37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS va examina cazurile de încălcare a legislației online

SFS va examina cazurile de încălcare a legislației online

28.07.20171.782 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încalcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără ca aceștia să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, procedura de examinare a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor va putea fi efectuată de la distanță, prin intermediul înregistrării video și audio digitale a şedinţei de examinare.

Aceste prevederi sunt incluse în Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, aprobat conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 166 din 19 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial de astăzi.

Cazul de încălcare fiscală și contestațiile se examinează în prezența contribuabilului sau a reprezentantului contribuabilului, în baza citației la Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor art. 226 din Codul fiscal. În citație vor fi indicate două adrese: adresa DGAF și adresa DDF de la sediul/domiciliul contribuabilului.

În cazul în care, contribuabilul va opta pentru locul examinării cazului de încălcare fiscală/contestației la Direcția de Deservire Fiscală, atunci examinarea se va face în regim online prin intermediul Sistemului unic de comunicare online al SFS. În acest sens, contribuabilul este obligat să informeze despre decizia sa, la numărul de telefon indicat în citație, pentru a fi asigurată conectarea/funcționalitatea sistemului la data și ora stabilite.

Înregistrarea video şi audio digitală a şedinţei de examinare va fi asigurată de către persoanele responsabile desemnate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat.

Participanților la ședință, la solicitare, li se va oferi o copie digitală a înregistrării sedinței contra semnătură și va fi transferată pe suportul static de informații propriu. Materialele video și audio vor fi păstrate de către SFS timp de un an de zile de la epuizarea căilor de atac a actului administrativ, fără drept de ștergere sau modificare neautorizată, de către persoana responsabilă de păstrare, în sens contrar, aceasta poate fi supusă răspunderii conform legislației.

În scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încalcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără ca aceștia să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, procedura de examinare a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor va putea fi efectuată de la distanță, prin intermediul înregistrării video și audio digitale a şedinţei de examinare.

Aceste prevederi sunt incluse în Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, aprobat conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 166 din 19 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial de astăzi.

Cazul de încălcare fiscală și contestațiile se examinează în prezența contribuabilului sau a reprezentantului contribuabilului, în baza citației la Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor art. 226 din Codul fiscal. În citație vor fi indicate două adrese: adresa DGAF și adresa DDF de la sediul/domiciliul contribuabilului.

În cazul în care, contribuabilul va opta pentru locul examinării cazului de încălcare fiscală/contestației la Direcția de Deservire Fiscală, atunci examinarea se va face în regim online prin intermediul Sistemului unic de comunicare online al SFS. În acest sens, contribuabilul este obligat să informeze despre decizia sa, la numărul de telefon indicat în citație, pentru a fi asigurată conectarea/funcționalitatea sistemului la data și ora stabilite.

Înregistrarea video şi audio digitală a şedinţei de examinare va fi asigurată de către persoanele responsabile desemnate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat.

Participanților la ședință, la solicitare, li se va oferi o copie digitală a înregistrării sedinței contra semnătură și va fi transferată pe suportul static de informații propriu. Materialele video și audio vor fi păstrate de către SFS timp de un an de zile de la epuizarea căilor de atac a actului administrativ, fără drept de ștergere sau modificare neautorizată, de către persoana responsabilă de păstrare, în sens contrar, aceasta poate fi supusă răspunderii conform legislației.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...