37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS ajustează Regulamentul obligațiilor fiscale

SFS ajustează Regulamentul obligațiilor fiscale

05.05.20171.934 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947), în scopul îmbunătățirii modului de ținere a evidenței speciale a obligațiilor fiscale și în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se modifică Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1108 din 7 decembrie 2015.

Potrivit acestuia, şefii subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat sunt responsabili de executarea prevederilor Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale. 

Deciziile subdiviziunilor responsabile a Serviciului Fiscal de Stat privind luarea la evidență specială pot fi verificate, modificate sau anulate de către directorul (directorul adjunct ) al Serviciului Fiscal de Stat.

Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.

Punctul 261 din regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale,prevede că subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de emiterea deciziilor despre stingere prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială va asigura ținerea registrului de evidență a deciziilor, conform modului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include şi sumele obligaţiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidenţă a întreprinderii de bază. 

În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidență specială în baza încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive (cu perfectarea formularului intern SCAD), la data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive și data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior sumele vor fi luate la evidența specială în baza art. 206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal.

Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat selectează din sistemul de evidenţă informaţia privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, utilizînd ca criteriu de selectare codul motivului legal.

În conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din Codul fiscal, subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune vor prezenta directorului (directorului adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind suma obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială, conform modului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament.

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947), în scopul îmbunătățirii modului de ținere a evidenței speciale a obligațiilor fiscale și în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se modifică Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1108 din 7 decembrie 2015.

Potrivit acestuia, şefii subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat sunt responsabili de executarea prevederilor Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale. 

Deciziile subdiviziunilor responsabile a Serviciului Fiscal de Stat privind luarea la evidență specială pot fi verificate, modificate sau anulate de către directorul (directorul adjunct ) al Serviciului Fiscal de Stat.

Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.

Punctul 261 din regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale,prevede că subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de emiterea deciziilor despre stingere prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială va asigura ținerea registrului de evidență a deciziilor, conform modului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include şi sumele obligaţiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidenţă a întreprinderii de bază. 

În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidență specială în baza încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive (cu perfectarea formularului intern SCAD), la data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive și data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate.Ulterior sumele vor fi luate la evidența specială în baza art. 206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal.

Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat selectează din sistemul de evidenţă informaţia privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, utilizînd ca criteriu de selectare codul motivului legal.

În conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din Codul fiscal, subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune vor prezenta directorului (directorului adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind suma obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială, conform modului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...