizat accesul la resursele informaționale a următoarelor sisteme informaționale automatizate: serviciul electronic de autentificare și control al accesului MPass, semnătura digitală MSign, serviciul de plăți electronice MPay, sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al populației", care include date despre persoanele fizice, sursele informaționale automatizate ale Întreprinderii Specializate în Cadastru, sistemul informațional automatizat „Contul Curent al Contribuabilului, registrul de stat al transportului și alte sisteme informaționale.

Vor fi prevăzute de asemenea și măsuri de siguranță a securității informaționale a sitemului SIA GEAP, în vederea evitării principalele pericole, precum colectarea și utilizarea ilegală a informației, încălcarea tehnologiei de prelucrare a informației, elaborarea și răspândirea programelor ce pot afecta funcționarea normală a sistemelor informaționale și de comunicații, precum și a sistemelor de protecție a informației, nimicirea, deteriorarea, tentativele de interceptare a informației în rețelele locale ale registratorilor sistemului și în liniile de comunicații, decodificarea ei și impunerea informației false, compromiterea credențialelor, a cheilor și a mijloacelor de protecție criptografică a informației, scurgerea de informație prin canale tehnice și altele.

Proiectul poate fi consultat pînă pe 17.04.2018.

Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive - SIA GEAP - propus printr-un Concept tehnic, de către Ministerul Economiei și Infractructurii, va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente.

Procesul de eliberare a actelor permisive, este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă. Procedurile de eliberare a actelor permisive nu sunt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces de eliberare a actelor permisive.

SIA GEAP, va servi drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale, pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive.

Prin intermediul sistemului SIA GEAP, antreprenorii și autoritățile publice, vor putea solicita următoarele servicii:

 • depunerea online a cererii pentru obținerea actelor permisive;
 • depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive;
 • achitarea online a taxelor pentru obținerea actelor permisive;
 • schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități și sistemele lor TI;
 • semnarea electronică a documentelor.

Astfel prin intermediul SIA GEAP, se propune atingerea următoarele obiective:

 • crearea unui punct unic de acces prin intermediul Portalului Serviciilor Publice pentru depunerea cererilor pentru obținerea actelor permisive de către solicitanți;
 • minimizarea numărului de documente necesare pentru cererea de obținere a actelor permisive;
 • minimizarea interacțiunii fizice între solicitanții actelor permisive și autoritățile publice în procesul de eliberare a actelor permisive;
 • crearea interacțiunii și schimbului de date între sistemele informaționale ale altor autorități publice pentru a valida datele prezentate de solicitanții actelor permisive și a minimiza cantitatea de date care trebuie să fie prezentată de solicitanții actelor permisive în procesul de solicitare a actelor permisive;
 • standardizarea proceselor de eliberare a actelor permisive și crearea unui mecanism pentru monitorizarea performanței procesării și emiterii actelor permisive de către autoritățile publice care emit acte permisive și a angajaților autorităților emitente de acte permisive implicați în acest proces;
 • crearea unui singur mecanism de monitorizare a conformării cu termenele pentru emiterea actelor permisive;
 • crearea unui mecanism pentru ca solicitanții actelor permisive să poată urmări evoluția cererilor;
 • contribuirea la eliminarea emiterii actelor permisive pe hârtie, necesare pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, oferind acces online la informațiile despre actele permisive emise;
 • crearea interfeței automate pentru publicarea datelor pe Portalul Guvernamental al Datelor Deschise (www.date.gov.md).

Printre furnizorii de date ai SIA GEAP se numără: SFS - care va furniza informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului, informații privind înregistrarea contribuabilului, cum ar fi conturile bancare înregistrate, CNAS - va oferi informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale, CNAM - va oferi informații privind faptul confirmării plăților către fondul de asigurări medicale, ANSA, Centrul Național de Sănătate Publică și alții.

În cadrul SIA GEAP vor fi folosite 3 tipuri de documente:

1. Documente de intrare, ce reprezintă baza pentru introducerea datelor în sistem:

 • formulare de cereri;
 • formulare de proiecte de acte permisive;
 • formulare de rapoarte de încercări;
 • documente scanate în format PDF, JPG necesare procesului de solicitare a actului permisiv.

2. Documente de ieșire, obținute în urma funcționării sistemului:

 • actele permisive
 • documente ce conțin informații privind decizia de eliberare a actului permisiv;
 • documente ce conțin informații privind decizia de refuz de eliberare a actului permisiv;
 • rapoarte ce conțin informații despre actul permisiv;
 • rapoartele statistice privind actele permisive solicitate/emise;
 • notificarea (de admitere sau refuz).

3. Documente tehnologice:

 • documente ce conțin informații privind înregistrarea afacerii;
 • documente ce conțin informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului;
 • documente ce conțin informațiile privind înregistrarea contribuabilului;
 • confirmarea plăților la bugetul asigurărilor sociale și fondul de asigurări medicale;
 • documente ce conțin informații privind autorizațiile sanitare eliberate pentru funcționarea întreprinderii;
 • documente ce conțin informații privind licențele eliberate;
 • documente ce conțin alte informații necesare pentru eliberarea actelor permisive care vor fi identificate în procesul de adăugare a actelor permisive în sistemul SIA GEAP și altele.

Pentru a asigura autenticitatea și pentru a reduce volumul de informații stocate în sistem, va fi utilizat sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele vor fi grupate în internațional, național și departamental. Astfel, se vor folosi cel puțin următoarele clasificatoare naționale:

- CUATM - clasificatorul unităților administrativ-teritoriale;
- CTP - clasificatorul tipurilor de proprietate;
- CFOJ - clasificatorul formelor organizațional-juridice ale agenților economici;
- CAEM-2 - clasificatorul activităților economice;

Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaționale a MGEAP va fi organizat accesul la resursele informaționale a următoarelor sisteme informaționale automatizate: serviciul electronic de autentificare și control al accesului MPass, semnătura digitală MSign, serviciul de plăți electronice MPay, sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al populației", care include date despre persoanele fizice, sursele informaționale automatizate ale Întreprinderii Specializate în Cadastru, sistemul informațional automatizat „Contul Curent al Contribuabilului, registrul de stat al transportului și alte sisteme informaționale.

Vor fi prevăzute de asemenea și măsuri de siguranță a securității informaționale a sitemului SIA GEAP, în vederea evitării principalele pericole, precum colectarea și utilizarea ilegală a informației, încălcarea tehnologiei de prelucrare a informației, elaborarea și răspândirea programelor ce pot afecta funcționarea normală a sistemelor informaționale și de comunicații, precum și a sistemelor de protecție a informației, nimicirea, deteriorarea, tentativele de interceptare a informației în rețelele locale ale registratorilor sistemului și în liniile de comunicații, decodificarea ei și impunerea informației false, compromiterea credențialelor, a cheilor și a mijloacelor de protecție criptografică a informației, scurgerea de informație prin canale tehnice și altele.

Proiectul poate fi consultat pînă pe 17.04.2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...